Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha


Jak ożywczy deszcz G C e DPobieranie 1.07 Mb.
Strona9/31
Data28.04.2016
Rozmiar1.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

70. Jak ożywczy deszcz
G C e D


Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź,

G C e D

Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. / x2a h C h

Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej,C h C h ( C H7)

Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. / x271. Jam jest twój Bóg
D fis


Jam jest twój Bóg, uzdrawiam Cię,

e A D

Ja jestem twym lekarzem.h e G

Posyłam Słowo i uzdrawiam cię,


A A7 G D


Ja Jestem twym lekarzem.
Tyś Bogiem mym, uzdrawiasz mnie,

Tyś Panem mym, Lekarzem.

Posyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie,

Ty jesteś mym Lekarzem.


72. Jedna miłość


Intro; e G A
e G A C D e G A

Jedna miłość, jedno niebo, jeden Jezus, jeden Bóg


Jedna łaska, jedna radość, jeden Kościół, jeden Duch

C D G A


Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron

C D H7


Chwałę oddać Mu

C D G A e G A

Niech króluje nad nami Boży SynNasze życie w Twoich rękach, co chcesz możesz robić z nim


W Twoich rękach nasze zdrowie, nasza wolność w Twojej krwi


73. Jedną dziś tworząc rodzinęe G e G
Jedną dziś tworząc rodzinę,
D A
wszystkie dzieci Twe
e G
chwalą Cię

e G D A

w jednym duchu Króla królów chwalą wciąż.


h fis e G D


Brzmi pieśń Abba, Ojcze, Święte Imię Twe!
h fis G A D

Abba, Ojcze, Święte Imię Twe!
74. Jednego pragnęD e D e
Ref
; Jednego pragnę, jednego chcę
wejść Panie do Twoich bram.

D h e G A

1. Każdego dnia chcę Panie podążać za Tobą
h A
bym mógł wejść do Twej Świątyni.
2. Powiedział Pan: szukajcie Mojego Oblicza,
sercem szukam Ciebie Panie.
3. Naucz mnie więc, mój Panie, Twej świętej drogi
i prowadź mnie ścieżką prostą.
4. Bądź mężny i niech serce twe będzie niezłomne,
miej nadzieję w Panu.

75. Jednorodzony SynC G a C G a
Jednorodzony Syn na krzyżu zmarł,
C G a D G
wycierpiał to, by życie nam dać.
Przyjdźmy pod Jego krzyż, ukorzmy się.
Dziś Boży Syn barankiem się stał.

a F
Przed Panem swym Boży Lud
a F
składa hołd, Godzien jest
C G a D G
Wybawiciel nasz pokonał śmierć!

76. Jedyny Pana D G C

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg,a D G C

Wszystko, co mam, oddaję Mu.a D G C

On jedynym Panem jest,


F G F G

SZEMA ISRAEL, SZEMA ISRAELa D G C

Ref; Jedyny Pan, (Jedyny Pan), prawdziwy Bóg, / x3

F G F G

SZEMA ISRAEL, SZEMA ISRAEL77. Jesteś blisko mnied C G
Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.
d C G
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi
B C G
Przychodzisz jak ciepły wiatr
B C c A
Otwieram się i czuję znów, że:
d g C
Twoja miłość jak ciepły deszcz,
F B C F
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.
d g
Twoja miłość sprawia że
C d B C d
Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.

78. Jesteś KrólemE H cis A
Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. / x2


E
Podnieśmy wszyscy nasze serca,

H
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

cis A
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.

79. Jesteś mym pragnieniemG e C G D
Jesteś mym pragnieniem, chcę szukać Cię

G e F D
Co jest w duszy mojej - Ty sam wiesz
Choć brakuje siły, chcę zbliżać się
Prócz samego siebie nie mam nic

G D a
Daję ci serce me, daję duszę swą

C D G

Chcę wielbić Ciebie dziś tuG D a
Każdy oddech mój, każdą chwilę mą

C D G
By z Tobą Panie dziś być / x2

80. Jesteś Panem stworzenia


D A D

Jesteś Panem stworzenia i Panem mych dniD A D

Panem na niebie i ziemi.D A h

Jesteś Panem od wieków wśród ludów Swyche A D

Tyś Panem panów jest!


D A D

Skłońmy się i oddajmy Mu cześć,

Skłońmy się i oddajmy Mu cześć,

D A h

Skłońmy się i oddajmy Mu cześć!e A D

Tyś Panem panów jest!


Jesteś Królem stworzenia...

  1. 81. Jesteś Panem WszechświataA D A E

Jesteś Panem Wszechświata i Królem mojego życiaA D E

Jezu Tyś Panem mym.D E fis h

Jesteś Królem Wszechświata i Panem mojego życiaA E A

wywyższam Ciebie dziś.D E fis h A E A

Wywyższam Cię, wywyższam Cię, wywyższam Ciebie dziś / x2


Pobieranie 1.07 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna