Abc (Activity Based Costing) metoda rachunku kosztów, oparta na ich zróżnicowaniuPobieranie 11.51 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar11.51 Kb.
Skróty logistyczne
ABC (Activity Based Costing) – metoda rachunku kosztów, oparta na ich zróżnicowaniu

ADC (Automatic Data Capture) – automatyczne gromadzenie danych

CLS (Concurrent Logistics System) – system logistyczny, oparty o ERP, z wykorzystaniem

wszystkich możliwości komunikacji z klientem

CRM (Customers Relationship Management) – system do zarządzania relacjami z klientem

CPM (Critical Path Method) – metoda ścieżki krytycznej przy metodach sieciowych

CRP (Capacity Requirement Planning) – moduł ERP „planowanie zdolności produkcyjnych”

DB (Date Base) – baza danych

DEM (Demand Management) – moduł ERP „zarządzanie popytem”

DRM (Demand Relationship Management) – moduł ERP „prognozowanie popytu”

DRP (Distibution Resource Planning) – moduł ERP „planowanie zasobów dystrybucyjnych”

EAN (European Article Numbering) – zbiór maszynowego zapisu i kodowania (kody kreskowe)

ECR (Efficement Customers Response) – system efektywnej obsługi klienta

EDI (Electronics Data Interchange) – system wymiany dokumentów drogą elektroniczną

EDM (Engineering Data Management) – zarządzanie danymi w wytwarzaniu

ERM (Enterpricse Relationship Management) – system zarządzania relacjami z otoczeniem

ERP (Enterpricse Resource Planning) – rozbudowany funkcjonalnie system informatyczny,

obejmujący całość procesów produkcji, dystrybucji i finansów

ERP II (Enterpricse and Relationship Processing Resource) – rozbudowa ERP o moduły:

zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) relacjami klientami (CRM) i dostawcami (SRM)

EOQ (Economic Order Quantity) – ekonomiczna wielkość zamówienia

FMS (Flexible Manufacturing System) – elastyczny system wytwarzania

GPS (Global Positioning System) – system nawigacji satelitarnej

IC (Inventory Control) – system zarządzania stanem magazynów (zapasów)

I/OC (Input/Output Control) – moduł ERP „sterowanie stanowiskiem roboczym”

INV (Inventory Transation System) – moduł ERP „transakcje strumienia materiałowego”

JIT (Just In Time) – metoda zarządzania logistycznego, oparta na zasadzie „dokładnie na czas”

KANBAN (Visual Process Control) – wizualna karta do sterowania zapasami w systemie JIT

LAN (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa

LM (Lean Management) – zarządzanie wyszczuplające, uproszczenie wszystkich przepływów

LRP (Logistics Resource Planning) – planowanie potrzeb logistycznych

LP (Lean Production) – odchudzona produkcja (optymalna)

MIS (Management Information Systems) – moduł ERP „system informowania kierownictwa”

MPS (Master Production Scheduling) – moduł ERP “harmonogramowanie spływu produkcji”

MRP I (Material Requirements Planning) – planowanie potrzeb materiałowych

MRP II (Manufacturing Resource Planning) – planowanie zasobów produkcyjnych (MRP I

rozszerzone o planowanie produkcji, finanse, kadry i marketing)

MRP III (Money Resource Planning) – zintegrowany system MRP II, rozszerzony o controlling, rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą

MSI (Management Information Systems) – magazynowy system informatyczny

PDM (Product Data Management) – zarządzanie danymi produktu

PPC (Production Planning and Control) – planowanie i sterowanie produkcją

PUR (Purchasing) – moduł ERP „zakupy materiałowe”

QR (Quick Response) – metoda maksymalizacji efektywności łańcucha dostaw

QFD (QualityFunction Deployment) – rozwinięcie funkcji jakości („dom jakości”)

SCC (Supply Chain Costing) – rachunek kosztów łańcucha dostaw

SCM (Supply Chain Management) – system zarządzania łańcuchem dostaw

SCP (Supply Chain Planing) – oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw

SFC (Shop Floor Control) – moduł ERP „sterowanie warsztatem produkcyjnym”

SOP (Sales and Operation Planning) – moduł ERP „planowanie sprzedaży”

SRS (Scheduled Recceipt Subsystem ) – moduł ERP “sterowanie zleceniami”

TBM (Time Based Management) – logistyczna koncepcja całościowego zarządzania czasem

TPS (Transaction Processing Systems) – systemy transakcyjne

TQM (Total Quality Management) – kompleksowe zarządzanie jakością

WMS (Warehouse Management System) – system do zarządzania procesami magazynowymi

VALSAT (Value Stream Analysis) – logistyczna aplikacja rozwinięcia funkcji jakości QFD

VM (Virtual Manufacturing) – wirtualne wytwarzanie

VMI (Vendor Managed Inventory) – optymalizacja funkcjonowania łańcucha dostaw w wyniku zarządzania zapasami producenta lub dystrybutora przez dostawcę

ZSI – zintegrowane systemy informatyczne, opierające się na jednej, centralnej bazie danychWAN (Wide Area Network) – rozległa sieć komputerowa

Pobieranie 11.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna