Abc adaptacji dziecka w szkole


MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BĘDZINIE – GIMNAZJUM NR 4Pobieranie 218.67 Kb.
Strona4/4
Data29.04.2016
Rozmiar218.67 Kb.
1   2   3   4

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BĘDZINIE – GIMNAZJUM NR 4
1. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA

Program powstał w oparciu o wynik diagnozy wstępnej przeprowadzonej wśród uczniów klas I gimnazjum. Z dużą dozą samokrytycyzmu młodzież stwierdziła brak umiejętności uczenia się. Przerażała ich ilość przedmiotów i materiału do opanowania, większość nie potrafiła odnaleźć się w nowej sytuacji szkolnej. Problem ze sprostaniem wymaganiom w gimnazjum dostrzegli również rodzice oraz nauczyciele. Aby pomóc dzieciom opanować stres podjęliśmy szereg działań, w wyniku których powstał Program adaptacyjny dla klas I gimnazjum z przeznaczeniem do realizacji we wrześniu każdego roku szkolnego przez pedagoga szkolnego we współpracy z wychowawcami klas w wymiarze 5 godzin lekcyjnych.

Zamierzonym celem programu jest integracja zespołu klasowego oraz wspomaganie uczniów w procesie uczenia się.
FORMA REALIZACJI

Zajęcia warsztatowe z uwzględnieniem metod aktywizujących: wykład, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, test.PROPONOWANE NARZĘDZIE

Komplet 5 scenariuszy zajęć stanowiących całość, z możliwością przeprowadzenia zajęć wybranego modułu.


UZYSKANE EFEKTY PRZEZ REALIZATORÓW

Efektem podjętych działań było wypracowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Nasi uczniowie mają poczucie przynależności do zespołu klasowego, racjonalnie planują czas przeznaczony na naukę i odpoczynek oraz sprawnie organizują sobie warsztat pracy.Z informacji zwrotnej otrzymaliśmy czytelny i pozytywny komunikat o naszej pracy.
Z wypowiedzi uczniów i rodziców wynika, że:

a. Większość dzieci sama wybrała naszą szkołę.

b. Jesteśmy konkretni i wymagający.

c. Wszyscy uczniowie klas i znają swoje preferencje sensoryczne i efektywnie wykorzystują


je w uczeniu się.

d. Prawie 80% uczniów klas i jest pewna, że sobie poradzi i ukończy pomyślnie gimnazjumDOBRE RADY

Dobrą radą niech pozostanie życzyć wdrażającym program, aby przyniósł im oczekiwane rezultaty. Poniżej prezentujemy także oryginalne wypowiedzi naszych uczniów, które przygotowali z myślą o młodszych kolegach:Twoja „dobra rada” dla pierwszoklasisty rozpoczynającego naukę w gimnazjum
z perspektywy rocznego doświadczenia: • Nie martw się, wszystko powinno być ok., a jeżeli masz jakiś problem, to zgłoś się do zaufanej osoby

 • Nie bój się gimnazjum. Wbrew opiniom innych nie jest ono takie straszne. Zaprzyjaźniaj się z innymi.

 • Ucz się nawet w dni wolne.

 • Walczcie o swoje prawa.

 • Zawsze przygotowuj się na lekcje.

 • Po prostu bądź sobą.

 • Nie drażnij lwa – ucz się, jeśli ci się chce, a będzie dobrze.

 • Przykładaj się do nauki.

 • Nie bój się, nie zaczynaj z nauczycielami.

 • Nie dokuczajcie innym, bo to jest przykre.

 • Starajcie się systematycznie uczyć.

 • Nie zapominaj o pracach domowych, unikaj konfliktów z nauczycielami.

 • Lepiej się ucz na każdą lekcję.

 • Prowadź starannie zeszyty.

 • Nie zaczepiaj starszych kolegów.

 • Bądź cicho na lekcji.

 • Ucz się dużo i tyle.

 • Nie odkładaj wszystkiego na później.

 • Co by się nie działo – uśmiechaj się.

 • Pierwsze kroki są najtrudniejsze, trzeba przełamać lody i wszystko pójdzie dobrze.

 • Tu są najlepsi uczniowie, zawsze pomogą.

 • Trzeba się zawziąć i usiąść porządnie do nauki. Wszystko się da, jak tylko się chce. Nie ma rzeczy niewykonalnych.

Załącznik 1: Program adaptacyjny dla klas I – wybrany scenariusz (moduł 2)

Załącznik:2: Ankieta diagnozująca problem adaptacji

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLAS I GIMNAZJUM
Opracowanie: Magdalena Gondek

Prawidłowy przebieg adaptacji w nowym środowisku warunkuje powodzenie sprostania nowym wyzwaniom, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć i szanse na odniesienie sukcesu bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku i jakie jest to środowisko. Okres przejścia ze szkoły podstawowej do gimnazjum jest dla ucznia niewątpliwie trudnym czasem. Wiek 12-13 lat jest szczególnie istotnym etapem dojrzewania, gdyż dziecko staje się nastolatkiem, a zmiana szkoły podnosi jego przekonanie o swojej „dorosłości”.


To wiek, gdzie dochodzą dodatkowe czynniki świadczące o dojrzewaniu,
a mianowicie: chęć zaimponowania nowym kolegom i podobania się płci przeciwnej, odkrycia swoich mocnych stron i ich prezentacja na forum grupy, niechęć do ujawnienia swoich słabości i głęboko przeżywane poczucie ewentualnego wstydu, zmiana autorytetów, co raz silniejsze zaznaczanie ważności swojej osoby i świadomość dysproporcji pomiędzy „JA REALNYM” a „JA IDEALNYM”.

Aby ułatwić wszystkim uczniom klas pierwszych dobry start w gimnazjum i wzmocnić ich poczucie siły i wiary we własne możliwości, zwłaszcza w zmaganiu się z nauką, został opracowany ten program.Cel główny programu: wspomaganie procesu uczenia się uczniów klas I gimnazjum

Cele szczegółowe:

 • zintegrowanie zespołu klasowego

 • zdiagnozowanie uczniów pod kątem preferencji sensorycznych

 • pokazanie uczniom możliwości wykorzystania powyższej diagnozy w doborze technik uczenia się

 • zachęcenie uczniów do nauki w sposób zgodny z preferowanym stylem uczenia się

 • omówienie podstawowych czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się

 • wdrożenie uczniów do systematycznego sporządzania notatek

Oczekiwane rezultaty:

 • uczeń ma poczucie przynależności do zespołu klasowego

 • uczeń potrafi zorganizować sobie stanowisko i warsztat do pracy i nauki

 • uczeń potrafi zaplanować czas przeznaczony na naukę i odpoczynek

 • uczeń zna swoje preferencje sensoryczne i wykorzystuje je

 • uczeń czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy

 • uczeń potrafi sporządzać wartościowe merytorycznie notatki i odpowiednio wykorzystywać je do nauki

Materiały: duże kartki papieru, zestaw sławne pary, tablica, przybory do pisania, test 50 słów, karty ćwiczeń

Metody i techniki stosowane podczas zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja, praca
w grupach, burza mózgów

Przewidywany czas zajęć: 5 jednostek lekcyjnych

Wybrany moduł : ZAJĘCIA 2

Cele:

Zajęcia drugie poświęcone są głównie zapoznaniu się z celem programu i omówieniu podstawowych jego treści: • środowisko edukacyjne

 • higiena pracy i odpoczynku

 • organizacja czasu i praca z planem zajęć

 • koncentracja

 • pamięć

 • czytanie ze zrozumieniem

Materiały do zajęć: karta plan zajęć, karta ćwiczeń przeczytaj polecenia

Metody i środki realizacji: wykład, burza mózgów, praca indywidualna, praca w grupie

Przebieg zajęć:

1. Prowadzący zadaje uczniom pytanie:, co wam się kojarzy z nauką, czym dla was jest uczenie się? Wszystkie odpowiedzi są zapisywane na tablicy (jedną z kluczowych odpowiedzi uczniów jest to, że „uczenie się to strata czasu” i jest to moment, w którym należy im uświadomić, że celem tego cyklu zajęć jest poznanie siebie i swoich możliwości przyswajania wiedzy tak, aby nie mieli poczucia straty czasu, który przeznaczają na naukę.

2. Prowadzący przybliża uczniom następujące zagadnienia:


 1. środowisko edukacyjne (miejsce, w jakim się uczymy i w jakim powinniśmy się uczyć w domu i w szkole)

 2. higiena pracy i odpoczynku (umiejętność dokonywania wyborów: ile czasu i na co przeznaczyć, kiedy odrabiać lekcje, kiedy i jak odpoczywać, poziom stresu potrzebny do zmobilizowania się do działania: na ostatni dzwonek, czy na długo przed czasem, poczucie bezpieczeństwa i systematyczność, czy może się uda, a nauczę się później).

 3. organizacja czasu i praca z planem zajęć - karta plan zajęć (umiejętność przeanalizowania i uporządkowania swoich zajęć tak, aby zminimalizować błędy
  w planowaniu i w działaniu)

 4. koncentracja (ciekawość wzmaga zdolność koncentracji, koncentracja wymaga ciszy)

 • zaburzenia, zakłócenia

ZEWNĘTRZNE – hałas, kłótnie, TV, telefon, głośna muzyka itp.

WEWNĘTRZNE – (ważniejsze), strach przed kimś/czymś, smutek, niepewność, głód • rady, które pomogą wzmocnić koncentrację:

  • postaraj się wyeliminować wszystkie rozpraszające cię czynniki (głośne dźwięki, widok za oknem, głód), przystępuj do nauki z silną motywacją, zaplanuj sobie przerwy: na 40 minut nauki 5-10 minut odpoczynku, bądź zainteresowany tym czego się uczysz, ucz się o właściwej porze dnia, wykonuj ćwiczenia fizyczne, unikaj stresu;

  • ćwicz koncentrację: jednym z podstawowych ćwiczeń wykonywanych każdego dnia może być próba kontroli czytanego tekstu – czytając jakąś książkę postaraj się uważnie analizować treść i po przeczytaniu całego rozdziału zastanowić się o czym on tak właściwie był. Bardzo dobrym treningiem koncentracji jest gra memory

 1. pamięć (wykorzystywanie zmysłów w czasie zapamiętywania: wzrok, słuch, dotyk, zapach, smak; pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała – trwale przechowuje informacje; zapamiętywanie poprzez skojarzenia)

Klucz do polepszenia pamięci:

 • powód, cel w zapamiętaniu tego, co się uczysz (burza mózgów: powody dla których chcemy się czegoś nauczyć)

 • zdecyduj sam, co jest ważne, a co odrzucisz (pamięć długotrwała)

 • wykorzystaj swoje superłącze (przechowywanie informacji w sposób zgodny z naszą interpretacją rzeczy:

WZROKOWCY – widzą, co czytają i czego słuchają jako rodzaj filmu w ich głowach

SŁUCHOWCY – słyszą, co czytają i czego słuchają, jako rodzaj ścieżki dźwiękowej


z filmu z efektami dźwiękowymi

DOTYKOWCY – odczuwają doznania i emocje związane z filmem rozgrywającym


się w ich głowie

KINESTETYCY – odtwarzają zdarzenia z filmu rozgrywającego się w ich głowie • dbaj o aktywność pamięci, często ją wykorzystuj i odświeżaj

 1. czytanie ze zrozumieniem – karta ćwiczeń przeczytaj polecenia oraz omówienie ćwiczenia.
  Praca domowa: napisz instrukcję obsługi sznurowadeł lub zapałki.

ANKIETA DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM
Poniższa ankieta służy jedynie celom diagnostycznym dotyczącym adaptacji uczniów klas pierwszych gimnazjum w kolejnym etapie edukacyjnym.
Respondenci mogą sami zadecydować o jej jawności bądź anonimowości
.

1. Podjąłeś naukę w klasie I gimnazjum. Wybór tej właśnie szkoły został podyktowany (podkreśl właściwą odpowiedź): 1. rodzice wybrali dla mnie to gimnazjum

 2. namówili mnie koledzy, żebym tutaj się uczył

 3. mieszkam blisko tej szkoły i tu jest mój rejon

 4. sam(a) wybrałem(am) to gimnazjum

 5. inna przyczyna (jaka?) ...............................................................................

2. Przypomnij sobie pierwsze dni nauki w gimnazjum, co wtedy czułeś(aś)?

 1. lęk przed tym, co będzie

 2. niepewność, czy poradzę sobie z nauką

 3. ciekawość, jacy tutaj są nauczyciele i uczniowie

 4. poczucie jakiegoś zagrożenia

 5. zadowolenie, że zaczynam wszystko od nowa

 6. nadzieję, że popiszę się tu swoimi możliwościami i zdolnościami

 7. chęć osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce

 8. chęć poznania nowych kolegów i koleżanek

 9. zadowolenie, że spełniło się moje marzenie z dostaniem się do tej szkoły

 10. było mi wszystko jedno

3. Czy rodzice, dziadkowie lub koledzy komentowali Twój wybór tej szkoły?

 1. tak, ostrzegali przed trudnościami

 2. straszyli, że sobie nie poradzę

 3. obiecywali, że będzie dobrze

 4. nic nie mówili

4. Czy pierwszy „rzut oka” na szkołę po przekroczeniu jej progów wydał Ci się:

 1. zachęcający

 2. zniechęcający

 3. nie zrobił na mnie żadnego wrażenia

5. Przypomnij sobie swój pierwszy kontakt z nauczycielami, co wtedy poczułeś?

 1. są sympatyczni i mili

 2. są wyrozumiali

 3. jasno przedstawiają swoje wymagania i szkolny regulamin

 4. są konkretni i wymagający

 5. starają się pomagać w każdej sytuacji

 6. są surowi i nieprzystępni

 7. straszyli nas nauką, ocenami i testem na koniec gimnazjum

 8. inne.......................................................................................

6. Czy dziś podzielasz tamte odczucia względem nauczycieli?

 1. tak, nic się nie zmieniło

 2. nie, zmieniło się na lepsze (co?)...................................................................

 3. nie, zmieniło się na gorsze (co?)..................................................................

7. Jak czujesz się wśród kolegów i koleżanek w klasie? (podkreśl nie więcej niż dwie odpowiedzi)

 1. od razu poczułem(am) się jak u siebie

 2. powoli się przyzwyczajam

 3. nie mogę się przyzwyczaić, ale wierzę, że mi się uda

 4. chyba nigdy nie odnajdę się w tej klasie

 5. wolał(a)bym zmienić klasę, gdyby było to możliwe

 6. w klasie jest ktoś, kto dominuje nad resztą kolegów

 7. to ja mam wpływ na resztę klasy

 8. w klasie są ciągłe konflikty i to mi przeszkadza

 9. moja klasa jest zgrana i tu jest moje miejsce

8. Jeśli masz trudności w nauce (w jednym lub kilku przedmiotach), to gdzie szukać przyczyny? (podkreśl
nie więcej niż dwie odpowiedzi)

 1. chyba nie jestem zbytnio zdolny

 2. mam słabe przygotowanie ze szkoły podstawowej

 3. nauczyciele są nadmiernie wymagający

 4. nauczyciele niesprawiedliwie oceniają

 5. nie potrafię się sam(a) uczyć

 6. mam za dużo zadawane do domu i nie nadążam

 7. w domu nie ma mi kto pomóc w nauce

 8. w domu nie mam odpowiednich warunków do nauki

 9. nie rozumiem, co nauczyciel mówi na lekcji

 10. umiem wszystko, ale mam tremę przy odpowiadaniu przy klasie

 11. inne (jakie?).......................................................................................................

9. Z którymi przedmiotami masz najwięcej kłopotu? (podaj nie więcej niż dwie odpowiedzi)

 1. ...............................

 2. ...............................

10. Które przedmioty idą Ci najlepiej? (podaj nie więcej niż dwie odpowiedzi)

 1. ...............................

 2. ...............................

11. Gdy rano idziesz do szkoły, to co najczęściej odczuwasz?

 1. zadowolenie

 2. lęk przed lekcjami

 3. lęk przed nauczycielami

 4. lęk przed uczniami ze szkoły, klasy

 5. jest mi wszystko jedno

12. Jak najczęściej spędzasz przerwy między lekcjami?

 1. odpoczywam w samotności

 2. przebywam w grupce zawsze tych samych znajomych

 3. przebywam w towarzystwie mojej(go) najlepszego kolegi(koleżanki)

 4. uczę się, powtarzam materiał na kolejną lekcję

 5. nudzę się i nie wiem co robić

13. Jak widzisz swoją dalszą przyszłość w tej szkole – po roku doświadczeń? (wybierz tylko jedną odpowiedź)

 1. już wiem, że sobie poradzę i skończę pomyślnie gimnazjum

 2. czuję, że będzie mi trudno przejść do następnej klasy

 3. jeśli ktoś mi pomoże w nauce, to dam sobie radę

 4. najchętniej zmieniłabym szkołę na inną (dlaczego?)................................................................................

14. Tu jest miejsce na twoje zdanie, które być może zawiera cos ważnego, co dotyczy Twojego pobytu w tej
szkole, a o którym nie wspomniałeś w powyższych pytaniach……………………………

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BĘDZINIE – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA

Scenariusze zajęć powstały z potrzeby: • wprowadzenia dzieci 7 letnich w środowisko szkolne. Adaptacja przebiega
  w następujących obszarach: integracja grupy z odnalezieniem
  w niej własnego miejsca przez każde z dzieci, zaznajomienia dzieci z zasadami panującymi w szkole, w tym wskazania dzieciom osób, na pomoc których mogą zawsze liczyć oraz wdrażania do współpracy i przyswajania norm współżycia społecznego.

 • wprowadzenia dzieci 10 letnich w II etap edukacyjny z dodaniem treści z obszarów: przestrzegania norm klasowych, rodzących się przyjaźni i elementów samooceny.


FORMA REALIZACJI

Zajęcia warsztatowe z uwzględnieniem metod aktywizujących: elementy pedagogiki zabawy, praca w grupach, praca indywidualna dziecka.


PROPONOWANE NARZĘDZIE

Dwa komplety scenariuszy zajęć stanowiących całość, z możliwością przeprowadzenia zajęć wybranego modułu adekwatnie do potrzeb: dla klasy I i klasy IV.


UZYSKANE EFEKTY PRZEZ REALIZATORÓW

Efektem podjętych działań było wypracowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nowymi dla dziecka. Ćwicząc konkretne umiejętności społeczne i życiowe osiągnęliśmy wysoki poziom bezpieczeństwa, komfortu psychicznego i poczucia przynależności do społeczności szkolnej pierwszoklasistów i ich rodziców. W przypadku II etapu edukacyjnego nastąpił zauważalny wzrost poczucia więzi klasowych i zniwelowania przejawów agresji rówieśniczej.DOBRE RADY

Odpowiednie do wieku przygotowanie zabaw, dobór treści i dostosowanie języka komunikacji do właściwego poziomu wiekowego, gwarantuje bezproblemowe wprowadzenie uczniów w świat szkoły i uzyskanie zamierzonych efektów w pracy z uczniami i ich rodzicami.Załącznik 1: Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie I

Załącznik 2: Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie IV

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowanie: Izabela Jaskółka – Turek

 1. Cele:

 • Wzajemne poznanie się dzieci,

 • Integracja zespołu klasowego,
 1. Metody:

 • Metody i techniki pedagogiki zabawy,

 • Praca w grupach,

 • Praca indywidualna
 1. Materiały:

 • Płyty z muzyką,

 • Przybory do rysowania,

 • Klej,

 • dwa duże arkusze papieru,

 • Blok rysunkowy


Część I – „ Ja w klasie”
1.Powitanie

 • piosenka powitalna,

 • Prowadzący wita wszystkich uczestników tak, aby każdy poczuł się powitany indywidualnie:

„ Witam wszystkich tych, którzy…

-mają dziś dobry humor,

- lubią długo spać,

- lubią chodzić do szkoły,

- których jeszcze nie powitałam

2. Ustalenie zasad współpracy-kontrakt

3. Konkurs: „Kto to jest pedagog szkolny i czym się zajmuje?”

4. Imię i nastrój

Każdy z uczestników mówi swoje imię w określony wcześniej przez prowadzącego sposób np.: bardzo wesoło, nieśmiało, ze złością itp.

Zmiana sposobu mówienia następuje po prezentacji wszystkich uczestników zabawy.

5. Piosenka –„ Deszczyk”

6. „ Ja jako zwierzę”

Instrukcja dla dzieci: „ Wyobraź sobie, ze jesteś mieszkańcem bajkowej krainy. W krainie tej mieszkają tylko zwierzęta.

Pomyśl o sobie jako o zwierzątku, które mieszka w tej magicznej krainie.

Wyobraź sobie jakie to zwierzątko, co lubi robić, jakie jest…A teraz pomyśl o trzech cechach, które to zwierzątko posiada, które go charakteryzują .

Czy już wiesz…jeśli tak to narysuj to zwierzątko. I wypisz te cechy.

7. Omówienie prac dzieci- dzieci prezentują swoje prace na forum klasy.

Każda praca zostaje nagrodzona brawami przez pozostałe dzieci. 1. Zakończenie zajęć – piosenka pożegnalna


SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH DLA KLASY IV

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowanie: Izabela Jaskółka – Turek

 1. Cele:

 • Integracja zespołu klasowego,
 1. Metody:

 • Metody i techniki pedagogiki zabawy,

 • Praca w grupach,

 • Praca indywidualna
 1. Materiały:

 • Przybory do pisania


Część I- „ Ja w klasie”
1.Powitanie

Prowadzący wita wszystkich uczestników tak, aby każdy poczuł się powitany indywidualnie: • Witam wszystkich tych, którzy lubią lody,

 • Witam wszystkich tych, którzy mają dzisiaj dobry humor,

 • Witam wszystkich tych, którzy już mnie poznali,

 • Witam wszystkich tych, którzy czują się jeszcze nie powitani.

2.Ustalenie zasad współpracy- kontrakt


3. Imię i nastrój.

Każdy z uczestników mówi swoje imię w określony wcześniej przez prowadzącego sposób np.: bardzo wesoło. Nieśmiało, z wściekłością itp.

Zmiana sposobu mówienia następuje po prezentacji wszystkich uczestników zabawy.

4.Zabawa „ Jestem”

Uczestnicy wybierają i podkreślają trzy wyrażenia pozytywne i trzy negatywne najtrafniej je określające.

Karta Pracy zał. nr1.

Następnie uczniowie sami wypowiadają się na swój temat

Dyskusja: czy dowiedziałem się o kimś czegoś nowego……


7. Zabawa „ Moje prawe miejsce jest puste i zapraszam tu …… jako….

 • Wesołe dziecko,

 • Smutnego policjanta,

 • Śmiesznego piosenkarza itp

8.Ogłoszenie reklamujące mnie jako przyjaciela – maksymalnie pięć zdań.


9. Zakończenie – IskierkaPobieranie 218.67 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna