AberdeenshirePobieranie 120.87 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar120.87 Kb.

Aberdeenshire


Pedagogiczne

Instytucje

Instytucje są napisane alfabetycznie i każda zawiera poniżej wymienione informacje:


 1. Typy instytucji pedagogicznych:

N Przedszkolne przedszkola

N/P Przedszkola/szkoły podstawowe

6YRS Średnie szkoły do 6 klasy

SP Specialne szkoły

P Szkoły podstawowe

CC Publiczne Centra


 1. Nazwa i adres instytucji pedagogicznej. 1. Szyfry miejscowości gdzie biura sie znajdują:

I Inverurie Ba Banff

S Stonehaven T Turriff

P Peterhead
 1. Szyfry okolice (powiatów):

B Buchan G Garioch

BB Banff & Buchan M Marr

F Formartine KM Kincardine & Mearns
 1. Siatka publicznych szkół która zawiera instytucje pedagogiczne.
 1. Szkoły średnie są wymienione i wydrukowane tlustymi czcionkami tych które należą do stowarzyszonych szkoł podstawowych podanych w nawiasach.

Szkły podstawowe są w nawiasach i pod stowarzyszeniem (połączenia) ze średnią szkołą do której się należy.


 1. Nazwa kierownictwa instytutu pedagogicznego.

8. Adres każdego instytutu pedagogicznego, numer telefonu i numer faksu.


Przyklad pokazany w jaki sposób:
P 18 Auchterless T F Turiff Gail Burnett

School Tel: 01888 511221

Auchterless Fax: 01888 511580

Turriff


Aberdeenshire

AB53 8BA (205)


Auchterless Szkoła jest szkołą podstawową która wspólpracuje z Turriff Academy (Szkołą średnią) – to znaczy że dzieci z Auchterless szkoły podstawowej będą szli po skończeniu szkoły do Turriff Academy (średniej szkoły).
6YRS 209 Westhill Academy I G Westhill Derek Thompson

Hays Way Tel: 01224 740111

Westhill Fax: 01224 743163

Aberdeenshire

AB32 6XZ

(55, 73, 184, 212)


Na przykład:

Szkoła podstawowa Braeside Szkoły (35) ma klasy P1 do P4, uczniowie po skoń czeniu tej szkoły idą do Auchnagatt (po skończeniu tej podstawowej szkoły idą do Mintlaw Academy – średniej szkoły) i Methlick Szkoła (po skończeniu tej podstawowej szkoły idą do Meldrum Academy – średniej szkoły).
Methlick Szkoła podstawowa jest w strefie dla Ellon Meldrum Szkół Średnich. Ellon Średnia Szkoła w dalszym ciągu przyjmują uczniów do klas S5 i S6 pomimo otwarcia nowej średniej szkoły Meldrum Academy, w roku szkolnym 2004/05 to bedzie ograniczone do S6. W roku szkolnym 2005/06 wszystcy uczniowie będą szli do odpowiedniej szkolnej strefie.

Tytuły do nastepnych stron (list przedszkól, podstawowych, specialnych, średnich szkół i publicznych centrów):


Instytucji Biura szyfr Okręg Szyfr Kierownik Numer Numer

Nazwa i adres instytucji telefonu faksu
NOTATKI DLA RODZICÓW.
Tą informację można otrzymać w:
Dużych literach,

Braile – system pisania dla ludzi ślepych,

Kasetach,

I w polskim języku.


Proszę się skontactować z Panem Fraser Mitchell, numer telefonu 01224 664630 albo przez e-mail Mitchell@aberdeenshire.gov.uk
Te notatki są przystosowane żeby wskazać podstawową informację dla rodziców o systemie wykształcenia w Aberdeenshire, i także przedstawić szczegółowo specyficzne miejsca prawnie ustanowione które się odnoszą do uczniów doświadczeń w szkole.
Jeżeli się ma jakieś pytania dotyczące notatek w tym documencie albo w przyszłości proszę się skontatować z Education and Recreation Office (Biuro Szolnictwa i Rozrywek/Rekreacji), informacje w tym dokumencie są poprawione po 31-12-04, alle zmiany mogą powstać w każdej chwili, na przykład, ceny obiadu w szkole, mogą wzrosność. Władze także mają prawo do odpowiednich zmian jeżeli są jakie kolwiek zmiany zachodzą narodowe albo lockalne.
Listy szkoł – można zobatrzyć pod koniec tego dokumentu. Wszystkie szkoły są mieszane, to znaczy chłopcy i dziewczęta uczą się razem.

WSTĘPNE WIADOMOŚCI:
Aberdeenshire Council jest odpowiedzialny za poniżej wyszczególnione:
Przedszkola,

Szkoły Podstawowe,

Szkoły Średnie,

Pomoc w nauce (razem z Psychologiem Szkolnym)

Publiczne centra.
Aberdeenshire Education and Recreation Office (Biuro Szkolnictwa i Rozrywek/Rekreacji) są odpowiedzialnie za 200 różnego rodzaju szkół, przedszkoli itd:
2 - Nieżależnych przedszkół

84 - Przedszkoli

155 - Szkół Podstawowych

17 - Szkół Średnich

35 - Publicznych Centrów

44 - Specialne Jednostki w Szkołach

4 - Szkół Specialnych
Szkoły wymienione powyżej mają: 1. Dzieci w przedszkolach

20000 Uczniów w szkołach podstawowych

15900 Uczniów w szkołach średnich 1. Uczniów w specialnych szkołach

Aberdeenshire Education & Recreation (Biuro Szkolnictwa i Rozrywek/ Rekreacji) ma pięć pedagogicznych pracowników którzy pracują w wymienionych poniżej okolicach (miejscowościach):


Banff and Buchan Area Education Office Buchan Area Education Office

St. Leonards Old Infant Building

Sandyhill Road Prince Street

Banff Peterhead

AB45 1BH AB42 1PL

Tel: 01261 813340 Tel: 01779 473269

Fax: 01261 813396 Fax: 01779 470390
Formartine Area Education Office Garioch Area Education

Towie House & Recreation Office

Manse Road Gordon House

Turriff Blackhall Road

AB53 4AY Inverurie, AB51 3WA

Tel: 01888 562427 Tel: 01467 620981

Fax: 01888 568559 Fax: 01467 622254
Marr, Kincardine and Mearns Area Education Office

Queens Road

Stonehaven

AB39 2QQ


Tel: 01569 766960

Fax: 01569 768489


Wszystkie szkoły są wymienione alfabetycznie, poniżej napisane są znaczenia niektórych skrótów:


 1. Typy instytucji pedagogicznych:

N Przedszkolne przedszkola

N/P Przedszkola/szkoły podstawowe

6YRS Średnie szkoły do 6 klasy

SP Specialne szkoły

P Szkoły podstawowe

CC Publiczne Centra


 1. Nazwa i adres instytucji pedagogicznej. 1. Szyfry miejscowości gdzie biura się znajdują:

I Inverurie Ba Banff

S Stonehaven T Turriff

P Peterhead
 1. Szyfry okolic (powiatów):

B Buchan G Garioch

BB Banff & Buchan M Marr

F Formartine KM Kincardine & Mearns
 1. Siatka publicznych szkół która zawiera instytucje pedagogiczne.
 1. Szkoły średnie są wymienione i wydrukowane tlustymi czcionkami tych które należą do stowarzyszonych szkoł podstawowych podanych w nawiasach.

Szkoły podstawowe są w nawiasach i pod stowarzyszeniem (połączenia) ze średnią szkołą do której one należą.


 1. Nazwa kierownictwa instytutu pedagogicznego.

8. Adres każdego instytutu pedagogicznego, numer telefonu i numer faksu.


Przykład pokazany w jaki sposób:
P 18 Auchterless T F Turiff Gail Burnett

School Tel: 01888 511221

Auchterless Fax: 01888 511580

Turriff


Aberdeenshire

AB53 8BA (205)


Auchterless Szkoła jest szkołą podstawową która wspólpracuje z Turriff Academy (Szkołą średnią) – to znaczy że dzieci z Auchterless szkoły podstawowej będą szli po skończeniu szkoły do Turriff Academy (średniej szkoły).
6YRS 209 Westhill Academy I G Westhill Derek Thompson

Hays Way Tel: 01224 740111

Westhill Fax: 01224 743163

Aberdeenshire

AB32 6XZ

(55, 73, 184, 212)


Westhill Academy jest 6-cio letnia szkoła średnia, która wspólpracuje ze szkołami podstawowymi: Crobie School (55), Elrick School (73), Skene School (184) and Westhill School (212).

TREŚĆ I INDEKS:

WYBRANIE SZKOŁY Strona 7


 • Jaką szkołę
 • Informacja o poszczegolnej szkole
 • Zapis
 • W jaki sposób zapisywać • Dostęp do budynków szkolnych


PROŚBA O POZWOLENIE (ŻYCZENIE) MIEJSCA: Strona 9


 • Uczęszczanie do szkoły poza lokalną strefą
 • Podanie
 • Decyzja
 • Akceptacja
 • Odmowa – odrzucenie podania
 • Prawo do odwolania się
 • Sposób odwołania się
 • Zapis więcej uczniów niż szkoła ma miejsc
 • Szkolny transport dla uczniów poza szkolną strefą (zoną)


SZKOLNY TRANSPORT: Strona 11
Bezpłatny szkolny transport
Bilety sezonowe
POMOC NAUKI: Strona 12


 • Individualna nauka
 • Pomoc psychologiczna
 • Nauka dla dzieci ze specialnymi potrzebami
 • Angielski jako język dodatkowy
 • Konieczne sensoryczne usługi


ZACHOWANIE: Strona 14
Wydalenie
Alternatywne wydalenie
Tyranizowanie – dręczenie


TERMINOWE DATY styczeń 2005 do styczeń 2006. Strona 15


NAUKA PRZEDSZKOLNA Strona 15


OBIADY (POSIŁKI) SZKOLNE: Strona 16


 • Klauzula szkolych posiłków – obiadów
 • Glodny za sukcesem”
 • Bezpłatne obiady (posiłki) szkolne.


ZDROWIE: Strona 16


 • Nieobecność
 • Lekarstwa dla dzieci/uczniów


ODKRYCIA (WYJAWNIENIE) SZKOCJA – MILICYJNA

KONTROL Strona 18POGODA Strona 18


STAN FINANSOWY: Strona 18
Ubranie – pomoc
Ubezpieczenie
Internaty Szkolne
EMA


ALKOCHOL I NARKOTYKI Strona 20


RADA SZKOLNA Strona 20


FOTOGRAFOWANIE I NAGRYWANIE NA VIDEO

UCZNIÓW Strona 21WYBRANIE SZKOŁY.
Jaką szkołę.
Aberdeenshire Education & Recreation jest podzielone na specialne strefy (okolice) szkolne. Te okolice szkolne są uzgodnione z Komitetem Pedagogi i Rekreacji, i są prawne. Informacja o poszczególnych szkołach okregów są dostępne w pojedyczych szkołach albo w Biurze Pedagogicznym. Rodzice mają prawo poprosić o pozwolenie zarejestrowania dzieci do szkoły w innych okręgach. Aberdeenshire Education and Recreation muszą się zgodzić gdzie jest możliwie na tą prośbę.

Te odpowiednie okolice instnieją głównie żeby można zorganizować odpowiedni transport szkolny.


Informacja o szczególnych szkołach.
Każda szkoła produkuje prospekty zawierające informacje o szkołach i one są odnowione co roku. Można je otrzymać od kierownika poszczególnej szkoły. Rodzice są mile widziani w odwiedzaniu szkoł.
Regulowanie domaga się od szkoł (z wyjątkiem przedszkoli) poniżej wymienione informacje i od 15-go grudnia można otrzymać ich prospekty na nowy rok szkolny.


 1. Rezultaty egzaminów i świadectw (wyłącznie S5) średnia szkoła.
 1. 5-14 poziom ośągniecia.
 1. Nagrody dla tych którzy kończą szkołę – tylko średnie szkoły są wzięte pod uwagę.
 1. Budżet – ile kosztuje.
 1. Pozion frekwencji (w stopie procentowej) i nieobecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona.
 1. Zarządzenia o rozwoju duchowym, moralnym społecznym i kulturalnych wartościach.

Prawa (zarządzenia) z Aberdeenshire Education & Recreation są żeby dać dobre, solidne i nowoczesne wyksztalcenie, dostosowane jak możliwie dla individualnych dzieci i przystosowane do metod rozwoju wedłóg przewodnika wydanego przez Narodową Agencję. W tym samy czasie żeby Aberdeen Education & Recreation Office (Odział Pedagogiczny i Rekreacyjny) rozwinoł swoje podejście na znaczenie (oceną) w pedagogicznych badaniach – pracach naukowych a w wszczególności nacisk na potrzebę dla Aberdeenshire.


Kierownicy szkoły pwinni zawidomić rodziców o tych nowoczesnych rozwojach (metodach), poszczegolnie uświadomić o proponowanych zmianach od czasu kiedy rodzice byli sami w szkole.
Te notatki to są streszczone i krótko trwate ale kierownicy szkoły są popierani przez rozwój dostepnych metod w komunikacji z rodzicami gdzie jest możliwie.


 • Zapis do szkoły.

Aberdeenshire Education & Recreation mają podstawową datę rozpoczęcia szkoły dla wszystkich w połowie sierpnia poszczegolnego roku. Rodzice są poinformowani o dacie rozpoczęcia szkoły przy zapisie.


Wszystkie dzieci powinne mieć 5 lat pod koniec lutego żeby mogły rozpoczać szkołę, w sierpniu. Dzieci które będą miały 5 lat na i przed 16-tym sierpnia 2005 będą rozpoczynać szkołę w sierpniu 2005. Dzieci które będą 5 lat po 16-tym sierpniu 2005 a nie poźniej niż 28-go lutego 2006 też mogą iść do szkoły w sierpniu 2005, albo mogą być zapisane na przyszły rok szkolny – to zależy od rodziców.
Aberdeenshire Education & Recreation nie mają obowiazku zapisać dzieci które skończą 5 lat w lutym z wyjątkiem te dzieci które już uczęszczały do szkoły (nie te które były w przedszkolnej szkole to się nie liczyą) i są przeniesione z innych okręgów szkolnych do Aberdeenshire. W tych wypadkach kierownik Aberdeenshire Education & Recreation może dać pozwolenie. Zapisy w przedszkolach nie są wzięte pod uwagę.


 • W jaki sposób zapisać do szkoły.

Ogolnie jeżeli rodzice życzą sobie zapisać dziecko do jakiej kolwiek szkoły, muszą się spotkać z kierownikiem szkoły.
 • Komunikacja pomiędzy domen (rodzicami) i szkołą.

Szkoła produkuje różne informacyjne pisma dla rodziców: listy, raporty, formy, biuletyny, wyciągi z protokołów. Jeżeli ktoś sobie życzy żeby otrzymać informacje w innych formatach, można poprosić pod czaz zapisu dziecka do szkoły. Rodzice mogą zmienić system otrzymowania informacji co roku na początku nowego roku. Rodzice też mogą poprosić o tłumacza kiedy odwiedzają szkołę albo mogą poprosić o Jezykową Linię (telefoniczne Usługi Tłumaczenia) na krótkie spotkania. Bardzo prosimy żeby dać dla szkoły jak najwięcej czasu żeby szkoła mogła zorganizować to spotkanie.
 • Dostęp do budynków szkolnych.

Aberdeenshire Council (Rada) jest w procesie ulepszenia dostępu do szkoł (dla invalidòw, fizycznie niezdolnych). Niektóre szkoły są w polepszeniu dostępu dla tych uczniów którzy są fizycznie niezdolni na przykład na wózkach invalizkich. W tych wypadkach inne zmiany będą podporządkowane przez kierownictwo żeby ułatwić dostęp do szkoły.


Tak samo jak z komunikacją, rodzice będą mieli możliwości żeby zapisać jakie kolwiek życzenia przy zapisie dziecka do szkoły i rodzice mogłą zmienić (przystowować) życzenia w każdym nowym roku szkolnym. Żeby upenić się że wszystkie sposobności są umożliwione bardzo prosimy zawiadomić szkołę podczas wizyty.
PROŚBA O POZWLENIE (ŻYCZENIE) MIEJSCA.


 • Uczeszczanie do szkoły poza lokalną strefą.

Rodzice maja prawo, bez podania powodu od Aberdeenshire Education & Recreation żeby ich dziecko było zapisane do poszczególnej szkoły. Rodzice mają prawo do zmiany szkoły nie tylko przed zapisem do pierwszej klasy ale także mogą poprosić o przeniesienie dziecka do innej szkoły podczas roku szkolnego.


Aberdeenshire Education & Recreation wymagają że najłatwiej jest kiedy rodzice zwrócą się do kierownika szkoły bezpośrednio do której ich dziecko oni chcą zapisać albo przenieść.
Wszystkie życzenia do zapisania do szkoły z wyjątkiem do szkoły w lokalnej strefie musi być napisane na specialnej formie którą można otrzymać w szkole.
W wiekszości wypadkach kierownik szkoły ma prawo do natychmiastowej decyzji o zapisaniu dziecka do szkoly. W niektórych wypadkach kiedy kierownik szkoły nie może podjać sam decyzji, wysyła się to podanie do Senior Education & Recreation Officer który będzie rozważał individualne podanie i o decyzji poinformuje rodziców bezpośrednio. • Podanie.

Podanie na zapis do szkoły w sierpniu muszą być składane przed 15-tym marcem i te podania będą miały pierszeństwo do rozpatrywania. Podania składane po 16-tym marcu na rok szkolny który się zaczyna w sierpniu będą rozpatrywane pózniej i nie będą miały pierszenstwa, będą rozpatrywane po podaniach które były dostarczone przed 15-tym marca.
 • Decyzja.

Aberdeenshire Education & Recreation są zobowiązane przez prawo żeby poinformować rodziców pisemmnie o decyzji o miejscu dziecka w szkołe, jeżeli podanie będzie odrzucone muszą napisać powód o tej decyzji i muszą powiadomić rodziców bo rodzice mają prawo do odwołania się do Komisji Odwoławczej.
 • Akceptacja.

W wypadkach gdzie podanie do wstępu do szkoły w sierpniu tego roku, Aberdeenshire Education & Recreation muszą odpowiedzieć w przeciągu nie poźniej niż do 30-ego kwietnia tego samego roku.


W wypadkach gdzie podania są wysłane później wtedy Senior Education & Recreation Officer jest odpowiedzialny, Aberdeenshire Education & Recreation musi odpowiedzieć pisemnie w przeciągu 2-ch miesięcy od daty podania.
W wypadku kiedy rodzice nie otrzymają odpowiedzi w przeciagu jakim wymieniono powyżej rodzice powinnie wziąć pod uwagę że to podanie jest odrzucone (odmówione).


 • Odmowa podania.

Aberdeenshire Education & Recreation mogą odrzucić (odmówić) podane o miejscu dla dziecka w odpowiedniej (wybranej przez rodziców) szkoły jeżeli:
 1. Konieczne jest dla Aberdeenshire Education & Recration zatrudnić dodatkowego nauczyciela teraz albo w przyszłości.
 1. Jeżeli wydatek wzrośnie na odnowienie, dobudowania dodatkowego pomieszczenia albo dostępu do szkoły itd. związane ze szkołą.
 1. Jeżeli więcej dzieci jest w szkole niż miejsc.
 1. Jeżeli poważnie ograniczy się kontynuacja wykształcenia dzieci.
 1. Jeżeli poważnie ogranczy się porządek i dyscyplina w szkole.
 1. Jeżeli poważnie ograniczy się naukowy poziom uczniów w szkole.

Aberdeenshire Education & Recreation mogą również odmowić miejsca w szkole jeżeli:


Nauka przystosowana dla specificznych szkół nie jest dostosowana do odpowiedniego wieku, możliwości dziecka albo talentu dziecka.
Aberdeenshire Education & Recreation rządają zrezynowanie z uczeszczeniem dziecka do specjalnej szkoły.
Jest specyficzna specjalna szkoła i dziecko które nie będzie w stanie otrzymć specjalnej nauki które to dziecko wymaga i urzywanie specjalnych trudności normalnie dostarczone w szkole.
Kiedy dziecko mieszka poza mieszkalną strefą wówczas kiedy dziecko było zapisane do szkoly, pedagogiczne władze mają prawo powstrzymania (zapobiec) do uczęszczania do tej szkoły nawet jeżeli to dziecko przeniesie się w strafę szkolną, dlatego że władze mają ograniczone miejsca w szkole.


 • Prawo do odwołania.

Rodzice mają prawo do odwołania się przeciwko decyzji na temat miejsca w szkole. Rodziców odwołanie musi być przedłożone do Apelowej Komisji w przeciągu 28-mu dni od otrzymania listu odmowy miejsca dziecka do poszczególnej szkoły.


Powino się wziać pod uwagę:
Nie można się odwoływać na odmówienia miejsca w przedszkolach i w pierwszej klasie.
Można się tylko odwołać raz w roku za jedno dziecko.
Trzeba się odwołać nie później niż 28 dni od otrzymania listu o odmowie od Aberdeenshire Education & Recreation. 1. SZKOLNY TRANSPORT.
 • Bezpłatny szkolny transport.

Transport szkolny poza szkolną strefą lokalną gdzie dziecko jest zapisane do szkoły, rodzice sa odpowiedzialni za zorganizowanie odpowiedniego transportu i koszt za ten transport z wyjątkiem niektórych wypadków gdzie kierownik (Senior Education & Recreation Officer) zdecyduje na jaką kolwiek dopłatę za koszt transportu. Ten koszt transportu nie będzie dany z początku, rodzice muszą wytłumaczyć dla kierownika (Senior Education & Recreation Officer) dlaczego oni nie zapisali tego dziecka do szkoły w odpowiedniej strefie. To może być ze względu naukowego, lekarskiego, psychologicznego i kierownik będzie mogł wziąć to pod uwagę i ocenić. Kierownik także musi rozwarzyć i zwrócić rodzicom uwagę na bezpieczenstwo dziecka biorąc pod uwagę transport, on też może zadecydować czy temu dziecku też należy się darmowy transport. Kierownik także może się zgodzić na pokrycie częściowego kosztu transportu w wypadkach kiedy brat albo siostra także uczęszczają do tej szkoły, wówczas decyzja może być wzięta i rodzice mogą otrzymać cały koszt transportu.

 • Darmowy transport szkolny.

Darmowy transport szkolny jest zorganizowany według panującej ustawy w Aberdeenshire Council (Rady) prawa. To znaczy obecnie że uczniowie szkoł podstawowych którzy mieszkają więcej niż 2 mile od szkoły która jest w tego ucznia strefie szkoły, średnie szkoły 3 mile od szkoły mają prawo no darmowy transport.
 • Bilet sesonowy.

Darmowy transport może być zorganizowany w różnych rodzajach: sezonowy bilet autobusowy, pociągowy albo z bezpośrednim kontaktem z Publicznym Transportem. W niektórych wypadkach finansowa zapłata może być dana bezpośrednio dla rodziców, którzy transportują dziecko sami do szkoły i to jest tylko uwzględnione wtedy kiedy tam nie ma żadnego innego transportu. Aberdeenshire Education & Recreation nie gwarantuje transportu do domu bezpośrednio. W niektórych wypadkach dzieci muszą iść około 2 milie. W wypadkach trudnych na przykład problemy chorobowe, bezpieczeństwa, rodzice powinni się skontaktować z Kierownikiem (Senior Aberdeenshire Education & Recreation Officer).


W wypadku kiedy bilet sesonowy jest zgubiony Aberdeenshire Education & Recreation wymagają dodatkowej zapłaty £2.00 za koszty administracyjne.


 1. POMOC DO NAUKI.
 • Individualna nauka.

Jeżeli dziecko było chore, dość długo władze zorganizują individualną naukę. Rodzice pownni zawiadomić głównego nauczyciela w szkole do której to dziecko chodzi (uczęszcza).


Psychologiczne usługi.
Psycholog Pedagogiczny jest zatrudniony przez Aberdeenshire Education & Recreation żeby pomóc niektórym dzieciom i młodym osobach do 19 lat od daty urodzenia. Oni współpracują z nauczycielami, z innymi agencjami i z rodzicami w sprawach związanych z dziećmi które mają problemy w nauce, zachowniu i emocjonalnego dobrobyty. Psycholog Pedagogiczny jest jako kosnultant ze szkołą. To znaczy że Psycholog Pedagogiczny asystuje dla dorosłych tak jak nauczycieli, rodziców, rozwinać drogi w jaki sposób pomóc dzieciom i młodym ludziom którzy mają problemy. W niektórych wypadkach jest wymagana zgoda rodziców na pomoc Psychologa Pedagogicznego. Jeżeli rodzice martwią się o swoje dziecko na pierwszym miejscu powinni się skontaktować z dziecka nauczycielem albo kierownikiem szkoły. • Nauka dla dzieci ze specialnymi potrzebami.

Aberdeenshire Education & Recreation dostarczają (organizują) różnego rodzaju usługi dla dzieci ze specialnymi potrzebami naukowymi. Te usługi są dostosowane dla zapewnienia żeby to dziecko które potrzebuje specjalnej nauki: dziecko fizycznie niezdolne, które się powoli rozwija, albo trudno (cieżko) się uczy żeby zidentyfikować jak najwcześniej i wówczas dziecko jest ocenione żeby znaleść (odkryć) jakie są potrzeby i w jaki sposób mogą być przystosowane żeby to było jak najszybciej i najlepiej.


Wszystcy ci którzy potrzebują specjalne usługi ze specjalnymi potrzebami wymaga się:


 • Rodziców i opiekunów uczestnictwa.

 • Możliwości w tych samych warunkach.

 • Włączenie.

 • Efektywne środki.

Te główne zasady są ważne do planu i otrzymaniu specjalnej usługi naukowej. Oni insynują (dają do zrozumienia) i biorą udział w podejściu gdzie rodzice albo opiekunowie i dzieci biorą udział w decizjach w jaki sposób najlepiej uczyć dzieci ze specjalnymi potrzebami żeby miały taką samą mozliwość do dostępu nauki jak inne dzieci.
 • Angielski jako dodatkowy język.

Jeżeli rodzice rozmawiają w domu w innym języku w tym wypadku po polsku nie po angielsku, wymaga się od rodziców żeby zawiadomić kierownika szkoły przy zarejstrowniu dziecka do szkoły. Aberdeenshire Education & Recreation mają możliwości do specjalnej pomocy nauki języka dla dziecka i żeby upewnić że potrzeby dziecka będą osiągniętne.


Ktoś z Usług Dwujęzykowych przeprowadzi dochodzenie i ustali – oszacuje dziecko do jakiego stopnia pomoc jest potrzebna. To może być pomoc w szkole na przykład jakieś specjalne materiały do pomocy nauki języka. Ta osoba/nauczycielka z Usług Dwujęzykowych będzie się spotykać z dzieckiem regularnie i będzie informować o dziecku postępie w nauce nauki języka angielskiego albo w niepokojach gdzie nie ma postępu w nauce.


 • Osłabione (uszkodzone) sensoryczne usługi.

Te sensoryczne osłabione usługi są uczone przez perypatycznego nauczyciela (wędrownego) który uczy tych którzy mają problemy ze słuchem i wzrokiem. Informacje o tych usługach można otrzymać od Westhill Academy. Tą pomoc można otrzymać dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich w Aberdeenshire okręgu. Ci nauczycielowie też uczą te dzieci w wieku przedszkolnym w prywatnych domach (w domach dziecka).


Pozwolenie o tej nauce jest wymagne od rodziców przed rozpoczęciem nauki.
Po przeprowadzenu dochodzenia (ustalenia poziomu) przez nauczyciela, odpowiednia nauka będzie zorganizowna, to może by u dziecka w domu, w przedszkolu albo w szkole. Ta pomoc jest różna w zależności od możliwości każdego dziecka. Nauczycielowie będą powiadomieni o wynikach tego ustalenia poziomu dziecka żeby on mogli przystosować się do wymag dziecka.
Nauczycielowie współpracują również z różnymi zawodowymi agencjami, rodzicami/opiekunami żeby dać jak najlepsze wyksztalcenie dla tego dziecka.


 1. ZACHOWANIE.
 • Wydalenie.

Aberdeenshire Education & Recreation Usługi powierzają jak najlepsze usługi naukowe – pedagogiczne dla dzieci i młodych ludzi. W szkołach nauczycielowie i uczniowie są bardzo wysoko cenieni, traktowani z szacunkiem. W takich warunkach wymaga się pozytywne zachowanie od uczniów.


Niektórzy uczniowie w różnych warunkach mają różne problemy z zastosowanie się do życia szkolnego i to może spowodować problem w zachowaniu.
Nasze prawo wydane przez Władze Pedagogiczne o szkolnej dyscypline i użycie wykluczenia (wydalenia) ze szkoły są używane jako ostatnie wyjście. Szkoły muszą działać próbować z różnymi metodamy z uczniami którzy mają różne problemy zachowawcze. Powinni szukać pomocy z różnymi agencjami poza szkoła i wydalić ze szkoły ucznia jako ostatnie wyjście. W takiej sytuacji rodzice/opiekunowie muszą być poinformowani o niepokajch i w jaki sposób ziliminować to zachowanie. Ale w niektórych wypadkach gdzie to jest poważne, złe zachowanie ale przed tem ta osoba (uczeń) nigdy w ten sposób się nie zachował to wszystko może być przebaczone i bez żadnych konsenkwencji to znaczy że ten uczeń nie będzie wydalony ze szkoły.


 • Alternatywne wydalenie.

Jak napisano powyżej wydalenie jest traktowane jako ostanie wyjście. Dodatkowy personel jest zatrudniony w szkołach średnich którzy pomagają uczniom kto ma problemy zachowania się żeby zmniejszyć potrzebę wydalenia ze szkoły.


Wszystkie szkoły popierają prawa które popierają pozytywne zachowanie i w niektórych wypadkach popierają pomoc od innych agenci, rodziców itd. • Tyranizowanie – dręczenie.

Szkoły muszą posiadać na piśmie prawo o tyranizowaniu. Te szkoły są odpowiedzialne za dokładny opis o tyranizowaniu. Ten dokument musi mieć szkolne konstrukcyjne struktury i pozytywne kierownictwo o zachowaniu i poparciu indywidualnych dzieci. Szkoły mają specyficzną odpowedzialność za wypadki tyranizowania i w jaki sposób powiadomić/ poradzić rodziców/opekunów w stosunku zawidomienia szkoły i określenie w jaki sposób zorganizować i monitorować (notować) wypadki tyranizacji. Dlatego że szkoły bez pomocy rodziców/opiekunów nie są w stanie sami żeby ziliminować (zlikwidować) tyranizację.
 1. DATY TERMINÓW SZKOLNYCH OD STYCZNIA 2005 DO STYCZNIA 2006 (SZKOŁY MAJĄ 3 TERMINY SZKOLNE).

Początek szkoły – teminiu - czwarket 6-go stycznia 2005

Połowa terminu - poniedziałek 14-go lutego (1 dzień)

Wielkanocne wakacje - piątek 25-go marca do piątku 8-go

kwietnia 2005

Majowe wakacje - poniedziałek 2-go maja 2005 (1

dzień)

Zakończenie terminu - piątek 1-go lipca 2005Początek szkoły – terminu - wtorek 16-go sierpnia 2005

Październikowe wakacje - poniedziałek 10-go pazdziernika do piątku 21-go pazdziernika 2005

Święta Bożego Narodzenia - czwartek 22-go grudnia 2005

do srody 4-go stycznia 2006

Początek nowego terminu - czwartek 5-go stycznia 2006
Te daty są specyficzne dla Aberdeenshire Rady szkół. Proszę się skontaktować bezpośrednio o innych dniach wolnych od szkoły i innych wakacjach podczas roku 2005. 1. NAUKA PRZEDSZKOLNA.

W przeciągu 2005/06 roku szkolnego Aberdeenshire Education & Recreation nauka jest ofiarowana dla wszystkich dzieci w wieku 4 lat. Dzieci które kończą 3 lata też mogą brać udział w tych przedszkolach. Przedszkola nie są obowiązkowe, niektórzy rodzice wysyłają dzieci do tych przedszkół pięć razy w tygodniu na 2.5 godziny dziennie i to jest akceptowane.


Jest dużo różnych przedszkoli: władz lokalnych, prywatne i ochotnicze, te które należą do władz lokalnych zapisy do nich są w odpowiednim czasie roku. Przedszkola prywatne i ochotnicze sa gwarantowane przez Aberdeenshire Education & Recreation Uług. Zapis do tych prywatnych i ochotniczych przedszkól może być w nie określonym czasie w zleżności od ilości miejsc wolnych.
Wiecęj informacji na ten temat można otrzymać od Aberdeenshire Opieki Dziecka Usługi na numer telefon 0800 298 3330. 1. POSIŁKI SZKOLNE.
 • Klauzula i ceny posiłow szkolnych.

Wszysktie szkoły są w stanie dostarczenia posiłków w dwóch daniach, w szkołach podstawowych i specialnych za cenę £1.45 i w szkolach średnich zależy co uczniowie wybierają do jedzenia, ceny są też zależne od wyboru.


Głodny za sukcesem”.
Wszystkie szkoły są z determinowane za oświadczeniem na zdrowsze jedzenie, które są przedstawione przez Szkodzka Władzę pod nazwa “Głodny za sukcesem”.


 • Bezpłatne posiłki szkolne.

Powód dochodu (Income support).


Powód dochodu dla tych którzy szukają pracy (Job Seekers Allowance).
Dziecka dochód (Child Tax Credit) ale nie pracowniczy dochód (Working Tax Credit) i dochód który nie przekracza £13.480 na rok.
Dziecka dochód jak powyżej ale to dziecko jest tymczasowo klasyfikowane jako student.
Dziecka dochód jak powyżej ale jest tymczasowo klasyfikowane jako opiekun.
Formy i informacje na temat posiłków w szkole można otrzymać w poszczególnych szkołach.


 1. ZDROWIE.
 • Nieobecność.

Akt Prawa Pedagogicznego (Szkocja) 1980 roku obowiązuje rodziców żeby dzieci uczęszczały do szkoły. Dlatego rodzice są zobowiazani żeby dzieci otrzymały opdowiednią naukę szkolną od 5-ciu lat. Jeżeli dziecko musi być nieobecne w szkole rodzice muszą zawiadomić szkołę i przedstawić na piśmie dlaczego to dziecko nie było w szkole, po powrocie do szkoły.


Jeżeli satysfakcyjne wyjaśnienie o nieobecności niebędzie przedstawione nieobecność będzie zapisana jako nieupoważniona (nieusprawiedliwiona).


 • Lekarstwa medyczne.

Te dzieli się na 3 kategorie (rodzaje):


Dzieci z krótkotrwałą chorobą, gdzie nie są takie chore i uczeszczają do szkoły ale w dalszym ciągu potrzebują lekarstwa. Rodzice powinni zorganizować tak żeby dać dziecku lekarstwo w domu przed szkoła, jeżeli możliwie w czasie drugiego śniadania, w wypadku kiedy dziecko idzie do domu na drugie śniadanie.
Dzieci które mają długo trwałą chorobę na przykład astma, cukrzyca, choroby cystowe i które wymagają regularnego lekarstwa żeby mieć pod kontrolą stan zdrowia dziecka. W takich wypadkach każdy wysiłek będzie zastosowany żeby pomóc tym dzieciom do wzięcia udziału w każdych aspektach życia szkolnego. W niektórych wypadkach personel szkoły będzie przeszkolony w jaki sposób pomóc. To musi być uzgodnione z rodzicami i lekarzem szkolnym.
Zależy od dojrzalości i w jaki sposób dostosowani są starsze dzieci które mogą mieć swoje lekarstwa i oni są odpowiedzialni za ich używanie. Ale rodzice muszą poinformować szkołę o tym. W niektórych wypadkach na przyklad kiedy dziecko ma astmę i musi używać inhalatora, uczniowie muszą być w posiadaniu zapasowego inhalatora, który będzie się znajdował w szkole w bezpiecznym miejscu, żeby zdrowie dziecka nie było zaryzykowane przez zapomnienie inhalatora, lekarstwa itd. co roku trzeba odnowić zapas lekarstwa w szkole. Jeżeli dziecko potrzebuje lekarstwa w czasie szkoły rodzice muszą przedstawić pisemną instrukcję na ile i jak często dać to lekarstwo dla dziecka.
Jeżeli dziecka głowa boli i to dziecko powinno otrzymać tabletkę na ból głowy w tym wypadku szkoła nie będzie w stanie na danie tabletek, to tylko dotyczy uczniów w szkołach podstawowych. W szkolach średnich uczeń może otrzymać 500 mg (paracetomal) tabletkę na ból, wówczas uczeń dostanie napisaną notatkę żeby poinformować rodziców i specjalne notatki są też zrobione w szkole. Niektóre szkoły mają zatrudnione pielęgniarki które będą dawać tabletki dla uczniów. W pudełkach pierwszej pomocy szkoła nie posiada aspiryn i tabletek które zawierają aspirynę.
Uczniowie którzy mają chory żoładek nie powinni uczęszczać do szkoły przeciągu 48-mu godzin.
Dodatkowo władze mają prawo żeby uczniowie którzy są w szkole byli zbadne przez lekarza z Grampian Zdrowia Rady. Sekretariat Państwowy też zapenia że pomoc lekarska i dentystyczna jest dostępna dla wszystkich uczniów.


 1. WYJAWNIENIE MILICYJNE (SZKOCJA) – KRIMINALNE.

Ostanie prawo weszło w kwietniu 2002 żeby wzmocnić i zabezpieczyć opiekę dzieci. Ten system jest wprowadzony i ulepszony dla tych którzy pracują z dziećmi i te kontrole są bardzo efektywne i częste przeprowadzone przez milicję.
 1. POGODA.

Aberdeenshire Education & Recreation mają bardzo wyraźnie przygotowane prawo o sztormowych ostrzerzeniach. Kierownik szkoły w okolicah wiejskich ma prawo zamknać szkołę jeżeli ostrzegawczy sztorm jest spodziewany i jest ryzykiem dla uczniów żeby uczęszczać do szkoły. Kierownik szkoły w wiekszości wypadkach powiadomi rodziców o decyzji w zamkięciu szkoły. Kierownik szkoły posiada listę numerow telefonicznych rodziców i jest upewniony o bezpieczeństwie dziecka.


Ogłoszenie pogody czasmi jest że dzieci zostaną zatrzymane w szkole albo niedaleko szkoły i kierownik szkoły wymaga od rodziców żeby dali szkole dodatkowy numer telefonu na przykład rodziny albo znajomych że w czasie potrzeby nagłej szkoła mogła się zkontaktować z nimi którzy będą mogli w niektórych wypadkach zaopiekować się dzieckiem. Każda szkoła posiada przepisy bezpieczenstwa które można otrzymać od kierownika szkoły.
Aberdeenshire website – można znaleźć www.aberdeenshire.gov.uk/ adverse - te informacje są do nabycia o godz 16.00 codziennie aż do następnego dnia.
Localne radio też otrzymuje biuletyny informacyjne które są odnowione i poinformowane przez website co 15 minut.
Aberdeenshire Szkół Informacyjna Linia telefoniczna dla rodziców – proszę dzwonić na numer telefonu 0870 054 4999 i podać pin numer żeby otrzymać odpowiednią informację o poszczególnej szkole. Jeżeli nie można przedzwonić się za pierwszym razem proszę zadzwonić jeszcze raz i proszę nie używacy automatycznego nakręcanie, bo ta linia telefoniczna będzie dłużej zajęta, bo w ten sposób blokuje się linię telefoniczną.


 1. STAN FINANSOWY.
 • Pomoc na ubranie.

Pomoc może być dostępna dla rodziców/opiekunów od Aberdeenshire Council którzy otrzymują pomoc finansowa od państwa jak; tax credits, mają pensję najniższą, są na rencie.


Rodzice/opiekunowie muszą mieszkać w Aberdeenshire strefie i ich dzieci uczeszczają do szkoły też w tej samej strefie lokalnej do 17-stu lat. Tylko jedna pomoc na ubranie będzie dana na dziecko w przeciągu jednego finansowego roku (to znaczy podczas roku szkolnego, 1-go kwietnia do 31-go marca). Dzieci które chodzą do przedszkola nie mogą korzystać z tej pomocy.
Ta pomoc jest dostępna żeby pomoc rodzicom/opiekunom w kupnie szkolnego ubrania. Formy można otrzymac w szkolach srednich, podstawowych i Pedagogicznych Biurach.
Ten system w tej chwili jest rozpatrywany i być może będą wprowadzone jakie kolwiek zmian w kwiteniu 2005.


 • Ubezpieczenie.

Aberdeenshire Education & Recreation automatycznie nie posiadają ubezpieczenia na kompensację za osobiste wypadki uczniów, czy ten wypadek znajdzie miejsce w szkole, czy poza szkolą. Rodzice są odpowiedzialni za wypadki osobiste, życiowe, prywatne leczenia itd.


Aberdeenshire Education & Recreation ma tak zwaną trzecią osobę (third party) ubezpieczenie, gdzie się zabezpieczają przed trzecią osobę odszkodowanie na przykład rodzice żądają odszkodowania za to ze uczeń rozbił głowę, był chory i mowią że to było bo szkoła zaniedbała opiekę ucznia, zawodowe odszkodowania nie będą rozpatrywane jeżeli Rada (Council) nie akceptuje że to było zaniedbanie.
Pedagogiczna Rada ma obowiązek opieki uczniów podczas godzin szkolnych i muszą zapewnić bezpieczenstwo uczniów w szkołach podstawowych i średnich. Od uczni średnich szkoł wymaga się że oni są dojrzałe do pewnego stopnia i mniejsze nadzorowanie jest potrzebne.
Trzeba nadzorować dzieci w szkole podstawowej w budynkach i na podwórkach w godzinach szkolnych, także to zależy od transportu szkoły i czasu kiedy dzieci przyjezdżają do szkoły. Szkoły są odpowiedzialne za bezpieczenstwo dzieci kiedy idą do domy, od czasu kiedy dzieci wyjdą z autobusu to rodzice są odpowiedzialni za nie.


 • Internaty szkolne.

Aberdeenshire Rada nie ma żadnych internatów szkolnych i dlatego Aberdeenshire Education & Recreation nie płaci za żadne internaty podwarunkiem kiedy czasami finansowa pomoc jest konieczna. Na przyklad kiedy dziecku jest potrzebna specjalizowana nauka jak: artystycznka, dramaturgi, muzyki itd. i dziecko musi uczyć się poza strefą Aberdeenshire wówcza Aberdeenshire Education & Recreation może wziąć te koszta na siebie.

 • EMA.

Uczniowie którzy ukonczyli 16 lat i uczą się w szkole albo w kolegium mogą otrzymać specjalną płatę od EMA (Pedagogiczna Utrzymania Donacja).EMA daje tygodniową dotację podczas uczęszenia do szkoły i dwie roczne dotacje. Żeby otrzymać tą pomoc finansową uczniowie muszą zaakceptować porozumienie o nauce.
EMA oszacowuje śroki finansowe uczników którzy mieszkają w domu z rodzicami i ich dochód roczny nie przekracza £30.000 żeby otrzymać pomoc. W tej chwili jest ten system rozpatrywany i moze się zmienić w roku szkolnym 2005/06.
Informacje na ten temat można otrzymać w średnich szkołach. Uczniowie którzy przenoszą się ze średich szkoł i idą do kolegium muszą się skontaktować o pomoc w kolegium.
Na przyklad: EMA to jest nowy system który dopiero istnieje w tym roku szkolnym 2004/05 i ci uczniowie którzy ukończyli 16 lat pomiedzy 1-go marca 2004 i 28-lutego 2005 mają prawo do EMA pomocy. W 2005/06 jest jeszcze nie wiadomo ale my przypuszczamy 16-17 lat uczniowie będą mogli składać formy do EMA w przeciągu roku szkolnego 2005/06.
13. ALKOCHOL I NARKOTYKI.
Władze mają zaopatrzyć (dostarczyć) ogąlną (powszechną) wychowawczą i popierajacą przedsiewziać kroki dotyczące alkocholu i narkotyków w każdej szkole. To jest żeby dokonać (doprowadzić) przez rodzwój strategiczny świadomy zawiera (włącza, wlicza) słowa rodziców i przez zapewnienie żeby mogli brać udział (zajmować się) informacją którą otrzymają w przeciągu tych typowych wypadkach (przypadkach) w Aberdeenshire Prawach jest przedodnictwo dla szkoł i w jaki sposób traktować (przedstawiać) o narkotykach.
14. RADA SZKLONA.
Wiekszość szkoł w Aberdeenshire mają prawo do zorganizowania Rady Szkolnej. Ilość członków rady zależy od wielkości poszczegolnych szkoł. Każda rada ma przedstawicieli z nauczycielów i wybranych rodziców. Kierownik szkoły jest w stanie o poinformowaniu czy poszczególna szkoła może mieć Radę Szkolną i w jakim czasie. Kierownik szkoły poinformuje o członkach rady szkolnych i jak się oni nazywają (nazwiska). Także poiformuje się o metodach wyborów i czasu kiedy one się odbywają. Rodzice którzy zapisują dziecko do szkoły powinni powiadomić że oni są zarejestrowani i mogą brać udział w wyborach. Rodzice mają prawo żeby byli wybrani do szkolnej rady w zależności od głosowania.

15.FOTOGRAFOWANIE I NAGRYWANIE NA VIDEO UCZNIÓW.
Aberdeenshire Education & Recreation Usługa rozumie że rodzice by chcieli mieć pamiątki swoich dzieci o szkolnym życiu i by chieli mieć zdjęcia albo video na przykład szkolnych przedstawień, koncertów i sportowych dni.
W odpowidzi na ten temat, prawo było zrobione że wprowadzone pozwolenie na fotografowanie i video nagrania uczni, przedszkolaków i te szkoły które podlegają do Aberdeenshire Council respektują prawo do tego od individualnych osób.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna