Abg sp z o o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mazowieckiej 11Pobieranie 7.25 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar7.25 Kb.
ABG Sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach przy ul. Mazowieckiej 11

jako Inwestor inwestycji przemysłowej

zlokalizowanej przy ul. Konstytucji w Bytomiu, woj. Śląskie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:


  1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie , dostawa i montaż kanału gazów odlotowych wraz z konstrukcją wsporczą.


2. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia : 01.04. 2015r.

Termin zakończenia: 31.05. 2015r.


3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać bezpłatnie na podstawie zgłoszenia złożonego:

- telefonicznie tel. 606 220 272 lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: bogdan.guzy@petralana.eu


Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: p. Bogdan Guzy tel. 606 220 272
4. Kryteria wyboru ofert:
- cena ryczałtowa netto obejmująca wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia - 95%

- termin gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) - 5%


5. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

a) sposób - ofertę należy złożyć wyłącznie w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na

kopercie: „Kanał gazów odlotowych”

b) miejsce – siedziba Zamawiającego: ABG Sp. z o.o. , 40-732 Katowice, ul. Mazowiecka 11c) termin – 23.03.2013r. do godz. 16.00
Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert i możliwość unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Pobieranie 7.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna