Abp Tadeusz GocłowskiData29.04.2016
Rozmiar8 Kb.

Abp Tadeusz Gocłowski


Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy

Z a p r o s z e n i e


Ludzi Pracy na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę

w dniach 20 i 21 września 2003 r.


Drodzy Siostry i Bracia, Ludzie Pracy z całej Polski


Drodzy Duszpasterze Ludzi Pracy !
W każdym roku, w którym pielgrzymują Ludzie Pracy na Jasną Górę towarzyszą nam różne wydarzenia w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, narodowym i kościelnym. Idziemy z tym wszystkim do Tronu Królowej Polski, by prosić Ją o Matczyną nad nami opiekę. Zawsze znajdujemy w Niej dobroć, czułość, bo Ona jest Wszechmocą Błagającą.

W okresie przeszło dwudziestu lat towarzyszyły nam różne wydarzenia, zwłaszcza te dotyczące życia narodu. A były to wydarzenia radosne, gdy przeżywaliśmy zryw ku wolności. Były to wydarzenia trudne, gdy stan wojenny, a potem męczeńska śmierć Księdza Jerzego Popiełuszki – zdawały się przekreślać dążenia narodu ku lepszej przyszłości. Dziś największym problemem społecznym w Polsce jest dramatyczne bezrobocie, które niestety stale rośnie, zbliżając się do bardzo niebezpiecznej granicy. Miliony Polaków nie mając pracy, nie mają więc źródeł utrzymania! Kto za to ponosi odpowiedzialność? Jaka jest droga ku rozwiązaniu tego dramatu? W ciągu długiego półwiecza towarzyszy nam stale Ojciec Święty Jan Paweł II. Nieustannie powraca Ojciec Święty do trudnych problemów ludzi pracy, w tym również do klęski bezrobocia. W encyklice o ludzkiej pracy Jan Paweł II napisał: „Trzeba przeciwdziałać bezrobociu, które jest w każdym wypadku jakimś złem, a przy pewnych rozmiarach może się stać prawdziwą klęską społeczną. Problem bezrobocia staje się problemem szczególnie bolesnym wówczas, gdy zostają nim dotknięci przede wszystkim młodzi” (LE n. 18).Drodzy Siostry i Bracia ! My sami nie rozwiążemy tego trudnego, dramatycznego problemu. Jest to nade wszystko rola państwa, które musi stworzyć właściwe warunki dla rozwoju gospodarczego. Chcemy w tym współdziałać z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy dostrzegają dobro wspólne Ojczyzny, ale także dobro indywidualnego człowieka pracy. Z tym wszystkim pójdziemy na Jasną Górę. Polecać też będziemy opiece Matki Bożej Ojca Świętego – niestrudzonego Obrońcę godności Ludzi Pracy. Jesteśmy największą grupą w Narodzie i przyszłość Narodu zależy od dostrzeżenia dramatów Ludzi Pracy. Pielgrzymce naszej zawsze towarzyszyła modlitwa za Ojczyznę ale i zamyślenie nad aktualnymi jej losami.

Przybądźmy wszyscy, jak co roku, bo czas jest trudny, a pomoc Boża jest nam zawsze, ale zwłaszcza teraz konieczna. Niech dni 20 i 21 września staną się dla Ludzi Pracy w Polsce czasem modlitwy błagalnej. Duszpasterzy proszę o podjęcie trudu organizacyjnego i o przygotowanie duchowe. Dziękuję organizatorom związkowym za sprawną współpracę z Duszpasterzami.


Gdańsk-Oliwa, dnia 15 lipca 2003 r.

Arcybiskup

Metropolita Gdański


Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy


©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna