Abs – budowa I diagnostyka – 16. 02. 2013 r. Układy Klimatyzacji – budowa I diagnostyka 02. 03. 2013 r



Pobieranie 10.57 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar10.57 Kb.


Szkolenia zawodowe

1. Układy zasilania silników wysokoprężnych. Turbodoładowanie – 13.01.2013 r.

2. ABS – budowa i diagnostyka – 16.02.2013 r.

3. Układy Klimatyzacji – budowa i diagnostyka - 02.03.2013 r.


wykładowca: mgr inż. Krzysztof Witowski



praktyk, wykładowca w firmach szkoleniowych, nauczyciel zawodu
Szkolenia odbywają się w siedzibie Cechu na ul. Podwale 11

w soboty w godz. 9.00 - 15.00

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w szkoleniu: (zgłoszenia prosimy przesyłać fax: - 022/635-04-64 lub e-mailem: cech@motoryzacja.home.pl
 zgłaszamy udział w szkoleniu /właściwe zakreślić/:
150 PLN zamiast 200 PLN netto + 23 % VAT od osoby, dla członków Cechu

Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i sieci Polski Warsztat
200 PLN zamiast 300 PLN netto + 23 % VAT od osoby, dla pozostałych firm

CENA ZAWIERA: wykłady, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat

Nazwa firmy:............................................................TERMIN...................................


Imię i Nazwisko................................................stanowisko..........................................
Adres:......................................................................................................................
Tel.kont.........................................................FAX;....................................................

email:.............................................................NIP....................................................


Zobowiązujemy się do wpłaty/ przelewu ww. kwoty nie później niż 1 dzień przed terminem szkolenia na konto CRM w Warszawie:
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych ul. Podwale 11 , 00-252 Warszawa konto: PKO S.A O/Warszawa, ul. Krucza 24/26, nr konta 32 1240 6003 1111 0000 4945 7289 z dopiskiem – nazwa szkolenia. Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność na szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

podpis i pieczątka
: szkolenia
szkolenia -> B. regulamin agility fci wstęp agility jest dyscypliną otwartą dla wszystkich psów
szkolenia -> Nazwa firmy
szkolenia -> Nazwa firmy
szkolenia -> PrzydatnośĆ nieinwazyjnych metod oceny układu krąŻenia w medycynie pracy
szkolenia -> Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
szkolenia -> Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt.: „Akademia Trenerów” nr projektu: pokl. 09. 04. 00-02-017/12
szkolenia -> Komunikacja I jej funkcje
szkolenia -> Rekrutacja na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego od 25 sierpnia do 20 września 2014 r
szkolenia -> Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Instytut Pedagogiki Specjalnej Zakład Rehabilitacji

Pobieranie 10.57 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna