Aby język angielski zagościł w Twoim domu Małgorzata Paszko  607 428 688 Ramowy program nauczania z języka angielskiegoPobieranie 49.38 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar49.38 Kb.
Aby język angielski zagościł w Twoim domu

Małgorzata Paszko  607 428 688

Ramowy program nauczania z języka angielskiego

Poziom 4
Program ma umożliwić Państwu pracę z dzieckiem w domu, w wolnych chwilach. Zapis poszczególnych wyrażeń i zwrotów( transkrypcja) ma tylko ułatwić wspólne powtarzanie, ale ze względu na specyfikę języka angielskiego, nie można go traktować zbyt dosłownie. Materiał powtórzeniowy nie obejmuje wszystkich poznanych przez dzieci piosenek, rymowanek i historyjek. Pomoże w przygotowaniu się do konkursu języka angielskiego oraz ułatwi utrwalanie najważniejszych słów, wyrażeń i zwrotów.

Nadrzędnym celem nauczania dzieci w wieku przedszkolnym jest osłuchanie się z językiem obcym oraz motywowanie do dalszej nauki. Na zajęciach wprowadzane są piosenki, wierszyki, opowiadanie prostych historyjek, odgrywanie scenek oraz zajęcia plastyczne.

Zazwyczaj co trzy lekcje odbywa się powtórzenie poznanego wcześniej słownictwa i wprowadzanie go w nowych kontekstach oraz utrwalanie w postaci zabawy.Słownictwo_i_zwroty_językowe'>Tematyka nauczania i osiągnięcia dziecka:


Słownictwo i zwroty językowe:


Wprowadzenie:

Około 6-9 godzin lekcyjnych.

Kontakt wprowadzający z językiem obcym.

Uczeń potrafi:

-przywitać i pożegnać się. Policzyć do 10 i wskazać podstawowe kolory. Dziecko potrafi przedstawić się.Słownictwo: Hello! [heloł] – witaj, Goodbye! [gudbaj] – do widzenia, Yes [jes] – tak, No [noł] – nie, a teacher [e ticzer] – nauczyciel, children [czildren] – dzieci.

Kolory: red [red] – czerwony, blue [blu] – niebieski, green [grin] – zielony, yellow [jelow] – zółty, orange [orindż] – pomarańczowy, brown [brałn] – brązowy, pink [pink] – różowy, white [łajt] – biały, black [blek] - czarny. Dark (red) [dark red] – ciemny czerwony, light blue [lajt blu] – jasnoniebieski.

Liczby: One [łan] - jeden, Two [tu] - dwa, Three [fri] - trzy, Four [for] - cztery, Five [fajv] - pięć, Six [siks] - sześć, seven [sewen] - siedem, eight [ejt] - osiem, nine [najn] - dziewięć, ten [ten] - dziesięć.

Zwroty:

Dzieci rozumieją, wykonują lub odpowiadają na polecenia: stand up[stend ap] – wstań, sit down [sit dałn] – usiądź, look [luk] – spójrz, listen [lisen] – posłuchaj, Quiet, please [kłajet pliz] – proszę o ciszę, What’s this? [wots dis] – co to jest? What colour is it? [wot kolor iz it] – jakiego jest koloru?

Say hello [sej heloł] – powiedz cześć. Say goodbye [sej gudbaj] – powiedz do widzenia.

My name is... [maj nejm iz] – mam na imię... lub I’m... [ajm] – jestem...

Wyrażenie: “Excellent” [ekselent] – doskonale.
Przypomnienie niektórych produktów spożywczych – bread [bred] - chleb, cheese [cziz] - ser, biscuit [bisket] - ciasteczko, apple [epul] - jabłko, milk [mylk] -mleko.

Utrwalenie niektórych zwierząt: horse [hors] - koń, butterfly [baterflaj] - motyl, dog [dog] - pies, cat [ket] - kot.

Hello

Około 4 godzin lekcyjnych.

Uczeń zna nazwy przyborow szkolnych.Słownictwo: Nazwy przyborow szkolnych: a pen [e pen] - długopis, a pencil [e pencil] – ołówek, a rubber [e raber] – gumka, a book [e buk] – książka, a school bag [e skul beg] – plecak.

Zwroty: Open your books. [ołpen jor buks] – otwórzcie swoje książki. Thank you [fenk ju] – dziękuję. What colour is it? [łot kolor iz it] – jaki to kolor?

Piosenka utrawalająca rozdział hello.
My Face

Około 6-8 godzin lekcyjnych.

Dziecko potrafi nazwać części twarzy, powiedzieć czy jest wesołe czy smutne, zareagować na polecenie dotknięcia np. swoich uszu.Nazwy części twarzy: eyes [ajs] - oczy, ears [irs] - uszy, mouth [małf] - buzia, nose [nołz] - nos, face [fejs] - twarz.

Kolory: purple [purpl] – fioletowy, orange [orindż] – pomarańczowy, brown [brałn] – brązowy, pink [pink] - różowy.

Słowa: happy [hepi] – szczęśliwy, sad [sed] – smutny, yes [jes] – tak, no [noł] – nie, big [big] – duży, small [smol] – mały, hair [her] – włosy.

Zwroty: Who’s this? [hułs dis] – kto to jest? Touch your (eyes). [tacz jor ajs] – dotknij swoich oczu. Point to (the ears) [pojnt tu de irs] – wskaż na uszy. I’m happy [ajm hepi] – jestem szczęśliwy, I’m sad [ajm sad] – jestem smutny.
Piosenka utrwalająca części ciała.


Animals

Około 6-8 godzin lekcyjnych.

Dziecko rozpoznaje i nazywa zwierzęta.

Potrafi przyporządkować kolory do zwierząt i zadać pytanie ile kosztuje jakieś zwierzę.
Nazywanie i rozpoznawanie zwierząt.

This is a... [dis iz e] - to jest..., a bird [e byrd] - ptak, an elephant [en elefant] - słoń, a crocodile [e krokodajl] - korkodyl, a giraffe [e dżiraf] - żyrafa, a hippo [e hipo] – hipopotam, a rhino [e rajno] – nosorożec, a zebra [e zebra] – zebra, a lion [e lajon] - lew.


Zwroty: I have a [aj hew e] (ja mam). It’s ... [its] - to jest..., What’s this? [wots dis] – co to jest? What colour is ... [wot kolor iz] – jakiego koloru jest..., What’s your favourite animal? [wots jor fejverit animul] – jakie jest Twoje ulubine zwierzę? My favourite animal is a... [maj fejverit animul iz e] – moje ulubine zwierzę to... How many (elephants) can you see [hał meni elefants ken ju si] – ile widzisz (słoni).
Piosenka utrwalająca dział o zwierzętach.
Przyporządkowywanie odgłosów i dźwięków do zwierząt.
Przyporządkowywanie kolorów do zwierząt: white [wajt], grey [grej], black [blak], orange [orindż], yellow [jeloł], green [grin], pink [pink], grey [grej] - szary.
Animal shop, sklep ze zwierzętami. Zwrot ile to kosztuje: „How much is...” [hał macz iz].My Toys

Około 6-8 godzin lekcyjnych.

Dziecko rozpoznaje i nazywa zabawki. Potrafi powiedzieć, jaka jest jego/jej ulubiona zabawka.Rozpoznawanie i nazywanie zabawek.

A ball [e bol] - piłka, a doll [e dol] - lalka, a boat [e bołt] - łódka, a teddy bear [e tedi ber] - miś, a car [e kar] - samochód, a kite [e kajt] - latawiec, a train [e trein] - pociąg.


Piosenka utrwalająca poznane słownictwo z rozdziału zabawek.
Utrwalanie przymiotników big [big] - duży i small [smol] - mały. Big ball [big bol], small teddy bear [smol tedi ber].
Toy shop – sklep z zabawkami. Zwrot „Ile to kosztuje?” How much is...? [hał macz iz], Here you are. [hir ju ar] – proszę bardzo.
Zwroty: „What toys have they got?” [wot tojs haw dej got] – jakie oni mają zabawki?, “I’ve got a...” [ajw got e] – ja mam..., “Who’s this?” [hułz dis] – kto to jest? What colour is the (boat) [wot kolor iz de bołt] – jakiego koloru jest (łódka). Can you see (a doll) [ken ju si e dol] – czy widzisz (lalkę)? Do you like (cars). [du ju lajk kars] – czy lubisz (samochody)?

Dzieci mówią nauczycielowi jakie są ich ulubione zabawki. “My favourite toy is...”. [maj feiweryt toj iz].
Food

Około 6-8 godzin lekcyjnych.

Dziecko potrafi nazwać różne produkty spożyczwcze i powiedzieć czy lubi dany produkt czy nie. Potrafi zamówić produkt w restauracji.Słownictwo (produkty spożywcze): Cheese [cziz] - ser, a chicken [e cziken] - kurczak, bread [bred] - chleb, eggs [egz] - jajka, an apple [en epul] - jabłko, a banana [e banana] - banan, an orange [en orindż] - pomarańcza, a pear [e per] - gruszka, milk [mylk] - mleko, a cake [e kejk] - tort, cherries [czeriz] - wiśnie, plums [plamz] - śliwki, strawberries [strooberyz] – truskawki, spaghetti [spageti] – spagetti, pizza [pica] – pizza, water [łoter] – woda, meat [mit] - mięso.
Piosenka utrwalająca poznane słownictwo z rozdziału o jedzeniu.
Rozpoznawanie czy ktoś lubi daną potrawę czy nie. I like ... [aj lajk], I don't like ... [aj dont lajk].

Dzieci określają co lubią, a czego nie. I like ... [aj lajk], I don't like ... [aj dont lajk]. Pytają dzieci w grupie czy coś lubią czy nie. „Do you like...?” [du ju lajk].


Wyrażenia: Yuck [jak], Yum [jum], It’s delicious [its deliszez].
Zabawa w restaurację: “What would you like?” [wot wud you lajk] – co Państwo sobie życzą?. A cake , please. [e kejk pliz] – tort, proszę. An apple pliz [an epl pliz] – jabłko, proszę.My Body

Około 6-8 godzin lekcyjnych.

Dziecko potrafi wskazać i nazwać części ciała oraz określić, czy są duże czy małe.Dzieci uczą się nazywać części ciała. My body, [maj bodi] – moje ciało, my hands [maj hends] – moje dłonie, my arms [maj aams] – moje ręce, my head [maj hed] – moja głowa, my feet [maj fit] moje stopy, legs [legz] - nogi, tummy [tami] – brzuszek, fingers [fingerz] – palce u rąk, toes [tołz] palce u nóg.
Piosenka o częściach ciała.
Rozpoznawanie i reagowanie na zwroty:

Touch your head [tacz jor hed] – dotknij swojej głowy, legs [legz] - nogi, arms [armz] - ręce, belly [beli] - brzuszek, head [hed] - głowa.

Zwrot: How many...? [hał meny] – Ile?, Find... [fajnd] – znajdź, clap your hands [klap jor hendz] – klaszczemy, stamp your feet [stamp jor fit] – tupiemy, point to (the legz) [pojnt tu de legz] – wskaż na nogi.
Słowa: big [big] - duży, small [smol] - mały.My House

Około 7-8 godzin lekcyjnych.

Uczeń nazywa pomieszczenia domu oraz niektóre meble.Słownictwo związane z domem:

a house [e hałs] - dom, a door [e dor] – drzwi, a window [e łindoł] – okno, a garden [e garden] – ogród, a table [e tajbul] stół, a chair [e czeir] – krzesło, a bathroom [e bafrum] łazienka, a bedroom [e bedrum] sypialnia, a kitchen [e kiczyn] – kuchnia, a living room [e liwing rum] – pokój dzienny.Zwroty: This is my house [dis iz maj hałs] – to jest mój dom. How many windows has it got? [hał meni łindołs haz it got] – ile ma okien? Where are they? [łer ar dey] - gdzie oni są? It’s in the (kitchen) [its in de kiczen] – to jest w (kuchni). How many (doors) can you see? [hał meni dors kan ju si] – ile widzisz drzwi? I’m in the (living room). [ajm in de liwing rum] – jestem w pokoju dziennym. How many bedroom have you got [hał meni bedrumz hew ju got] – ile masz sypialni? Is your bedroom big or small [iz jor bedrum big or smol] – czy Twoja sypialnia jest duża czy mała?

Piosenka utrwalająca rozdział mój dom.

My clothes

Około 6-8 godzin lekcyjnych.

Uczeń potrafi opisać, co ma na sobie i wymienić nazwy ubrań.Słownictwo, nazwy ubrań: a hat[e hat] – kapelusz, trousers [trałzerz] – spodnie, a T-shirt [e tiszyrt] – koszulka, shoes [szułz] – buty, a skirt [e skirt] – spódniczka, a dress [e dres] – sukienka, a coat [e kołt] – płaszcz, a sweater [e słeter] – sweter.

Zwroty: He’s a pirate. [his a pajret] – on jest piratem. I’m wearing (a dress) [Ajm łering a dres] – noszę sukienkę. What colour are your shoes? [wot kolor ar jor shułz] – jakiego koloru są Twoje buty. What is (he) wearing? [wot iz hi łering] – co on ma na sobie? Put on your (hat). [put on jor hat] – nałóż swój kapelusz.

Piosenka utrawalająca poznane słownictwo rozdziału oraz zwrot

“Put on your...”.My Party

Około 4 godzin lekcyjnych.

Uczeń potrafi nazwać zwierzęta i powiedzieć jakie zwierzę posiada.Nazwy zwierząt: This is a... [dis iz e] – to jest..., a cat [e ket] – kot, a dog [e dog] – pies, a rabbit – [e rabit] – królik, a horse [e hors] – koń, a mouse [e maus] – mysz, a duck [e dak] – kaczka.

Słownictwo: A party [e parti] – przyjęcie, a clown [e klałn] – klaun, a princess [e princes] – księżniczka, a pirate [e pajret] – pirat,


Zwroty: I’ve got (a dog) [ajv got e dog] – ja mam psa.
Piosenka utrwalająca poznane słownictwo rozdziału My party.Halloween

Około 2 godzin lekcyjnych.

Dziecko zna słownictwo związane z Halloween.

Rozdział Halloween będzie wprowadzony przed Halloween.


Słownictwo i zwroty związane z Halloween: trick or treat [trik or trit] – cukierek albo psikus, sweets [słits] - cukierki, monster [monster] - potwór, pumpkin [pampkin] – dynia, scary [skeri] – straszne, a witch [e łicz] – czarownica, a ghost [e gołst] – duch, a bat [e bat] – nietoperz.
Zwroty: It’s Halloween. [its halołin] – jest Halloween. Happy Halloween [hepi halołin] – szczęśliwego Halloween.

Piosenka utrawalająca rozdział Halloween.
Christmas

Około 5 godzin lekcyjnych.

Dziecko zna słownictwo związane z Bożym Narodzeniem. Potrafi życzyć komuś wesołych świąt.

Rozdział „Bożonarodzeniowy” będzie wprowadzony przed Bożym Narodzeniem.


Podstawowe słownictwo i zwroty Bożonarodzeniowe. Christmas tree [krismas tri] – choinka, present [prezent] - prezent, Santa Claus [santa klałs] Mikołaj, a bell [e bel] - dzwonek, a stocking [e stoking] - skarpeta, happy Christmas [hepi krismas] – wesołych świąt Bożego Narodzenia, candles [kendyls] – świece, a star [e star] – gwiazdka, pudding [puding] – puding, turkey [turki] – indyk, a cracker [e kraker] – krakers.
Dzieci opowiadają nauczycielowi, używając zwrotu "I would like" [aj wud lajk], co chciałyby dostać na gwiazdkę.
Nauka piosenki "We wish you a Merry Christmas".
Zwrot: I like (presents). [aj lajk prezentz] – ja lubię (prezenty).

Powtórzenie nazw zabawek.
Easter

Około 3-4 godzin lekcyjnych.

Dziecko zna słownictwo związane z Wielkanocą. Potrafi życzyć komuś wesołych świąt.

Rozdział „Wielkanocny” będzie wprowadzony przed Wielkanocą.Podstawowe słownictwo i zwroty Wielkanocne. Easter bunny [ister bani] – króliczek wielkanocny, Easter egg [ister eg] – pisanka, basket [basket] - koszyczek, a rabbit[e rabit] – króliczek, a horse [e hors] – koń, a chick[ e czik] – pisklak, a lamb [e lamb] - baranek, a flower[e flałer] – kwiatek.

Życzenia: happy Easter [hepi ister].Piosenka utrwalająca poznane słownictwo z rozdziału “Wielkanoc”.


Pobieranie 49.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna