Abyśmy byli jednoPobieranie 475.39 Kb.
Strona7/24
Data28.04.2016
Rozmiar475.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Hej, hej (New Life M.)


Ref: Hej, hej, wyruszcie z nami, zobaczyć Pana,

cieszyć się Nim.

Hej, hej, zapalmy światło, ogłośmy wolność,

radości czas

1. Pan się objawia skruszonym w sercu,

daje się poznać, gdy pragniesz z Nim być,

przybliż się dzisiaj do tronu łaski,

bo ponad wszystko jest Jego obecność,

bo ponad wszystko jest On sam.

Ref:

2. Otwórz swe serce i daj swoje ręce

Pan cię napełni pokojem wprost z nieba,

kocha swe dzieci i dać chce im siebie,

bo ponad wszystko jest Jego obecność,

bo ponad wszystko jest On sam.


Gwiazdo Zaranna


1. Gwiazdo Zaranna, DG

Obleczona w słońce, módl się za nami. De GAD(A)

Chwały Ikono,

Dziewico posłuszna, módl się za nami.

2. Gwiazdo Przewodnia,

Służebnico Pańska, módl się za nami.

Matko żyjących,

Początku Kościoła, módl się za nami.

3. Bogarodzico,

Córo Twego Syna, módl się za nami.

Znaku nadziei,

Mieszkanie Mądrości, módl się za nami.

4. Święta Maryjo,

Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

5. Matko łaski Bożej,

Matko nieskalana, módl się za nami.

Matko najczystsza,

Matko dziewicza, módl się za nami.

6. Matko najmilsza,

Matko przedziwna, módl się za nami

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

7. Matko Zbawiciela,

Matko Kościoła, módl się za nami.

Panno roztropna,

Panno czcigodna, módl się za nami.

8. Panno wsławiona,

Panno można, módl się za nami.

Panno łaskawa,

Panno wierna, módl się za nami.

9. Stolico mądrości,

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

10. Domie złoty,

Arko przymierza, módl się za nami.

Bramo niebieska,

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

11. Ucieczko grzesznych,

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

12. Królowo Proroków,

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

13. Królowo dziewic,

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo Pokoju,

Królowo Polski, módl się za nami.


Hej, Jezu


Hej, Jezu, królem Tyś, życie Twe uwalnia mnie FB

Będę sławił cały dzień doskonałe drogi Twe

Hej, Jezu, Panem Tyś, chcę słuchać twoich słów

Twe królestwo ujrzeć chcę, wola Twa niech spełni się.

Chwała Barankowi, cześć! Weź mnie do ziemi swej! GC (AD)2

Zwyciężymy w imię Twe, ogłosimy rządy Twe

Hej, o hej, o Lwie Judy, jak wspaniały (potężny)2 jesteś Ty

Hej, o hej, o Lwie Judy, jak potężny (wspaniały)2 jesteś Ty /x2


Historia (Magda Anioł)


1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna, eCGD

„Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna.

To za sprawą Ducha, z nieba wysokiego

Bóg zesłał na ziemię Syna jedynego. CGHeRef: Matko nieskalana, Matko ukochana, aeae

Panno nad Pannami oręduj za nami. aeHe

Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, aeae

Panno nad pannami oręduj za nami. aeHe

2. Jezu tak cierpiący, Jezu opuszczony,

Jezu pełen bólu, Jezu poniżony.

Gdy za grzechy świata niebo umierało

Serce Twojej Matki pod krzyżem czuwało.

3. Wieczne alleluja, Jezus zmartwychwstały

do nieba wstępuje, pełen boskiej chwały.

Duch Święty prowadzi w prawdzie i miłości,

Maryja u Pana, przyczyna radości.


Hymn o miłości


1. Choćbym poznał wszystkie tajemnice świata eaHe

Choćbym rozdał wszystko dla biednego brata eaDG

Jednak bez miłości cóż mi to pomoże GCDGH

Niczym wiedza, dobroć bez miłości Bożej. eaHe

2. Miłość jest cierpliwa, wszystko mężnie znosi

Nigdy się nie cieszy z niesprawiedliwości

Gniewem nie unosi się, nie pamięta złego

Pychą nie wywyższa się i nie szuka swego.

3. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku

Z prawdą współweseli się, czystość trwa w jej blasku

Miłość jest łaskawa, wiarę wszystkim daje

Wszystko też przetrzyma, nigdy nie ustaje.

4. Bóg w swym miłosierdziu, które jest bez miary

ciągle nam rozdziela różnorakie dary

Jednak wśród rozlicznych łask, które Bóg nam zsyła

Największą jest miłość, nigdy nie przemija.


Idzie Jezus


Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie DG

Podnosi cię i pomaga ci stać DA

Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal DG

Idzie Jezus, On kocha cię. DAD


Idź, ogłoś to po górach


Ref.: Idź i ogłoś to po górach G

Wszystkim dolinom ogłoś rad D7G

Idź i ogłoś to po górach G

Że Zbawca przyszedł na świat D7G

1. Gdy byłem jeszcze grzeszny G

Modliłem się by Bóg DG

Ukazał mi swą drogę G

Sprowadził z błędnych dróg A7eDD7

2. Zacząłem szukać Zbawcy

Szukałem dzień i noc

On widział me pragnienia

Okazał swoją moc.

3. Bóg zrobił mnie strażnikiem

Bym murów miasta strzegł

Gdy skończę swoją pracę

Na drugi przejdę brzeg.
Pobieranie 475.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna