Accept pluralism: Tolerancja, pluralizm I spójność społeczna Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w EuropiePobieranie 6.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar6.48 Kb.

Informacja dla mediów dotycząca spotkania rozpoczynającego projekt

ACCEPT Pluralism: Tolerancja, pluralizm i spójność społeczna

Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie

Z okazji rozpoczęcia projektu o ogólnoeuropejskim zasięgu pt. ACCEPT Pluralism: Tolerancja, pluralizm i spójność społeczna. Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje wspólne polsko-niemieckie spotkanie w dniu 27 stycznia 2011 r. (czwartek) w Loggi Collegium Polonicum w Słubicach (13:00-15:00).
Zagadnienie tolerancji stało się kluczowe we współczesnych społeczeństwach europejskich. Jednocześnie jest ono często kwestionowane i podważane, ponieważ zakłada istnienie relacji władzy między tymi, którzy tolerują (i tym samym definiują granice tolerancji) a tymi, którzy są tolerowani. W trakcie spotkania prof. Werner Schiffauer i prof. Michał Buchowski przedstawią najistotniejsze elementy dyskusji toczącej się obecnie wokół kwestii tolerancji, jak i jej implikacje dla współczesnych badań nad tolerancją.
Europejski projekt ACCEPT Pluralism ma na celu ustalenie, jak zmieniał się poziom tolerancji społeczeństw europejskich na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Projekt ten będzie łączył wiedzę teoretyczną i zebrane w całej Europie dane w celu stworzenia Raportu na temat tolerancji i zróżnicowania kulturowego w Europie, który posłuży prawodawcom, działaczom organizacji pozarządowych i innym osobom zaangażowanym w pracę w tym obszarze, a także Podręcznika o koncepcjach tolerancji i różnorodności kulturowej w Europie, który przeznaczony będzie dla uczniów szkół średnich i lokalnych polityków. Powstanie również narzędzie umożliwiające oszacowanie Wskaźników tolerancji wobec różnorodności kulturowej w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie oraz Akademicki podręcznik o tolerancji, pluralizmie i różnorodności kulturowej w Europie. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, natomiast badania realizowane w jego ramach odbywają się w 14 krajach europejskich i w Turcji.
Zaproszenie na organizowane spotkanie kierujemy szczególnie do dziennikarzy, praktyków zaangażowanych w działania na rzecz tolerancji i lokalnych polityków. Chcielibyśmy przedstawić stan badań wykonywanych w ramach projektu ACCEPT i wymienić się wiedzą i poglądami z osobami zaangażowanymi w działania na tym polu – zależy nam zwłaszcza na uzyskaniu informacji o głównych problemach napotykanych przez nich w kwestii (braku) akceptacji/tolerancji grup mniejszościowych w obu krajach, gdyż przedstawiany projekt ma na celu umożliwienie lepszego zrozumienia trudności i przeszkód dotyczących stosowania pojęcia i rozumienia zagadnienia tolerancji.
Wykłady i dyskusje towarzyszące spotkaniu będę tłumaczone symultanicznie na język niemiecki i polski.
: data -> assets -> word doc -> 0009
0009 -> Miejscowość), dn. (data) Do Sądu Rejonowego Wydział Karny w (miejscowość siedziby sądu okręgu, w którym popełniono przestępstwo) Oskarżyciel prywatny (Imię, nazwisko, dokładny adres) Oskarżony
0009 -> Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na „Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego”
0009 -> Załącznik nr 5 do opz województwo
0009 -> Poznań Poetów 2011 17 V 2011 /wtorek/ ck „zamek” / sala pod zegarem 17. 00-18. 30 Marcin świetlicki wiersze zebrane
0009 -> W sprawie dofinansowania rocznych kosztów działalności sportowej organizowanej dla pracowników uam w obiektach sportowych uam przez Studium Wychowania Fizycznego I Sportu oraz organizowanej indywidualnie w roku 2016 zawarte w dniu 18 grudnia 2015 roku
0009 -> 2010 I opracowania naukowe
0009 -> Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna