Accoglienza allievi polacchiPobieranie 18.88 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.88 Kb.
SCUOLA ALBERGHIERA e di RISTORAZIONE di SERRAMAZZONI

via Braglia 104, 41028 Serramazzoni (Mo), Tel. 0536/952235 – Fax 0536/952224www.srsr.itscuolaserramazzoni@ialemiliaromagna.it

ACCOGLIENZA ALLIEVI POLACCHI

SERRAMAZZONI 23 MAGGIO - 6 GIUGNO 2010

Wizyta polskiej grupy w Serramazzoni 23 maja - 6 czerwca 2010

23 MAGGIO/23.05 arrivo a Bergamo alle ore 18.25, transfer per Serramazzoni

Przylot do Bergamo o 18.25 i transfer do Serramazzoni

24 MAGGIO/ 24.05 visita della scuola, introduzione sulle sue molteplici attività in Italia e all’estero, visione di una presentazione introduttiva in power point.

Zwiedzanie szkoły, wprowadzenie uczestników w zagadnienia wielorakich inicjatyw szkoły w kraju i na arenie międzynarodowej, pokaz multimedialny.

Introduzione sulla tradizione culinaria italiana.

Wykład wprowadzający: Włoska tradycja kulinarna

Scambio di esperienze sul tema “Visione d’insieme dell’Italia grazie alla cultura ed alla tradizione enogastronomica”

Wymiana doświadczeń temat ”Wizja Włoch - tło kulturowe i wpływ tradycji enogastronomicznej”.

25 MAGGIO/25.05 Presentazione e partecipazione all’attività della scuola.

Wprowadzenie uczestników w życie szkoły

Scambi di esperienze sul tema “I nuovi sistemi d’istruzione per i futuri chef con particolare attenzione alle esigenze delle aziende ed ai sistemi motivazionali” La lezione sarà tenuta da un esperto

Wymiana doświadczeń na temat ”Nowe systemy kształcenia szefów kuchni dostosowane do wymagań nowoczesnych podmiotów hotelarsko-gastronomicznych i omówienie systemów motywacyjnych – wykład prowadzony przez eksperta

26 MAGGIO/26.05 Laboratorio di cucina italiana.

Warsztaty poświęcone kuchni włoskiej

27 MAGGIO/27.05 Laboratorio di cucina italiana.

Warsztaty poświęcone kuchni włoskiej

28 MAGGIO/28.05 Laboratorio di cucina italiana.

Warsztaty poświęcone kuchni włoskiej

29 e 30 MAGGIO/ 29 i 30.05 Tempo libero.

Czas wolny

Occasione per conoscere la cultura, la storia e le attrazioni turistiche dell’Emilia Romagna.

Czas na poznanie kultury, historii i atrakcji turystycznych regionu Emilia Romagna

(wycieczka do Bolonii i nie tylko)

31 MAGGIO/ 31.05 Visite d’istruzione ad aziende partner della scuola, con incontri diretti.

Wizyty szkoleniowe w firmach partnerskich szkoły, spotkania bezpośrednie.

1 GIUGNO/ 1.06 Descrizione del processo produttivo ed introduzione ai prodotti tipici dell’Emilia Romagna.

Opisy procesów technologicznych (technologia żywności) i prezentacja produktów typowych z regionu Emilia Romagna

Visita d’istruzione.

Wizyta szkoleniowa

2 GIUGNO/ 2.06 Scambio esperienze sul tema “Sistemi di gestione ed organizzazione nelle aziende del settore ristorativo-alberghiero e tecniche di vendita del servizio”

Wymiana doświadczeń " Systemy zarządzania i organizacji pracy w jednostach hotelarsko-gastronomicznych i techniki sprzedaży usług"

Incontri con esponenti del settore, sia pubblici sia privati.

Spotkania z wybitnymi przedstawicielami branży (sektor publiczny i prywatny).

Visita d’istruzione.

Wizyta szkoleniowa

3 GIUGNO/3.06 Visita di studio a punti enogastronomici, partner della scuola per apprendere tecniche e modalità specifiche.

Wizyty studyjne w jednostkach enogastronomicznych i partnerów szkoły. Zapoznanie się z wdrożonymi swoistymi technikami i metodami.

4 GIUGNO/ 4.06 Scambio di esperienze sul tema “Nuovi sistemi di distribuzione e tecniche di cucina innovativa.

Wymiana doświadczeń "Nowe systemy dystrybucji i techniki w kuchni innowacyjnej

Visita d’istruzione ad aziende altamente specializzate.

Wizyta szkoleniowa w wysokowyspecjalizowanych firmach

5 GIUGNO/5.06 Introduzione alla cucina polacca.

Wprowadzenie do kuchni polskiej

Laboratorio di cucina polacca.

Warsztaty poświęcone kuchni polskiej

Cena di gala con menu polacco alla presenza delle autorità.

Kolacja galowa z przedstawicielami władz

6 GIUGNO/ 6.06 Riepilogo della visita e valutazione dell’esperienza.

Partenza per l’aeroporto di Bergamo.

Podsumowanie wizyty i ocena wymiany doświadczeń

Transfer na lotnisko w Bergamo.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna