Acer platanoides – Klon zwyczajny Acer pseudoplatanus – Klon jawor (Jawor) Achillea millefolium – Krwawnik pospolityPobieranie 45.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.26 Kb.
Alfabetyczna lista pospolitych gatunków roślin
Acer negundo – Klon jesionolistny (Jesioklon)

Acer platanoides – Klon zwyczajny

Acer pseudoplatanus – Klon jawor (Jawor)

Achillea millefolium – Krwawnik pospolity

Actaea spicata – Czerniec gronkowy

Adoxa moschatellina – Piżmaczek wiosenny

Aegopodium podagraria – Podagrycznik pospolity


Agrimonia eupatoria – Rzepik pospolity

Agropyron repens – Perz właściwy

Agrostis capillaris – Mietlica pospolita

Ajuga reptans – Dąbrówka rozłogowa

Alchemilla sp. - Przywrotnik

Alliaria petiolata – Czosnaczek pospolity

Allium sp. – Czosnek


Alnus glutinosa – Olsza czarna


Alnus incana – Olsza szara (O. biała)

Alopecurus pratensis – Wyczyniec łąkowy

Anchusa arvensis – Farbownik (Krzywoszyj) polny

Anchusa officinalis – Farbownik lekarski

Andromeda polifolia – Modrzewnica zwyczajna (M. północna)


Anemone nemorosa – Zawilec gajowy


Anemone ranunculoides – Zawilec żółty

Angelica sylvestris – Dzięgiel leśnyAnthoxanthum odoratum – Tomka wonna

Anthriscus sylvestris – Trybula leśna

Apiaceae – Selerowate (Baldaszkowate)


Arabidopsis thaliana – Rzodkiewnik pospolity

Arctium sp. – Łopian

Arenaria serpyllifolia – Piaskowiec macierzankowy

Armoracia rusticana – Chrzan pospolity

Artemisia absinthium – Bylica piołunArtemisia campestris – Bylica polna

Artemisia vulgaris – Bylica pospolita

Asarum europaeum – Kopytnik pospolity


Asteraceae – Astrowate (Złożone)


Astragalus arenarius – Traganek piaskowy

Astragalus glycyphyllos – Traganek szerokolistny

Athyrium filix-femina – Wietlica samicza

Barbarea vulgaris – Gorczycznik pospolityBellis perennis – Stokrotka pospolita

Berberis vulgaris – Berberys zwyczajny (B. pospolity)

Berteroa incana – Pyleniec pospolity

Betula pendula – Brzoza brodawkowata


Betula pubescens – Brzoza omszona

Bidens sp. – Uczep

Brassica napus subsp. napus – Rzepak

Bromus hordeaceus – Stokłosa miękka

Bromus inermis – Stokłosa bezostna

Bromus tectorum – Stokłosa dachowa

Caltha palustris – Knieć błotna (Kaczyniec)

Capsella bursa-pastoris – Tasznik pospolity


Cardamine amara– Rzeżucha gorzka

Cardaminopsis arenosa – Rzeżusznik (Gęsiówka) piaskowy (a)

Carex acutiformis – Turzyca błotna


Carex canescens – Turzyca siwa

Carex digitata – Turzyca palczasta


Carex hirta – Turzyca owłosiona


Carex leporina – Turzyca zajęcza

Carex limosa – Turzyca bagienna

Carex remota – Turzyca rzadkokłosaCarex rostrata – Turzyca dzióbkowata

Carpinus betulus – Grab zwyczajny

Carum carvi – Kminek zwyczajny

Centaurea scabiosa – Chaber driakiewnik

Cerastium arvense – Rogownica polna


Cerastium holosteoides – Rogownica pospolita

Cerastium semidecandrum – Rogownica pięciopręcikowa

Chaerophyllum aromaticum – Świerząbek korzenny

Chamaenerion angustifolium – Wierzbówka kiprzycaChelidonium majus – Glistnik jaskółcze ziele

Chrysosplenium alternifolium – Śledziennica skrętolistna (Ś. naprzemianlistna)

Cichorium intybus– Cykoria podróżnik


Cirsium arvense – Ostrożeń polny


Cirsium oleraceum – Ostrożeń warzywny

Cirsium vulgare – Ostrożeń lancetowaty


Convallaria majalis – Konwalia majowa


Convolvulus arvensis – Powój polny

Cornus alba – Dereń biały

Coronilla varia – Cieciorka pstra

Corydalis intermedia – Kokorycz wątłaCorylus avellana – Leszczyna pospolita (Orzech laskowy)

Corynephorus canescens – Szczotlicha siwa

Crataegus monogyna – Głóg jednoszyjkowy

Dactylis glomerata – Kupkówka pospolita


Deschampsia caespitosa - Śmiałek darniowy

Deschampsia flexuosa - Śmiałek pogięty


Descurainia sophia - Stulicha psia

Diplotaxis muralis – Dwurząd murowy


Drosera rotundifolia – Rosiczka okrągłolistna


Dryopteris carthusiana - Nerecznica krótkoostna

Dryopteris filix-mas - Nerecznica samcza

Echium vulgare - Żmijowiec zwyczajny

Epilobium hirsutum - Wierzbownica kosmata


Equisetum arvense - Skrzyp polny


Equisetum fluviatile - Skrzyp bagienny

Equisetum palustre - Skrzyp błotny

Equisetum pratense - Skrzyp łąkowy

Equisetum sylvaticum - Skrzyp leśny


Erigeron acris - Przymiotno ostre

Erigeron annuus - Przymiotno białeEriophorum angustifolium - Wełnianka wąskolistna

Eriophorum vaginatum - Wełnianka pochwowata


Erodium cicutarium - Iglica pospolita

Erophila verna - Wiosnówka pospolita

Erysimum cheiranthoides - Pszonak drobnokwiatowy

Euonymus europaeus - Trzmielina zwyczajna


Euonymus verrucosus - Trzmielina brodawkowata

Euphorbia cyparyssias - Wilczomlecz (Ostromlecz) sosnka


Fagus sylvatica - Buk zwyczajny


Festuca gigantea - Kostrzewa olbrzymia

Festuca pratensis - Kostrzewa łąkowa

Festuca rubra. - Kostrzewa czerwona

Ficaria verna - Ziarnopłon (Jaskier) wiosenny

Filipendula ulmaria - Wiązówka błtna


Fragaria vesca - Poziomka pospolita

Frangula alnus - Kruszyna pospolita

Fraxinus excelsior - Jesion wyniosły

Gagea lutea - Złoć żółtaGaleobdolon luteum - Gajowiec żółty

Galium aparine - Przytulia czepna

Galium mollugo - Przytulia pospolita


Galium palustre - Przytulia błotna

Galium verum - Przytulia właściwa

Geranium pratense - Bodziszek łąkowy

Geranium pusillum - Bodziszek drobny


Geranium robertianum - Bodziszek cuchnący


Geum rivale - Kuklik zwisły

Geum urbanum - Kuklik pospolity

Glechoma hederacea - Bluszczyk kurdybanek


Glyceria fluitans - Manna jadalna

Glyceria maxima - Manna mielec (M. wodna)

Hedera helix - Bluszcz pospolity

Heracleum sibiricum - Barszcz syberyjski


Herniaria glabra - Połonicznik nagi (P. gładki)

Hieracium pilosella - Jastrzębiec kosmaczek


Hierochloë australis - Turówka leśna

Holcus molllis - Kłosówka miękka

Humulus lupulus - Chmiel zwyczajny

Huperzia selago - Widłak wroniec

Hypericum maculatum - Dziurawiec czteroboczny (D. czterograniasty)

Hypericum perforatum - Dziurawiec zwyczajny

Hypochoeris radicata - Prosienicznik szorstki

Impatiens noli-tangere - Niecierpek pospolity

Impatiens parviflora - Niecierpek drobnokwiatowy

Jasione montana - Jasieniec piaskowy


Juncus effusus - Sit rozpierzchły

Juniperus communis - Jałowiec pospolity


Knautia arvensis - Świerzbnica polna

Lamium album - Jasnota biała

Lamium amplexicaule - Jasnota różowa


Lamium purpureum - Jasnota purpurowa


Lapsana communis s. s. - Łoczyga pospolita

Larix decidua - Modrzew europejski

Lathyrus pratensis - Groszek łąkowy (G. żółty)

Lathyrus sylvestris - Groszek leśny

Lathyrus vernus - Groszek wiosennyLedum palustre - Bagno zwyczajne

Lemna minor - Rzęsa drobna

Lemna trisulca - Rzęsa trójrowkowa

Leontodon autumnalis - Brodawnik jesienny

Leonurus cardiaca - Serdecznik pospolity

Lepidium densiflorum - Pieprzyca gęstokwiatowa

Lepidium ruderale - Pieprzyca gruzowa

Leucanthemum vulgare - Jastrun (Złocień) właściwy

Ligustrum vulgare - Ligustr pospolity

Linaria vulgaris - Lnica pospolita

Lolium perenne - Życica trwała

Lonicera xylosteum - Wiciokrzew (Suchodrzew) suchodrzew

Lotus corniculatus - Komonica zwyczajna

Lupinus polyphyllus - Łubin trwały


Luzula campestris - Kosmatka polna


Luzula pilosa - Kosmatka owłosiona

Lychnis flos-cuculi - Firletka poszarpana


Lycopodium annotinum - Widłak jałowcowaty


Lycopodium clavatum - Widłak goździsty

Lycopus europaeus - Karbieniec pospolity

Lysimachia nummularia - Tojeść rozesłana

Lysimachia vulgaris - Tojeść pospolita (T. zwyczjna)

Lythrum salicaria - Krwawnica pospolita

Maianthemum bifolium - Konwalijka dwulistna


Matricaria maritima subsp. inodora - Maruna nadmorska bezwonna

Medicago falcata - Lucerna sierpowata

Medicago lupulina - Lucerna nerkowata

Medicago sativa - Lucerna siewnaMedicago x varia - Lucerna pośrednia (L. piaskowa)

Melampyrum sp.- Pszeniec

Melandrium album - Bniec biały

Melica nutans - Perłówka zwisła (P. jednostronna)

Melilotus alba - Nostrzyk biały

Melilotus officinalis - Nostrzyk żółty

Mentha sp. - Mięta


Menyanthes trifoliata - Bobrek trójlistkowy


Milium effusum - Prosownica rozpierzchła

Moehringia trinervia - Możylinek trójnerwowy


Molinia caerulea - Trzęślica modra (T. jednokolankowa)

Mycelis muralis - Sałatnik leśny

Myosotis arvensis - Niezapominajka polna

Myosotis palustris - Niezapominajka błotna


Myosotis stricta - Niezapominajka piaskowa

Myosotis sylvatica - Niezapominajka leśna

Myosoton aquaticum - Kościenica (Kościeniec) wodna(y)

Oenothera sp. - Wiesiołek


Oxalis acetosella - Szczawik zajęczy


Oxalis dillenii - Szczawik Dillena

Oxalis stricta - Szczawik żółty


Oxycoccus palustris - Żurawina błotna

Padus avium - Czeremcha zwyczajna


Padus serotina - Czeremcha amerykańska

Papaver argemone - Mak piaskowy

Papaver dubium - Mak wątpliwy

Papaver rhoeas - Mak polny

Paris quadrifolia - Czworolist pospolity

Parthenocissus inserata - Winobluszcz pięciolistkowy (Dzikie wino)

Pastinaca sativa - Pasternak zwyczajny

Peucedanum oreoselinum - Gorysz pagórkowy

Phalaris arundinacea - Mozga trzcinowata

Phleum pratense - Tymotka łąkowa

Phragmites australis - Trzcina pospolita


Phyteuma spicatum - Zerwa kłosowa

Picea abies - Świerk pospolity

Pimpinella saxifraga - Biedrzeniec mniejszyPinus sylvestris - Sosna zwyczajna

Plantago lanceolata - Babka lancetowata


Plantago major - Babka zwyczajna

Plantago media - Babka średnia

Poa annua - Wiechlina roczna


Poa nemoralis - Wiechlina gajowa

Poa pratensis - Wiechlina łąkowa

Poa trivialis - Wiechlina zwyczajna


Polygonatum multiflorum - Kokoryczka wielokwiatowa


Polygonatum odoratum - Kokoryczka wonna

Polygonum amphibium - Rdest ziemnowodnyPopulus tremula - Topola osika (Osika)

Potentilla anserina - Pięciornik gęsi

Potentilla argentea - Pięciornik srebrny

Potentilla erecta - Pięciornik kurze ziele

Prunella vulgaris - Głowienka pospolita

Pteridium aquilinum - Orlica pospolita

Pulmonaria obscura - Miodunka ćma

Quercus petraea - Dąb bezszypułkowy


Quercus robur - Dąb szypułkowy

Quercus rubra - Dąb czerwonyRanunculus acris - Jaskier ostry

Ranunculus bulbosus - Jaskier bulwkowy

Ranunculus lanuginosus - Jaskier kosmaty

Ranunculus repens - Jaskier rozłogowy


Raphanus raphanistrum - Rzodkiew świrzepa

Rhus typhina - Sumak odurzający (S. octowiec)

Ribes alpinum - Porzeczka alpejska

Ribes nigrum - Porzeczka czarna

Ribes spicatum - Porzeczka czerwona

Robinia pseudacacia - Robinia (Grochodrzew) akacjowa (R. grochodrzew, R. akacja)

Rorippa amphibia - rzepicha ziemnowodna

Rorippa sylvestris - Rzepicha leśna

Rosa canina - Róża dzika

Rosa rugosa - Róża pomarszczonaRubus idaeus - Malina właściwa

Rumex acetosa - Szczaw zwyczajny

Rumex acetosella - Szczaw polny


Rumex crispus - Szczaw kędzierzawy

Rumex hydrolapathum -Szczaw lancetowaty


Rumex obtusifolius - Szczaw tępolistny


Rumex thyrsiflorus - Szczaw rozpierzchły

Salix alba - Wierzba biała

Salix aurita - Wierzba uszata


Salix caprea - Wierzba iwa


Salix cinerea - Wierzba szara (Łoza)

Salix fragilis - Wierzba krucha

Salix purpurea - Wierzba purpurowa (Wiklina)Sambucus nigra - Bez czarny (Dziki bez czarny)

Sambucus racemosa - Bez koralowy (Dziki bez koralowy)

Sanguisorba minor - Krwiściąg mniejszy

Saponaria officinalis - Mydlnica lekarska

Scirpus sylvaticus - Sitowie leśne

Scleranthus annuus - Czerwiec roczny

Scleranthus perennis - Czerwiec trwały

Scrophularia nodosa - Trędownik bulwiasty

Scutellaria galericulata - Tarczyca pospolita

Sedum acre - Rozchodnik ostry

Sedum maximum - Rozchodnik wielki

Senecio jacobaea - Starzec Jakubek

Senecio vernalis - Starzec wiosenny

Senecio vulgaris - Starzec zwyczajny

Setaria pumila - Włośnica sina

Setaria viridis - Włośnica zielona

Silene nutans - Lepnica zwisła

Silene vulgaris - Lepnica rozdęta

Sinapis arvensis - Gorczyca polna (Ognicha)

Sisymbrium officinale - Stulisz lekarski

Solanum dulcamara - Psianka słodkogórz

Solidago canadensis - Nawłoć kanadyjska

Solidago gigantea - Nawłoć późna (N.olbrzymia)

Solidago virga-aurea - Nawłoć pospolita

Sonchus arvensis - Mlecz polny

Sonchus asper - Mlecz kolczasty

Sonchus oleraceus - Mlecz zwyczajny (M. warzywny)

Sorbus aucuparia - Jarząb pospolity (J. zwyczajny; jarzębina)

Spergula arvensis - Sporek polny

Spiraea sp. - Tawuła

Spirodela polyrhiza - Spirodela wielokorzeniowa

Stachys palustris - Czyściec błotny

Stellaria graminea - Gwiazdnica trawiastaStellaria holostea - Gwiazdnica wielkokwiatowa

Stellaria media - Gwiazdnica pospolita

Stellaria nemorum - Gwiazdnica gajowa

Stellaria palustris - Gwiazdnica błotna (G. sina)

Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała (Ś. białojagodowa)

Symphytum officinale - Żywokost lekarski

Syringa vulgaris - Lilak pospolity (Bez)

Tanacetum vulgare - Wrotycz pospolity


Taraxacum vulgare (T. officinalis) - Mniszek pospolity (lekarski)


Taxus baccata - Cis pospolity

Thlaspi arvense - Tobołki polne

Thuja occidentalis - Żywotnik zachodni

Thymus pulegioides - Macierzanka zwyczajna

Thymus serpyllum - Macierzanka piaskowa

Tilia cordata - Lipa drobnolistna

Tilia platyphyllos - Lipa szerokolistna (L. wielkolistna)

Tragopogon pratensis - Kozibród łąkowyTrientalis europaea - Siódmaczek leśny

Trifolium arvense - Koniczyna polna

Trifolium campestre - Koniczyna różnoogonkowa

Trifolium dubium - Koniczyna drobnogłówkowa

Trifolium hybridum - Koniczyna białoróżowa

Trifolium medium - Koniczyna pogięta

Trifolium pratense - Koniczyna łąkowa

Trifolium repens - Koniczyna biała (K. rozesłana)

Tussilago farfara - Podbiał pospolity


Typha latifolia - Pałka szerokolistna

Ulmus glabra - Wiąz górski (W. szorstki, Brzost)

Ulmus laevis - Wiąz szypułkowy (Limak)Urtica dioica - Pokrzywa zwyczajna

Vaccinium myrtillus - Borówka czarna

Vaccinium uliginosum - Borówka bagienna (Pijanica)

Vaccinium vitis-idaea - Borówka brusznica

Verbascum sp. - Dziewanna

Veronica anagallis-aquatica - Przetacznik bobownik

Veronica arvensis - Przetacznik polnyVeronica beccabunga - Przetacznik bobowniczek

Veronica chamaedrys - Przetacznik ożankowy

Veronica dillenii - Przetacznik Dillena

Veronica hederifolia s. s. - Przetacznik bluszczykowy

Veronica persica - Przetacznik perski

Veronica serpyllifolia - Przetacznik macierzankowy

Veronica triphyllos - Przetacznik trójlistkowy

Viburnum lantana - Kalina hordowina

Viburnum opulus - Kalina koralowa

Vicia angustifolia - Wyka wąskolistna

Vicia cracca - Wyka ptasia

Vicia hirsuta - Wyka drobnokwiatowa

Vicia sativa - Wyka siewna


Vicia sepium - Wyka płotowa


Vicia sylvatica - Wyka leśna

Vicia tetrasperma - Wyka czteronasienna

Vicia villosa - Wyka kosmata

Viola canina - Fiołek psi

Viola odorata - Fiołek wonny (F. pachnący)

Viola reichenbachiana - Fiołek leśny

Viola riviniana - Fiołek Rivina

Viscaria vulgaris - Smółka pospolitaViscum album - Jemioła pospolita

Wolffia arrhiza - Wolffia bezkorzeniowa

Pobieranie 45.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna