Acta Agraria et Silvestria ser. SilvestrisPobieranie 10.38 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar10.38 Kb.
Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris

--------------------------------------------------------------

Data:

Autor pracy:Tytuł pracy:
OCENA PRACY
1) Czy tytuł pracy jest odpowiedni ? ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

2) Czy w rozdziale „Materiał i metody” przedstawiono precyzyjnie niezbędne dane,

czy zastosowana metodyka jest poprawna i nowoczesna

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
3) Czy rezultaty zaprezentowane w rozdziale „Wyniki” spełniają założony cel badań,

są dobrze udokumentowane i oryginalne?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4) Czy „Dyskusja wyników” zawiera właściwą ich interpretację na tle najnowszej literatury oraz czy jasno sprecyzowano nowe osiągnięcia naukowe będące wynikiem tej pracy ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
5) Czy wszystkie tabele i ryciny są niezbędne i dobrze opracowane ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


6) Czy lista cytowanych w piśmiennictwie pozycji jest wyczerpująca i nie zawiera zbędnych pozycji ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
7) Czy streszczenie jest jasne i w wystarczającym stopniu informuje o treści pracy ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
8) Szczegółowe uwagi merytoryczne w razie potrzeby proszę podać na osobnym arkuszu.

Wnioski


Ocena pracy (proszę podkreślić zaproponowaną ocenę):

bardzo dobra – można opublikować w przedstawionej postaci lub po drobnych zmianach;

dobra – wymaga niewielkich lub średnich poprawek;

słaba – wymaga gruntownych zmian i poprawek oraz ponownej recenzji;wadliwa – praca nie wskazana do publikacji w „Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris”.
: zasoby
zasoby -> Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści
zasoby -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
zasoby -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
zasoby -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
zasoby -> Wystawa o prymasie Likowskim
zasoby -> Formularz parametrów wymaganych
zasoby -> Chęć i motywacja grania na instrumencie
zasoby -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
zasoby -> Patriotyczny ruch polski” nr 339, 15 czerwiec 2014 R
zasoby -> Statut zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Pobieranie 10.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna