Action researchPobieranie 4.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar4.49 Kb.
Streszczenie
Przedmiotem pracy były zagadnienia związane z barierami kreatywności, zachowaniami twórczymi oraz rozwojem organizacji medialnych. Wyznaczono podstawowe cele: identyfikację barier kreatywności, zbadanie determinant tych barier
i zachowań twórczych a także określenie ich wpływu na rozwój organizacji. Jedną
z głównych tez było założenie, że organizacje medialne różnią się poziomem barier kreatywności oraz, że poziom ten będzie tam niższy niż w organizacjach niemedialnych. Założono również, że identyfikacja barier oraz przeprowadzenie action research może wpłynąć na rozwój organizacji. Część badawczą podzielono na dwa etapy. W pierwszej części dokonano identyfikacji barier kreatywności (najważniejsze to: Autorytaryzm
i ograniczanie swobody działania, Niesprawna komunikacja oraz Brak zasobów
)
i zachowań twórczych w organizacjach medialnych. oraz określono ich determinanty.
W badaniach wykorzystano narzędzia kwestionariuszowe, w tym narzędzia własne. Spośród czynników osobowościowych trzy reprezentowane przez style twórczego zachowania oraz czynniki samoopisu dyspozycji twórczych ujawniły związki ze spostrzeganym poziomem barier kreatywności. Ponadto uzyskano rzetelne i trafne narzędzie do badania barier kreatywności w organizacji. Dodatkowo wyniki badań pierwszej części porównano z wynikami kwestionariuszy przeprowadzonych w innych organizacjach (organizacja publiczna i biznesowa). Druga część pracy polegała na przeprowadzeniu action research w organizacjach medialnych. Po interwencji obniżył się poziom barier związanych jedynie z czynnikiem Autorytaryzm i ograniczanie swobody działania. Wyniki pozwoliły na stworzenie rekomendacji i praktycznych wniosków dla organizacji medialnych. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu polsko-
i anglojęzyczną, w tym najnowsze opracowania pochodzące z 2012 roku.

Słowa kluczowe:INIBITORY TWÓRCZOŚCI – KREATYWNOŚĆ W ORGANIZACJI – ORGANIZACJE MEDIALNE – ROZWÓJ ORGANIZACJI – ZACHOWANIA TWÓRCZE

Pobieranie 4.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna