Adam małyszko (Jerzy izdebski)Pobieranie 18.57 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.57 Kb.
RodzajReferat

Adam MAŁYSZKO (Jerzy IZDEBSKI)


Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowo Produkcyjne AMBIT Sp. z o. o.

SYSTEM ARES JAKO PROPOZYCJA UZYSKANIA NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA STACJI DEMONTAŻU W POLSCE. ARES SYSTEM AS A PROPOSAL FOR REACHING THE MOST EFFICIENT OF DISMANTLING STATION ACTIVITY IN POLAND

Słowa kluczowe: samochód, recykling, efektywność, koszty
Streszczenie: Referat przedstawia elementy systemu recyklingu AMBIT utworzonego jako narzędzia do analiz i podejmowania decyzji ukierunkowanych na obniżanie kosztów działania. System ARES wdrożony w 10 stacjach rozmieszczonych w różnych rejonach Polski jest ciągle rozwijany i doskonalony. Referat ma na celu przybliżenie systemu i użytych w nim technik informatycznych. Określi cechy będące podstawą współdziałania stacji demontażu. Zamieszone w końcu referatu przykłady raportów pozwolą na ocenę możliwości systemu.
Założenia systemu ARES są oparte na dyrektywie 2000/53/E i były prezentowane na I Międzynarodowej Konferencji Recyklingu w Rogowie w roku 2001. System sprawdza się w praktyce i łączy kolejne stacje demontażu w Polsce . Dlatego pragniemy zaprezentować możliwości, które powodują szerokie wykorzystanie systemu ARES. Jako nadrzędne zostały przyjęte dwie zasady działania . Pierwsza -największą przekazywaną z pokolenia na pokolenie wartością jest środowisko w którym żyjemy. Druga - konkurując z „szarą strefą” należy wykorzystać narzędzia umożliwiające najefektywniejsze działanie i zawsze działać zgodnie z prawem.
Elementami działania wpływającymi na efektywność stacji demontażu w ARES są :

 1. Tradycja efektywnego wypracowywania kierunków rozwoju i narzędzi.

 2. Zapewnienie stabilnego dopływu SWE

 3. Niskie koszty inwestycyjne.

 4. Minimalizacja kosztów uzyskania wskaźników odzysku

 5. Wysoka efektywność sprzedaży części

 6. Wysoka efektywność sprzedaży odzyskanych surowców

 7. Niskie koszty zagospodarowania odpadów

 8. Niskie koszty stałe działania stacji demontażu

 9. Udoskonalanie narzędzi oceny efektywności

AD 1. Rozpoczęcie własnych prac nad systemem w firmie AMBIT spowodowane było brakiem na rynku odpowiednich narzędzi informatycznych i wzorców działania w zakresie recyklingu samochodów. Brak wzorców wynikał z niestabilnych warunków i związanego z nimi dużego ryzyka prowadzenie biznesu w tej sferze działalności. Osnową dla pomysłu był opracowywany w Polsce projekt Q-Rec. Przyjęcie w Unii Europejskiej Dyrektywy 2000/53/EC było impulsem do podjęcia decyzji o wdrażaniu rozwiązań. Rozwiązania były i są tworzone w oparciu o praktykę działania stacji demontażu oraz nowoczesne techniki informatyczne i systemy prowadzenia przedsiębiorstw.

AD 2. Najważniejszym w tej chwili czynnikiem potrzebnym do zwiększenia efektywności stacji jest stabilny dopływ SWE. W tym celu w ARES oprócz zbierania samochodów przez stacje demontażu jest rozwijana wokół niej sieć odbioru SWE w postaci POS (punktu odbioru samochodów). POSy są również elementem logistyki służącymi jako bufory zabezpieczające żądany spływ SWE do stacji demontażu.
AD 3. Przyjęcie w ARES strategii działania opartej o zasadę szybkiego przepływu przez system materiałów pozwala na zmniejszanie wykorzystywanych powierzchni i poprzez to obniżenie kosztów inwestycji. Elementem obniżki kosztów inwestycji są dostawy SWE na czas, wykorzystujące sieć punktów odbioru POS. Tworzenie rozproszonych w stacjach demontażu magazynów części w połączeniu z wykorzystaniem Internetu do prezentowania ich na możliwie największym obszarze zabezpiecza krótki okres przebywania części w magazynach i stąd możliwie najmniejsze ich powierzchnie.

System ARES przyjął za podstawę działania, elastyczną sieć rozproszonych stacji demontażu otaczanych przez punkty POS. Ten model został uznany za najbardziej odpowiedni do dynamicznego przejścia od istniejącego haosu i działania szarej strefy do systemu gospodarowania SWE ukierunkowanego na zabezpieczenie środowiska. Model ten w porównaniu z proponowanym w innych krajach użyciem za bazę takiego działania strzępiarek jest efektywniejszy z uwagi na niższe kwoty potrzebne na prace rozwojowe dla określenia prawidłowych parametrów technicznych i dobór lokalizacji zakładów oraz na realizację inwestycji.

AD 4. Ten element działania systemu jest wyjątkowy. Efektywność w tym miejscu pojmujemy bardzo szeroko. Przyjęliśmy, że efektywność odzysku powinny być pojmowana jako najniższe koszty uzyskania określonego stopnia zabezpieczenia środowiska a nie najniższe koszty jakie można uzyskać degradując środowisko. Jako argumenty przemawiające za modelem stacji demontażu proponujemy porównanie ilości odpadów kierowanych do składowania przez stacje demontażu oraz strzępiarki. W chwili obecnej na wysypisko ze stacji demontażu trafia około 5% masy przyjętego samochodu a w przypadku strzępiarki w Polsce nie zagospodarowywana masa frakcji lekkiej to 30% masy wejściowej SWE. Z porównania tego wynika że wyższe wartości wskaźnika odzysku mogą być uzyskiwane przy oparciu systemu odzysku materiałów o sieć stacji demontażu.
AD 5, 6, Przychody ze sprzedaży części materiałów są maksymalizowane przez:


 • wykorzystanie Internetu do oferowania części na maksymalnie dużym obszarze i zbieranie informacji o zróżnicowaniu zapotrzebowania na części. Scalenie informacji o częściach z wielu stacji w jednej wyszukiwarce internetowej zachęca klientów szerszą gamą oferowanych części.

 • ciągłą analiza określająca czas pozostawania części w magazynie oraz ich stan w połączeniu z wynikami sprzedaży. Analiza ta umożliwia podejmowanie decyzji o dokonywaniu dalszego demontażu części i czasie pozostawaniu ich w magazynie w oparciu o efekty sprzedaży.

 • Sumowanie wysyłek części z poszczególnych stacji demontażu, pozwalające na podpisywanie w imieniu wszystkich stacji jednej umowy i uzyskiwanie korzystniejszych warunków dostarczania towarów do stacji lub klientów przez spedytorów

 • układanie efektywnych powiązań logistycznych przepływu części i materiałów miedzy stacjami.

 • Wykonywanie analiz wprowadzania na rynek nowych i używanych samochodów dla określania przyszłego zapotrzebowania na części z demontażu.

Rys. 1 Analiza dostaw SWE do kasowania w poszczególnych miesiącach lat 2001i 2002Rys. 2 Analiza udziału modeli w ilości kasowanych SWERys. 3 Analiza przychodu w systemie ARESRys. 4 Analiza sprzedaży części z poszczególnych modeli samochodówRys. 5 Zestawienie modeli o największej wartościowo sprzedaży części.Rys. 6 Analiza udziału części w przychodach w połączeniu z efektywnością ich sprzedażyRys 7 Wykorzystanie odzyskanej masy przyjętych SWE do stacji demontażu.


AD 7. Analogicznie do sprzedaży części większą efektywność stacji można uzyskać przy współdziałaniu stacji demontażu w zakresie sprzedaży odpadów. Gwarantowanie przez zorganizowane stacje demontażu większych ilości odpadów do odbioru czyni ofertę ARES bardziej atrakcyjną i pozwala na uzyskanie korzystniejszych warunków zbytu niż może uzyskać pojedyncza stacja.

AD 8. Koszty ogólne dziania stacji w sieci ARES zmniejszają się przez przejmowanie w grupie najkorzystniejszych rozwiązań poszczególnych stacji oraz obniżenie kosztów standardowych działań których koszt przygotowania przez jedną stację nie występuje w pozostałych. Ulegają również zmniejszeniu koszty promocji i reklamy.

Ad. 9 Podstawą osiągania efektów jest objęcie poszczególnych stacji demontażu jednolitym oprogramowaniem i szybką wymianą informacji wykorzystującą połączenia internetowe. Rozbudowany system raportów pozwala na wykonywanie analiz na każdej ze stacji na bazie zbioru własnego. Oprogramowanie to jest również wykorzystywane jako oprogramowanie do analiz zbioru powstającego z sumowania zbiorów poszczególnych stacji. Ze wspólnego zbioru korzysta wyszukiwarka części widziana w Internecie pod adresem www.czesci.ambit.pl. Oprogramowanie to dla prowadzącego stację daje pełen obraz działania i efektów. Pozwala na przeglądanie informacji o każdej czynności wymagającej korzystania z komputera z przypisaniem jej do osoby i określeniem czasu w którym nastąpiła. Oprogramowanie pozwala na generowanie raportów ukierunkowanych na :


 • Bilans wpływów i wydatków dla każdego samochodu, marki, modelu

 • Określenie części i zespołów o najkrótszym okresie przechowywania od demontażu do sprzedaży.

 • Określenie marek i modeli z których sprzedaż części i zespołów osiąga największe wartości.

Oprócz raportów powyższych oprogramowanie generuje raporty wymagane przez ustawę o odpadach.Opracowano na podstawie danych z systemu ARES.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna