Adams jacek adamski 83-110 Tczew ul. Paderewskiego 17 A/5Pobieranie 74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar74 Kb.

ADAMS Jacek ADAMSKI

83-110 Tczew ul. Paderewskiego 17 A/5
 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 
45432130-4

 

Pokrywanie podłóg
 NAZWA INWESTYCJI

:

Wykonanie posadzek w Zespole Szkół

ADRES INWESTYCJI

:

Czeczewo

INWESTOR

:

Gmina Przodkowo

ADRES INWESTORA

:

83-304 Przodkowo ul. Kartuska 21

BRANŻA

:

BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

Jacek Adamski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR

:

Jacek Adamski

DATA OPRACOWANIA

:

27.10.2006
Ogółem wartość kosztorysowa robót

:


Słownie:
 
WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 27.10.2006

 

Data zatwierdzenia

Wykonanie posadzek w Szkole Podstawowej Czeczewo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓWLp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

Klatka schodowa

1 d.1

KNR 2-02 1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

 

 

 

 

30

m2

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM__210.000__2__Wykonanie_posadzek'>RAZEM__30.000'>RAZEM

30.000

2 d.1

KNR 2-02 1112-03

Posadzki z wykładzin ANALOGIA Tarket – Optima

m2

 

 

 

 

30

m2

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

3 d.1

KNR 2-02 1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

 

 

 

 

30

m2

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

4 d.1

KNR 2-02 1111-07

Pastowanie posadzek

m2

 

 

 

 

210

m2

210.000

 

 

 

 

 

RAZEM

210.000

2

Wykonanie posadzek

5 d.2

KNR 2-02 0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

 

 

 

 

160

m2

160.000

 

 

 

 

 

RAZEM

160.000

6 d.2

KNR 2-02 1102-02 1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko

m2

 

 

 

 

160

m2

160.000

 

 

 

 

 

RAZEM

160.000

7 d.2

KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

 

 

 

 

160

m2

160.000

 

 

 

 

 

RAZEM

160.000

8 d.2

KNR 2-02 1112-03

Posadzki z wykładzin ANALOGIA TARKET OPTIMA

m2

 

 

 

 

160

m2

160.000

 

 

 

 

 

RAZEM

160.000

9 d.2

KNR 2-02 1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

 

 

 

 

160

m2

160.000

 

 

 

 

 

RAZEM

160.000

10 d.2

KNR 2-02 1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

m

 

 

 

 

150

m

150.000

 

 

 

 

 

RAZEM

150.000

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna