Adar-System ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice Nr Umowy: dzp. 381. 68. 2012. DwPobieranie 3.53 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar3.53 Kb.
DOSTAWA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

W dniu 12.09.2012 roku została zawarta umowa na dostawę źródeł światła. Termin obowiązywania umowy do dnia 12.09.2013r.

Dostawca: Adar-System ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

Nr Umowy: DZP.381.68.2012.DW

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Zamawiającego: Grażyna Krochmal, ul. Bankowa 12, Katowice. Tel/ 32/359-2238, fax. 32/359-2037 mail: grazyna.krochmal@us.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację ze strony Wykonawcy: Grzegorz Paciuch tel. 32/733-1562, mail: dzialhandlowy@adar-system.com.pl

Warunkiem dokonania zakupu źródeł światła jest wygenerowanie w systemie SAP wniosku oraz dostarczenie do Działu Logistyki w/w dokumentu zatwierdzonego przez osoby upoważnione (np.: Dziekan, Kwestor, Kanclerz, Kierownik projektu).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna