Adelbert von der recke – von volmersteinPobieranie 8.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.59 Kb.
Hrabia ADELBERT von der RECKE – von VOLMERSTEIN historyczna postać, która położyła olbrzymie zasługi dla ziemi krośnickiej.

( patron Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krośnickiej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach)Urodził się 28 V 1791r. w Overdyk k. Bochum w Westfalii jako 3 z 4 synów hrabiego Filipa Recke – Volmersteina zajmującego się też działalnością oświatową ( założył on m.in. seminarium nauczycielskie w Overdyk, które kształciło głównie dzieci robotnicze i chłopskie ).Jego syn Adelberdt był człowiekiem niezwykłym, całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy biednym, opuszczonym, często chorym psychicznie dzieciom. W poświęconych mu opracowaniach nazywany często „Helfer der Bedrangten” czyli w wolnym tłumaczeniu „obrońca uciśnionych” .Jego postać najlepiej charakteryzują słowa współczesnej mu poetki Elisy von der Recke ( dalekiej krewnej Adelberta ) „Nie pojmuję jak ktoś, kto raz przyłożył do swych ust czarę dobroczynności, nie potrafi przestać z niej pić”.

W czasie wojny 1813 – 1815, w której młody Adelbert ze względu na wątłe zdrowie i być może również z pobudek moralnych, nie brał bezpośredniego udziału w walkach, służył za to ludziom opieką i pomocą medyczną. Widział wiele przypadków ludzkiej biedy i cierpienia ( szczególnie bliski stał mu się los dzieci – sierot i kalek ), oraz uświadomił sobie jak ważne są w takich sytuacjach odpowiednie kwalifikacje medyczne, chrześcijańska miłość, bezinteresowność i poświęcenie drugiemu człowiekowi.

Z myślą głównie o dzieciach, mając 28 lat, założył w Overdyk 19 XI 1819r. swój pierwszy zakład opiekuńczy w którym schronienie znalazło 44 poszkodowanych w wyniku wojny dzieci. W 3 lata później powstał następny zakład w Dusselthal ( obecnie dzielnica Dusseldorfu ). W kierowaniu zakładami pomagała Adelbertowi żona Matylda i siostra Ida. Były to jedne z pierwszych tego typu instytucji w Niemczech. Wychowankowie oprócz nauki zajmowali się tam też zajęciami praktycznymi w gospodarstwie rolnym oraz praktyczną nauką rzemiosła.

Należy nadmienić, że oba zakłady utrzymywały się wyłącznie ze środków własnych oraz datków sponsorów i dobroczyńców. Państwo i gminy nie dawały na utrzymanie żadnych środków. Ciężka i wyczerpująca praca w obu placówkach bardzo nadszarpnęła zdrowie Adelberta, który zmuszony został do przekazania obowiązków kierowania fundacją swoim podwładnym.

W latach 40 – tych hrabia wraz z rodziną przenosi się na Dolny Śląsk ( zamieszkuje w majątku swojej żony Matyldy hrabianki Pfeil und Klein Elguth na terenie powiatu oleśnickiego ). W 1845r. sprzedaje swój majątek w Westfalii i od rodziny Reichenbachów kupuje dobra krośnickie. Tam w roku 1850 zakłada jedną z pierwszych na Śląsku cukrowni, którą niestety zmuszony był zamknąć 5 lat później ze względów finansowych. To niepowodzenie ekonomiczno – gospodarcze zwraca po raz kolejny uwagę hrabiego na dziedzinę do której tak naprawdę został powołany – opiekę i dobroczynność.

W 1860r., mając już 69 lat, a więc wiek w którym powinno się odpoczywać i cieszyć wnukami, Adelbert rozpoczyna starania powołania do życia nowej fundacji pod nazwą Kraschnitzer Samariter – Orden – Stiftes, która rozpoczyna budowę ośrodka opieki nad chorymi psychicznie dziećmi. Ośrodek ten na trwałe zmienia obraz Krośnic a fundacja ta staje się z biegiem czasu jedną z największych tego typu lecznic na Śląsku. Hrabia umiera w Krośnicach 10 XI 1878r.lecz dzieło jego życia, pomimo licznych zawirowań historii trwa do dziś.

Warto tu jeszcze nadmienić że kontynuatorem charytatywnej działalności Adelberta jest jego prawnuk też Adelbert prowadzący ją obecnie w Heidelbergu w Niemczech.

11 czerwca 2004r. w Krośnicach miał miejsce pierwszy po 90 – ciu latach zjazd rodziny Recke – Volmerstein – przedwojennych właścicieli dóbr krośnickich. Na zjeździe zjawiło się ok. 70 – ciu przedstawicieli rodziny mieszkających obecnie w całej Europie zachodniej np. w Niemczech, Austrii, Danii, W. Brytanii, Hiszpanii oraz z Australii i Namibii w Afryce.

Brali oni udział w spotkaniu przedstawicieli dawnej opozycji antyhitlerowskiej,

które odbywało się w tych dniach w Krzyżowej k. Świdnicy.Dziękuję za uwagę
: zasoby files
zasoby files -> Statut zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne
zasoby files -> Środa Wlkp., 12 lutego 2013 roku spis treści ogólna charakterystyka powiat
zasoby files -> Porozumienie
zasoby files -> Tekst jednolity wraz ze zmianami
zasoby files -> Scenariusz zajęcia dla grupy 5,6-latków temat: „Latawiec nad łąką”
zasoby files -> I. Nazwa i adres Zamawiającego
zasoby files -> Nr sprawy : spzoz/ZP/17/08
zasoby files -> Projekt uchwała Nr xxiii/ /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania I wykupu
zasoby files -> Abrys technika Sp z o o. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego
zasoby files -> Sławny generał urodzony w Koźminku Franciszek Młokosiewicz

Pobieranie 8.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna