Adiuto kancelaria Radcy Prawnego §Pobieranie 16.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.07 Kb.

ADIUTO

Kancelaria Radcy Prawnego

§

Ewa Audykowicz

Adres: 50-353 Wrocław, ul. Ładna 12/8, IV p. (winda) www.adiuto.pl

tel: 071 345 3500; czynne pn. – pt. w godz. 9 - 17 e-mail:adiuto@op.pl

Wrocław, 2009 r.

RAMOWA OFERTA WSPÓŁPRACY

dot. OBSŁUGI PRAWNEJ
ADIUTO Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Audykowicz składa ofertę podjęcia współpracy w zakresie obsługi prawnej zarówno w formie obsługi stałej jak i sporadycznej.

Od lat zajmuję się obsługą prawną firm (spółek, przedsiębiorstw) funkcjonujących w obszarze gospodarowania i obrotu nieruchomościami, turystyki, budownictwa, ochrony środowiska (recykling) i innych. Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 20-letniej praktyki wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych nr 737 z 1984 r., funkcja m.in. radcy prawnego m.in. we Wrocławskiej Izbie Skarbowej, Zarządzie Gospodarki Komunalnej Wrocław Śródmieście, Nadzorze prawnym Urzędu Wojewódzkiego,) pozwala mi na pełne dostosowanie się do potrzeb Klientów i pomaga wybrać wariant usług, który będzie cechował się największą efektywnością. Kancelaria utworzona w 1997 roku świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych i na rzecz klientów indywidualnych. Kancelaria współpracuje z licencjonowanym zarządcą nieruchomości, doradcą finansowym i ubezpieczeniowym.


Od kilkunastu lat zajmuję się szczególnie obsługą prawną spółek produkcyjnych (np. recyklerów), handlowych (hurtownie, branży IT), turystycznych (biura podróży, tour operatorzy, agencje), firm zajmujących się zarządzaniem wrocławskimi nieruchomościami w tym podmiotów Gminy Wrocław i Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach swojej działalności prowadzę także sprawy procesowe i windykacje oraz doradztwo w sprawach rodzinnych, odszkodowań, prawa pracy, prawa administracyjnego i zamówień publicznych. Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU SA na sumę gwarancyjną równowartości w złotych 250 000 euro.
W sferze dotyczącej spółek Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie:

 • zakładania nowych spółek – przygotowanie aktów założycielskich (umowa spółki),

 • rejestracji w KRS – redakcja formularzy (KRS, GUS, US, ZUS), oświadczeń, załączników,

 • bieżącej, stałej lub doraźnej obsługi spółek już funkcjonujących – opinie, umowy, kontrakty handlowe, akty wewnętrzne spółki, regulaminy itp.

 • zastępstwa procesowego w sprawach spornych,

 • windykacji należności spółki,

 • doradztwa w sprawach pracowniczych i kontraktach menadżerskich,

 • doradztwa w kontaktach z urzędami administracji publicznej,

 • obrotu aktywami – pasywami spółki.

Dodatkowo proponuję: • tzw. alert prawny (informowanie o zachodzących bądź przewidywanych zmianach w systemie prawnym mającym wpływ na działalność spółki),

 • audyt prawny - due diligence potencjalnych kontrahentów spółki,

 • doradztwo przy postępowaniach przetargowych,

 • doradztwo prawne dotyczące przekształceń kapitałowych (holding, konsorcjum etc.),

 • pomoc w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych,

 • doradztwo dot. umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, czy też umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich.

 • pomoc w redagowaniu dokumentów wymaganych do uzyskania np. koncesji czy zezwoleń na działalność regulowaną (np. gospodarka odpadami).

Proponowane formuły współpracy:
  1. współpraca stała na podstawie umowy zlecenia obsługi prawnej rozliczanej ryczałtem,

  2. współpraca stała na podstawie umowy zlecenia obsługi prawnej rozliczana wg stawki godzinowej,

  3. współpraca sporadyczna rozliczana wg stawki godzinowej, zlecenia sporadyczne,

  4. współpraca ograniczona do spraw spornych rozliczana wg stawki godzinowej, konkretnych umów zlecenia czy też opłat za czynności radców prawnych,

Propozycja rozliczeń:
   1. wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości od 500 zł + VAT, płatne miesięcznie do kwoty uzgodnionej w konkretnej umowie zlecenia obsługi prawnej,

   2. wynagrodzenie godzinowe netto ze stawką 120 zł/godz. lub stawka godzinowa od 80 zł/godz. w formie zakupu pakietu godzin np. 36 godz. kwartalnie,

   3. rozliczenie ryczałtu lub pakietu godzin – fakturowane na koniec miesiąca z 7 dniowym terminem płatności.

   4. wynagrodzenie za zastępstwo procesowe wg. stawek Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ((Dz.U. Nr 163, poz. 1349),

   5. rozliczanie za tzw. success fee stosowane w postępowaniach o roszczenia finansowe, wahająca się od 3 do 10% wartości uzyskanej korzyści finansowej przez Zleceniodawcę.

   6. rozliczanie ewentualnych kosztów przejazdu wg aktualnej stawki za kilometr dla samochodu osobowego.

Proponowane sposoby komunikacji między spółką a Kancelarią: • w siedzibie Kancelarii w dni powszednie od godz. 9 do 17-ej,

 • poza w/w godzinami wg uzgodnień, zwłaszcza przy współpracy stałej rozliczanej ryczałtowo lub pakietem godzin,

 • kontakty osobiste i telefoniczne,

 • wymiana informacji on-line (Internet) i dokumentów (w tym w fomacie *pdf),

 • usługi Kancelarii w siedzibie spółki lub w innym uzgodnionym miejscu na terenie Polski.

Mam nadzieję, że przedstawiona oferta oraz krótka informacja o Kancelarii spotka się z Państwa zainteresowaniem.


Z poważaniem

ADIUTO Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Audykowicz50-353 Wrocław, ul. Ładna 12/8, NIP: 8981201362, PKO BP S.A. 83 1020 5226 0000 6302 0023 1431


Pobieranie 16.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna