Administracja publiczna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w CzarnkowiePobieranie 29.72 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.72 Kb.
Administracja publiczna
w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie 1. Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Polskie kwestie administracyjne i sądowo-administracyjne, wyd. 5 zm., Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998.
  sygn. 36069.

 2. Agopszowicz Antoni, Gilowska Zyta, Taniewska-Peszko Maria, Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, wyd. 2 popraw., Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Sygn. 33563.

 3. Bałdyga Mirosław, Gospodarka komunalna : aspekty prawne, Ostrołęka, AlphaPro, 2004. Sygn. 35595.

 4. Barański Marek, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP, 2007. Sygn.. 36148.

 5. Bąk Dariusz, Etos urzędnika, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Sygn. 36324.

 6. Bąk Mieczysław red., Kulawczuk Przemysław, Ginda Stanisław, Warszawa, Promocja inwestycji przez gminy, Instytut Badań nad Demokracją, 1996. Sygn. 36231.

 7. Bednarek Piotr, Controlling w zarządzaniu gminą, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Sygn. 36360.

 8. Błaś Adam, Boć Jan, Jeżewski Jan, Administracja publiczna, wyd. 4, Wrocław, Kolonia Limited, 2004. Sygn. 35616.

 9. Bochiński Jacek, Zawadzki Jarosław, Nowy podział terytorialny : przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, Świat Książki, 1999. Sygn. P 32445.

 10. Borkowski Janusz, Moja sprawa w urzędzie : poradnik interesanta, Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji, 1998. Sygn. 35132.

 11. Borodo Andrzej, Samorząd terytorialny : system prawno-finansowy, Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Sygn. 31634.

 12. Chmaj Marek, Państwo. Ustrój. Samorząd terytorialny, Lublin, Oficyna Wydawnicza „Verba”, 1997. Sygn. 32616.

 13. Chmaj Marek red., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. Sygn. 36150.

 14. Chróścielewski Wojciech, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa, „ABC”, 2002. Sygn. 36072.

 15. Cichocki Ryszard red., Podmiotowość społeczności lokalnych : praktyczne programy wspomagania rozwoju, Poznań, Wydawnictwo „Media”, 1996. Sygn. 31699.

 16. Cieślak Zbigniew red., Wierzbowski Marek, Prawo administracyjne, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996. Sygn. 35145.

 17. Czaputowicz Jacek red., Administracja publiczna : wyzwana w dobie integracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. 36627.

 18. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, wyd. 3 stan prawny na 15 maja 2006 r., , „Zakamycze”, Krakó2006. Sygn. 35599.

 19. Dylewski Marek, Filipiak Beata, Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata, Finanse samorządowe : narzędzia, decyzje, procesy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. 36142.

 20. Dylewski Marek, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym : uwarunkowani , procedury, modele, Warszawa, Difin, 2007. Sygn. 36432.

 21. Filipiak Beata, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Sygn. 36380.

 22. Frączkiewicz-Wronka Aldona red., Samorządowa polityka społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej szkoły Pedagogicznej TWP, 2002. Sygn. 33690.

 23. Gaudament Paul Marie, Finanse publiczne, tł. i oprac. Gintowt-Jankowicz Maria, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1990. Sygn. 35049.

 24. Górzyńska Teresa, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej : orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków, „Zakamycze”, 1999. Sygn. 35165.

 25. Grochowska Eleonora, Graham Anna, Jak rozruszać gospodarczo swoją gminę? : przewodnik dla obywateli, Warszawa, Wydawnictwo Samorządowe, 1997.
  Sygn. 36249.

 26. Gruszka Jerzy oprac., Nowy wykaz aktów prawnych, Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie, 1997. Sygn. 31944.

 27. Grzybowski Andrzej red., Polityka społeczna samorządu terytorialnego : poradnik praktyczny, Warszawa, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, 2002.
  Sygn. 35084.

 28. Hanusz Antoni, Niezgoda Andrzej, Dochody budżetu gminy, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 2006. Sygn. 35629.

 29. Hanusz Antoni, Podatki i opłaty samorządowe, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1992. Sygn. 30020.

 30. Hauser Jerzy, Administracja publiczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Sygn. 34451.

 31. Hauser Jerzy, Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. [w:] Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod. red. Mirosławy Marody, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002. Sygn. 33925.

 32. Heffner Krystian red., Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Sygn. 36392.

 33. Izdebski Hubert, Historia administracji : skrypt przeznaczony dla studentów prawa
  i administracji, wyd. 2 zm., Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. 19693.

 34. Izdebski Hubert, Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności, wyd. 4, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2006. Sygn. 35635.

 35. Jagoda Joanna, Łobos-Kotowska Dorota, Stańko Marek, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2008. Sygn. 36342.

 36. Janta Marek, Wzory pism w postępowaniu administracyjnym z komentarzem, Gdańsk, Arche, 2000. Sygn. 35149.

 37. Jędrzejewski Lech, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia, Bydgoszcz-Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Branta, 2007.
  Sygn. 36143.

 38. Jędrzejewski Lech, Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004. Sygn. 35082.

 39. Jędrzejewski Tomasz, Masternak Marian, Rączka Piotr, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń, TNOiK „Dom Organizatora”, 2002. Sygn. 36070.

 40. Jędrzejewski Tomasz, Rączka Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz, Gdańsk, Arche, 2000. Sygn. 36071.

 41. Karski Jerzy B., Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski
  w Unii Europejskiej, Warszawa, CedeWu, 2005. Sygn. 35708.

 42. Kleer Jerzy, Samorząd lokalny : dobro publiczne, Warszawa, CedeWu, 2008.
  Sygn. 36609.

 43. Keer Jerzy red., Sektor publiczny w Polsce i na świecie : między upadkiem a rozkwitem, Warszawa, CedeWu, Warszawa 2005. Sygn. 35702.

 44. Kmiecik Zbigniew R., Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne : [repetytorium], wyd. 2, Kraków, „Zakamycze”, 1997. Sygn. 35140.

 45. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Kraków „Zakamycze”, 2005. Sygn. 35170.

 46. Koneczny Feliks, Dzieje administracji w Polsce, Warszawa-Komorów, Wydawnictwo Antyk-Marcin Dybowski, 1999. Sygn. 33396.

 47. Kosek-Wojnar Maria, Krzysztof Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. 36213.

 48. Kosiedowski Wojciech Re., Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005. Sygn. 36312.

 49. Kowalczyk Marcin, E-urząd w komunikacji z obywatelem, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Sygn. 36803.

 50. Kowalkowski Alojzy red., Janczyk Zbigniew, Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w regionie z uwzględnieniem organizacji funkcjonujących w gminie i powiecie, Kielce-Warszawa , Oficyna Wydawnicza TEXT, 2002. Sygn. 34055.

 51. Kulerski Wiktor red., Szkoła a samorząd lokalny i administracja państwowa : sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Warszawa – Białobrzegi, Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996. Sygn. 31924-31925.

 52. Kulesza Michał, Galus Katarzyna, Tujowiecki Mikołaj, Harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Sygn. 33886.

 53. Leksykon Samorządu Terytorialnego, red. Marek Chmaj, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 1999. Sygn. P 32485.

 54. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, wyd. 5 uzup. i zaktual., Warszawa, C. H. Beck, 2004. Sygn. 36122.

 55. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5 rozsz. i zaktual., Warszawa, C. H. Beck, 2006. Sygn. 35704.

 56. Lisicka Halina red., System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław, Biuro Doradztwa Ekologicznego, 2005. Sygn. 35191.

 57. Łukasiewicz Jan, Zarys nauki administracji, wyd. 3, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007. Sygn. 36193.

 58. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Sygn. 33379.

 59. Marszałek –Kawa Joanna, Lutrzykowski Alfred, samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Sygn. 36419.

 60. Michałowski Stanisław red., , samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej : dziesięć lat doświadczeń , Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Sygn. 33569.

 61. Milczarek Tadeusz, Samorząd gminny : stan prawny na dzień 20 lutego 1999, Warszawa, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, 1999. Sygn. 32481.

 62. Misiuk Andrzej, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Sygn. 36591.

 63. Miszczuk Andrzej, Miszczyk Magdalena, Żuk Krzysztof, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. 36108.

 64. Niczyporuk Janusz, Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. Sygn. 36141.

 65. Nowacka Ewa J., Polski samorząd terytorialny, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2006. Sygn. 35632.

 66. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne : część ogólna, wyd. 2, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa : Dom Organizatora”, 1999.
  Sygn. 32695.

 67. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne : część ogólna, wyd. 7 zaktualiz. Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa : Dom Organizatora”, 2006. Sygn. 35703.

 68. Owsiak Stanisław red., Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Sygn. 35591.

 69. Pacanowska Regina, Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2006. Sygn. 35634.

 70. Pająk Kazimierz, samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Sygn. 36418.

 71. Patrzałek Leszek red., Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, Poznań-Wrocław, Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej, 2007. Sygn. 36149.

 72. Pęski Wojciech, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Warszawa, Arkady, 1999. Sygn. 33446.

 73. Piekara Andrzej, Społeczność lokalna i samorząd, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Sygn. 28999.

 74. Pietrzyk Irena, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Sygn. 34869.

 75. Pilipiec Sławomir, Szreniawski Piotr, Socjologia administracji : zarys wykładu, Lublin, Oficyna Wydawnicza VERBA, 2008. Sygn. 36744.

 76. Popowska Bożena red. , Funkcje współczesnej administracji gospodarczej : księga dedykowana profesor Teresie Rabskiej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2006. Sygn. 35848.

 77. Potoczek Andrzej, Jachowicz Stanisław, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Suwałki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Jana Pawła II, 2005. Sygn. 36140.

 78. Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz : stan prawny na 10 marca 2003 r., Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2003.
  Sygn. 35122.

 79. Rybicki Zygmunt, Piątek Stanisław, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. 36668.

 80. Rydlewski Grzegorz, Służba cywilna w Polsce : przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Sygn. 33385.

 81. Rydlewski Grzegorz, System administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2007. Sygn. 36191.

 82. Smoktunowicz Eugeniusz, Kijowski Dariusz, Mieszkowski Jerzy, Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjno-sądowe : teksty aktów normatywnych, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunał Konstytucyjnego, Objaśnienia, Piśmiennictwo Indeks rzeczowy, Białystok, Prawo
  i Praktyka Gospodarcza, 1998. Sygn. 36512.

 83. Sobczyński Marek, Kulesza Mariusz, Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006.
  Sygn. 36144.

 84. Sochacka-Krysiak Hanna, Finanse lokalne, Warszawa, Politext, 1993. Sygn. 29832
  i Sygn. 29957.

 85. Sochacka-Krysiak Hanna red., Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa, wyd. 2 uzup. i zaktual., Warszawa, Szkoła Główna Handlowa : Oficyna Wydawnicza, 2006. Sygn. 36152.

 86. Szewc Andrzej, Szewc Tomasz, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 2006. Sygn. 35636.

 87. Szewc Tomasz, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta, 2006.
  Sygn. 35845.

 88. Szmulik Bogumił, Żmigrodzki Marek, Ustrój organów ochrony prawnej, wyd. 2 zm., o rozsz., Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
  Sygn. 34850.

 89. Szymański Jarosław, Sobczak Jacek Krzysztof, Moje prawa jako podatnika : praktyczne porady i wzory pism wraz z przepisami prawnymi, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 1996. Sygn. 35133.

 90. Theiss Wiesław red., , Mała ojczyzna : kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, 2001. Sygn. 33480.

 91. Trociuk Stanisław, Terenowe organy administracji rządowej : stan prawny na dzień 1 kwietnia 1999 r., Warszawa, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne, 1999. Sygn. 32482.

 92. Usługi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów : raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone, Warszawa, Urząd Ochrony Konsumentów,
  2003. Sygn. 34672.

 93. Wierzbicka Anna, Miasto na prawach powiatu : zagadnienia ustrojowe, Warszawa, Wolters Kulwer Polska, 2006. Sygn. 35888.

 94. Wojciechowski Eugeniusz, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Sygn. 33336.

 95. Wolski Edmund red., Poczet wójtów i burmistrzów, Piła, Pracownicza Spółdzielnia Wydawniczo-Prasowa „Akapit”, 1995. Sygn. 30823.

 96. Woś Jerzy red., Samorząd terytorialny w Polsce p 15 latach transformacji gospodarczej, Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005. Sygn. 36011.

 97. Woś Tadeusz, Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999. Sygn. 35161.

 98. Wróbel Sylwester, Samorząd miejski : zadania, instytucje, formy, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. Sygn. 36622.

 99. Wykrętowicz Stanisław red., Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa, wyd. 3 uaktual., Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Sygn. 35288.

 100. Wykrętowicz Stanisław red., Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa, wyd. 4 uaktual., Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. Sygn. 36745.

 101. Zalewski Alojzy red., , Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa, Szkoła Głowna Handlowa, 2005. Sygn. 35087.

 102. Zalewski Alojzy red., , Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, wyd. 2 zm., Warszawa, Szkoła Głowna Handlowa, 2007. Sygn. 36145.

 103. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa, DW „Elipsa”, 2001. Sygn. 33449.

 104. Zimmermann Jan, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1996. Sygn. 35148.


Opracowała: Wioletta Dobiecka©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna