Aeroklub ElbląskiPobieranie 49.46 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar49.46 Kb.

Aeroklub Elbląski

ZGŁOSZENIE ZDARZENIA

CZĘŚĆ A WYPEŁNIA OSOBA, KTÓRA ZIDENTYFIKOWAŁA ZDARZENIE LUB ZAGRORZENIE

Data zdarzenia
Czas lokalny
Miejsce zdarzenia
Dokładny opis zdarzenia lub zagrożenia

Proszę podać swoje sugestie n/t jak można zapobiec podobnym zdarzeniomJakie jest Twoim zdaniem prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie lub podobne może się zdarzyć lub zdarzyć ponownie? (zakreśl cyfrę)

Skrajnie nieprawdopodobne

Nieprawdopodobne

Niewielkie

Sporadyczne

Częste

1

2

3

4

5

Jak uważasz, jakie mogą być możliwie najgorsze konsekwencje, jeśli takie zdarzenie nastąpi lub nastąpi ponownie? (zakreśl cyfrę)

Nieistotne

Niewielkie

Poważane

Niebezpieczne

Katastrofalne

1

2

3

4

5
Nazwisko osoby zgłaszającej
Kontakt

CZĘŚĆ B WYPEŁNIA KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA

Raport został przeczytany i wprowadzony do bazy danych aeroklubu

Numer raportu
Data
PodpisCZĘŚĆ C WYPEŁNIA ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA

Ocena prawdopodobieństwa zaistnienia lub ponownego wystąpienia zdarzenia (zakreślić cyfrę)

Skrajnie nieprawdopodobne

Nieprawdopodobne

Niewielkie

Sporadyczne

Częste

1

2

3

4

5

Ocena najgorszych konsekwencji (zakreślić cyfrę)

Nieistotne

Niewielkie

Poważane

Niebezpieczne

Katastrofalne

1

2

3

4

5

Jakie działanie lub działania są wymagane, żeby WYELIMINOWAĆ, OGRANICZYĆ lub KONTROLOWAĆ zagrożenie do akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa ?Wymagane środkiOsoba odpowiedzialna za działanie
Uzgodnione i zaakceptowane przez:

Kierownik ds.. Bezpieczeństwa

Data

Podpis

Kierownik odpowiedzialny za obszar

Data

Podpis

Kierownik
Odpowiedzialny


Data

PodpisOdpowiednie informacje zwrotne przekazane personelowi przez
Kierownika ds. Bezpieczeństwa


Data
Podpis
Wymagane dalsze działania

Termin
Osoba odpowiedzialna
Data uaktualnienia rejestru zagrożeń
Podpis osoby dokonującej aktualizacji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna