Aeroklub polskiPobieranie 96.5 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar96.5 Kb.
Uwagi na podstawie autentycznych dokumentacji lotów warunkowych

Dane powinny być wpisywane w sposób czytelny, najlepiej drukowanymi literami

AEROKLUB POLSKI

ZAŚWIADCZENIE WYKONANIA WYCZYNU


1000m50km1000kmotwarty3000m300km do złotejtrójkątdocel powrót5000m300km diamentwielobok_________________5 godzin500km diamentdocel_________________

Jeden formularz dotyczy jednego lotu.Jeżeli w locie uzyskano więcej niż jeden warunek należy wypełnić jeden formularz i zaznaczyć odpowiednie pozycje1. Pilot--
nazwisko imię
data urodzenia

1. Pilot Konieczne jest zachowanie kolejności nazwisko imię. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pilotów np. Stanisław Roman
Jeżeli pilot/pilotka inne warunki zdobył/zdobyła pod innym nazwiskiem, taka informacja powinna znaleźć się w polu 36 uwagi
Ponieważ w rejestrze lotów warunkowych i odznak znajduje się po kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku, wypełnienie pola data urodzenia jest niezbędne.2. Data lotu--
3. Aeroklub

2. Data lotu b/u

3. Aeroklub b/u
4. Szybowiec pełna nazwa szybowca – nie Jantar a Jantar std, Jantar std 2, Jantar 1, Foka c, Foka 4, Foka 5 itd.


5. Rejestrator / barograftyp / model
nr seryjny


--


data skalowania [dd-mm-rrrr]
zakres

czas obrotu bębna / fix

Skalowanie dla urządzeń elektronicznych skalowanie jest ważne jeżeli zostało wykonane nie wcześniej niż 24 miesiące przed lotem, lub nie później niż 2 miesiące po locie. Dla barografów mechanicznych okresy te są krótsze i wynoszą odpowiednio 12 miesięcy i 1 miesiąc.

6 Rodzaj startu b/u

7 Miejsce startu b/u

8 Wyczepienie / wyłączenie napędu b/u

9 Pilot holujący b/u


10. WPT:


::
º,
‘’

º,
‘’

 TAK  NIE


wysokość m AMSL

czas [gg:mm:ss]
szerokość
długość

prawidłowo

10 WPT

11-13 PZ

14 KPT / miejsce włączenia napędu

Obok WPT, PZ itd. Nad poziomą kreską należy podać nazwę danego punktu. Podana nazwa zostanie umieszczona na dyplomie uzyskania odznaki.

EPLS czy Leszno Strzyżewice? 4QZ3F czy Tuchola
Współrzędne geograficzne powinny dotyczyć konkretnego obiektu, który jest punktem.
W polu wysokość należy podać wysokość na jakiej znajdował się szybowiec w momencie osiągnięcia punktu.16.Czas lotu:


17. Czas lotu swobodnego::


[gg:mm]

[gg:mm:ss]

W jaki sposób mierzony jest czas?

Chronometraż jest pisany z dokładnością 1 min.

Czy w takim razie 5:00 5:01 spełnia warunek FAI18. Najniższy punkt
19. Najwyższy punkt20. Wysokość maksymalna
21 Przewyższenie
m AMSL

m AMSL

m AMSL

pkt.19 – pkt.18

m


Przewyższenie wynik powinien być zaokrąglony do najbliższych 10m,,a uzyskana wartość powinna o 1 procent przewyższać wartość nominalną, np. 1113m -> 1110m spełnia warunek > 1010m, a 3017m -> 3020m nie ponieważ < 3030m
22. Zgłoszenie przelotu Przelot został zgłoszony przed lotem TAK NIE

W przypadku przelotów zamkniętych i otwartych po trasach łamanych punkty zwrotne muszą być zadeklarowane przed lotem. W przypadku przelotów otwartych kolejność punktów w deklaracji nie jest istotna.23. Różnica wysokości

m dopuszczalna TAK NIE 24. Redukcja długości trasy

.


km

Dla przelotów o długości <100km różnica pomiędzy wysokością rozpoczęcia i zakończenia przelotu nie może być większa niż 1% pokonanej trasy. Ma to szczególne znaczenie w aeroklubach położonych wysoko, które wysyłają pilotów na przeloty 50km w doliny. Lotnisko A znajduje się 400m npm a lotnisko B 200m npm, przy odległości 65km dopuszczalna wysokość rozpoczęcia przelotu to 450m.

Dla przelotów o długości >100km dopuszczalna różnica wysokości wynosi 1000m. W przypadku różnicy wysokości przekraczającej 1000m od długości trasy należy odjąć (różnica wysokości[m]-1000)x 100


Różnica wysokości dotyczy również lotów czasowych.
W przypadku stosowania stref PZ w postaci cylindrów od długości trasy należy odjąć (ilość przecięć granicy cylindra} x 0,5km25. Długość I boku

.


Km

26. Długość II boku

.


Km

27. Długość III boku

.


Km

28. Długość IV boku

.


km

29. Długość trasy

.


km

(suma pkt 25-28) - pkt 24W przypadku lotów warunkowych nie są wymagane reguły dotyczące proporcji poszczególnych boków.

W przypadku przelotów warunkowych do srebrnej odznaki wykonywanych po trasach zamkniętych warunkiem koniecznym jest aby przynajmniej jeden odcinek był dłuższy niż 50km!


30 . Czas oblotu trasy::[gg:mm:ss]31. Prędkość przelotowa

.


km/godz


30. Czas oblotu trasy, 31. Prędkość przelotowa w przypadku lotów warunkowych dane te nie są wtmagane
32. Schemat trasy

N


Graficzny schemat trasy ukazujący jej położenie wzgl. kierunków geograficznych i większych miejscowości. Nie jest wymagane umieszczanie skanów map itp


33. Świadkowie lądowania

W przypadku lądowania w terenie należy podać dane dwóch niezależnych świadków lądowania. Komisarz Sportowy nie może poświadczać lądowania jeżeli nie był jego świadkiem.
34. Użycie napędu napęd był użyty zgodnie z regułami Kodeksu Sportowego FAI  TAK  NIE


35. Załączniki

 barogramka  skalowanie  film  plik IGC  zgłoszenie przelotu


Często załączane są wszystkie możliwe wydruki, przy jednoczesnym braku pliku IGC.

Plik powinien być umieszczony na nośniku i stanowić załącznik do danego formularza.


Jeżeli pilot uzyskał w kilku lotach kilka warunków, każdy plik IGC powinien być zapisany na oddzielnym nośniku i dołączony do odpowiadającego mu formularza.
Jeżeli wysyłana jest dokumentacja kilku pilotów, dane poszczególnych pilotów powinny być umieszczone na osobnych nośnikach

36. Uwagi
Tutaj należy podać dodatkowe informacje

- daty uzyskania poprzednich warunków- zmiany nazwiska

Pobieranie 96.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna