Aeroklub Włocławski Kruszyn 11. 05. 2008r. Lotnisko Kruszyn 87-853 KruszynPobieranie 22.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.6 Kb.
Aeroklub Włocławski Kruszyn 11.05.2008r.

Lotnisko Kruszyn

87-853 Kruszyn

http://www.aeroklub.wloclawek.pl/

e-mail: biuro@aeroklub.wloclawek.pl

 

Komisja MikrolotowaAeroklubu Polskiego

Warszawa


 

PISMO ORGANIZACYJNE


Międzynarodowych Włocławskich Zawodów Mikrolotowych

Włocławek 31.07-03.08.2008r.
Zgodnie z decyzją Zarządu A.P. i Kalendarzem Imprez Sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2007 w dniach 31.07-03.08.2008r. na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego odbędą się Międzynarodowe Włocławskie Zawody Mikrolotowe

 

I Kierownictwo Zawodów:W skład Kierownictwa wejdą:

 

Dyrektor Zawodów – Marek Koziński


Do jego obowiązków należeć będzie przygotowanie oraz organizacja Mistrzostw
Kierownik Sportowy – Krzysztof Jurkiewicz

Do jego obowiązków należeć będzie dobór konkurencji, wyznaczenie oraz zabezpieczenie tras nawigacyjnych zgodnie z regulaminem sportowym Mikrolotowych Mistrzostw Polski


Sędzia Główny Zawodów – ..........................................

Do jego obowiązków należeć będzie organizowanie prac Komisji Sędziowskiej i sprawne obliczanie wyników


Przedstawiciel Komisji Mikrolotowej oraz Przewodniczący Jury – Jacek Kibiński

Kierownik lotów – Włodzimierz Kaczyński – Szef Szkolenia Aeroklubu Włocławskiego


Do jego obowiązków należeć będzie rozkładanie startu, nadzór nad pracą służby startowej i zabezpieczenie nagrywania na taśmy wideo lądowań precyzyjnych (dwie kamery), utrzymanie porządku na lotnisku, w tym wyznaczenie miejsc dla publiczności

Główny Księgowy - Elżbieta Jaranowska będzie odpowiedzialna za stronę finansową Zawodów, w tym za przyjęcie wpisowego od zawodników, wypłat ryczałtów sędziowskich i rozliczanie ich kosztów podróży. Pokryje i rozliczy koszty żywieniowe i eksploatacyjne prywatnych samochodów, zaewidencjonuje wszystkie przychody i wydatki związane z zawodami oraz sporządzenie sprawozdania finansowego dla Zarządu A.P.
II. Zabezpieczenie przygotowań:

Komisje sędziowską powoła Sędzia Główny. Do dyspozycji sędziów organizator zabezpieczy samochody osobowe z kierowcami, którzy będą jednocześnie pomocnikami sędziów. Samolot do odlotu tras konkurencji. Dla prawidłowego zabezpieczenia obsługi startu kierownik lotów dysponować będzie służbą startową w ilości min.4-6 osób. Do ich obowiązków należeć będzie prawidłowe przygotowanie i rozłożenie startu (deck) oraz kierowanie ruchem lotniczym na lotnisku.


III. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

 • pilotów oraz załogi do udziału w Zawodach zgłaszają aerokluby regionalne oraz Stowarzyszenia i organizacje lotnicze w Polsce i za granicą.

 • Do udziału w MWZM 2008 dopuszcza się zawodników posiadających świadectwo kwalifikacji (II kl. pilota) pilota mikrolotowego.

 • Do udziału dopuszcza się uczestników (polot + nawigator) posiadających licencje sportowe AP.

 • Do udziału dopuszcza się mikroloty odpowiadające definicji mikrolotu wg FAI.

 • Do udziału dopuszcza się mikroloty posiadające ważne przeglądy techniczne.

 • Mikrolot powinien posiadać ubezpieczenie OC.

 • Zawodnik powinien posiadać ubezpieczenie NW.

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Aeroklubu Włocławskiego

87- 853 Kruszyn – Lotnisko Kruszyn

tel. 054/2355444, fax 054/2355443.

 • Ostateczny termin zgłoszeń 31.07.2008r. do godz. 2200

 • Konkurencje zawodów będą rozgrywane od 01.08.2008r.

 • Potwierdzenie uczestnictwa przesyłać na 7 dni przed zawodami.

 • W sprawach organizacyjnych kontakt: Maciej Nawrocki tel. 508-258-754


Zawodnicy zobowiązani są do:

 1. posiadania aktualnych dokumentów statku powietrznego,

 2. posiadania aktualnych dokumentów osobistych pilota,

 3. posiadania wyposażenia do kotwiczenia sprzętu na wolnym powietrzu,

 4. posiadania urządzeń GPS i rejestratorów lotu – do użytku będą dopuszczane rejestratory szybowcowe GNSS posiadające aprobatę FAI’ IGC (http://www.fai.org:81/gliding/gnss/igc_approved_frs.pdf) rejestratory aprobowane przez Komisję Samolotową AP (http://samoloty.aeroklubpolski.pl)

Organizator zawodów posiada logery, które będzie można wypożyczać na czas trwania zawodów odpłatnie w kwocie wskazanej przez Komisję Samolotową AP,

 1. zakup, paliwa niezbędnego do konkurencji na koszt własny

 2. wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł od osoby najpóźniej w dniu 20.07.08 do kasy Aeroklubu Włocławskiego, lub przed mistrzostwami na 7 dni na konto Aeroklubu Włocławskiego

Bank Millennium Włocławek NR 17 11602202 0000 0000 5849 5863
IV Postanowienia ogólne:

 • Uczestnicy Mistrzostw stawią się na lotnisku w Kruszynie w dniu 31.07.2008 do godz. 2200.

 • Koszy przejazdu komisarzy oraz sędziów i osób funkcyjnych pokryje organizator ze środków wydzielonych przez Komisję Mikrolotową.

 • Jurorom i sędziom organizator wypłaci jednorazowy ryczałt sędziowski.

 • Koszty związane z eksploatacja samochodów osobowych wykorzystanych przy organizacji zawodów rozliczy organizator. Rozliczenie wykonanych wyjazdów nastąpi przez zwrot kosztów paliwa dla właścicieli samochodów na podstawie rachunków i potwierdzonych Dyrektora Zawodów kart drogowych.

 • Organizator zabezpieczy samolot do oblotu konkurencji tras nawigacyjnych lub na wypadek kontroli warunków atmosferycznych.

 • Organizator zabezpieczy lornetki oraz sprzęt konieczny do wyłożenia punktów kontroli czasu i wyłożenia znaków.

 • Dobór konkurencji będzie zależny od warunków atmosferycznych i podany każdorazowo na porannej odprawie z zawodnikami.

 • W ramach wpisowego zawodniczy otrzymają komplet map niezbędnych do wyznaczenia tras nawigacyjnych komplet zdjęć do każdej konkurencji nawigacyjnej informacje o warunkach atmosferycznych, informacji pisemnej na temat planowanej konkurencji oraz wszelkie inne niezbędne pomoce do rozegrania konkurencji.

 • Dyrektor Zawodów i Sędzia Główny złoża do biura Zarządu AP pisemne sprawozdanie z organizacji i przebiegu zawodów.


V Informacje dodatkowe:


 • Zakwaterowanie w Hotelu Pensjonat „Michelin” – nocleg w pokojach 2,3,4 osobowych – 50 zł od osoby na dobę od osoby (w tym śniadanie i basen) w odległości 1 km od lotniska.

 • Bursa Szkolna, ul. Mechaników 1, pokoje 3-osobowe – 25 zł od osoby

 • Pole biwakowe na terenie lotniska – gratis

 • Wyżywienie we własnym zakresie na terenie lotniska – Restauracja Lotniskowa.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna