Afrykarium-oceanarium zoo wrocław sp z o o. WstępPobieranie 37.05 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar37.05 Kb.Nazwa Inwestycji: Budowa obiektu Afrykarium - Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu
Wartość Inwestycji: 220 mln złotych brutto
Data zakończenia Inwestycji: 22 września 2014 r. (pozwolenie na użytkowanie)
Inwestor: ZOO Wrocław sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław

tel.: (71) 348 30 24

faks: (71) 348 37 68


AFRYKARIUM-OCEANARIUM

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Wstęp

W Polsce potencjalni turyści mogą znaleźć niemal wszystko: od gór o charakterze alpejskim, przez szerokie plaże, czyste jeziora, przepastne lasy, po zabytki światowej klasy. W związku z tym wiele atrakcji turystycznych oferowanych na terenie Polski, mogących stanowić przedmiot zainteresowania dla potencjalnych turystów krajowych, jak i zagranicznych, związanych jest ze środowiskiem naturalnym, zabytkami lub wydarzeniami kulturalnymi. Dlatego, aby mieć szansę powodzenia w silnej konkurencji międzynarodowej, planowane produkty turystyczne powinny różnicować dostępną ofertę tj. oferować również produkty innowacyjne, niezwiązane bezpośrednio z historią, kulturą czy środowiskiem geograficznym naszego kraju.

Mając na uwadze fakt, że rozwój produktu turystycznego w skali kraju to złożony proces - silnie uzależniony od mody, indywidualnych cech i motywacji turysty oraz celów podróży - przy zróżnicowaniu oferty turystycznej Polski należy uwzględniać bieżące trendy rozwojowe. Budowa tematycznego oceanarium wpisuje się w aktualne, prognozowane przez United Nations World Tourism Organization nurty. W nadchodzących latach, do 2020 roku, w turystyce międzynarodowej szczególną rolę odegrają między innymi pobyty w parkach tematycznych, a wśród najważniejszych cech charakteryzujących nowego turystę znajdzie się m.in. chłonność świata i różnych kultur.
Miejsce

Budowa tematycznego oceanarium we Wrocławiu była niezwykle nowatorskim pomysłem, który doskonale wpisał się w strategię promocji Polski, jako kraju innowacyjnego, o ciekawej i zróżnicowanej ofercie turystycznej. Oceanarium powstało w otoczeniu starego, utworzonego w 1865 roku, słynnego w Polsce i za granicą Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu oraz sąsiedztwie znanych, zabytkowych obiektów Parku Szczytnickiego, Hali Stulecia, Pawilonu Czterech Kopuł i Wieży Ciśnień. Jest ono nowoczesnym, innowacyjnym i wybudowanym w oparciu o najnowocześniejsze standardy, obiektem turystycznym promującym ekologię i wiedzę o zwierzętach lądów, rzek, mórz i oceanów, prezentującym egzotyczny dla nas Europejczyków kontynent - Afrykę.
Ekosystemy przedstawione w Afrykarium

Znakomitym uzupełnieniem ekspozycji zwierząt w ogrodach zoologicznych są pawilony prezentujące faunę wód. Tradycyjnie były to duże akwaria, prezentujące wielogatunkowe zespoły fauny wód słodkich i słonych. W miarę rozwoju technologii i wprowadzeniu zasad ekspozycji nawiązującej do naturalnego otoczenia prezentowanych gatunków, rozpoczęto tworzenie obiektów prezentujących nie tylko ryby i bezkręgowce, lecz także ptaki, ssaki i gady związane ze środowiskiem wodnym.Afrykarium - Oceanarium we Wrocławiu jest niezwykłym obiektem, w którym prezentowana jest tematyka, będąca odległa dla turystów krajowych i europejskich, ale zarazem ciekawa i intrygująca. Obiekt ten, to połączenie nowoczesnego oceanarium z ekspozycjami innych zwierząt typowych dla środowisk wodnych i około wodnych Afryki. Przedstawienie w jednym miejscu fauny i flory życiodajnych wód Czarnego Lądu jest koncepcją unikalną na skalę światową. Ekspozycje zostały wykonane według zasad immersji, a więc wtopienia zwiedzających w to samo otoczenie, co eksponowane zwierzęta, przy zachowaniu jak najmniej widocznych barier. Taki sposób ekspozycji, unikalny i innowacyjny w odniesieniu do dotychczas funkcjonujących w ogrodach zoologicznych, umożliwia zwiedzającym poznanie zachowań zwierząt w środowisku, jak najbardziej zbliżonym do naturalnego. Spektakularny obiekt niesie ponadto silne przesłanie ekologiczne, podkreślając rolę wód w ekosystemach kontynentów i całego globu. Prezentacji zwierząt towarzyszy ważny przekaz edukacyjny, realizowany zarówno poprzez obserwację zachowań zwierząt jak i podczas spotkań czy warsztatów prowadzonych w salach edukacyjnych. Zajęcia edukacyjne mają charakter innowacyjny, gdyż podczas ich prowadzenia wykorzystane są ciekawe rozwiązania (prezentacje multimedialne, żywe zwierzęta, materiały edukacyjne), aby w jak najlepszym stopniu przybliżyć uczestnikom celowość ochrony zwierząt oraz znaczenie bioróżnorodności dla dobra planety Ziemi.
Innowacyjny charakter obiektu

  • Unikalna w skali światowej koncepcja prezentacji biotopów wodnych i około wodnych Afryki; celem było ukazanie roli wody w każdym fragmencie środowiska naturalnego na przykładzie Afryki, środowisko tego kontynentu jest obecnie zagrożone przez niedobór wody i niewłaściwe jej użytkowanie;

  • Technologia podtrzymania życia (z ang. LSS – Life Support System) – w obiegach wody zastosowano najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, systemy są w pełni zautomatyzowane, podlegają stałej kontroli parametrów i zapewniają odpowiednie środowisko życia dla wszystkich organizmów;

  • Pokrycie dachu przy użyciu poduszek z folii ETFE pozwala na zapewnienie całkowitej przepuszczalności dla pełnego widma światła słonecznego, co zapewnia odpowiedni wzrost roślin i  przeciwdziała niedoborom witaminy D u zwierząt;

  • Wyjątkowa konstrukcja obiektu zawierająca m. in. betonowy podcień, w północnej fasadzie budynku, o długości ok. 70 m i głębokości 12 m;

  • Po raz pierwszy w Polsce użyto szyb akrylowych o grubości od 4-32 cm, w tym większość to szyby gięte i tunel prowadzący przez basen rekinów; prace prowadzone były w kooperacji z wytwórcą z Japonii, ze względu na to, że istnieją tylko dwie firmy wykonujące tego typu prace (Japonia, USA);

  • Obiekt wyposażony został w pełny system kontroli filtracji oraz parametrów wody i powietrza, poprzez centralny system komputerowy, dodatkowo konstrukcja nośna obiektu (elementy żelbetowe, drewniane dźwigary dachu) monitorowana jest poprzez czujniki zainstalowane w newralgicznych punktach.

Prace na obiekcie zostały wykonywane w oparciu o najnowocześniejsze dostępne na rynku rozwiązania techniczne, szczególnie instalacja Systemu Podtrzymania Życia. System filtracji i uzdatniania wody należy do tych systemów, których skomplikowanie i złożoność jest ponadstandardowa, co w polaczeniu z jego stycznością z żywymi organizmami dodatkowo wymusza zachowanie najwyższej jakości i standardów. Skala przedsięwzięcia, jego skomplikowanie i znaczenie powoduje, iż wbudowywany system filtracji jest wyjątkowo złożony, nowoczesny i innowacyjny, a projekt wykonywany był przez renomowane zagraniczne biura projektowe, doświadczone w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Innowacyjność przedsięwzięcia to także niespotykane na krajową skalę nowoczesne rozwiązania dotyczące ekspozycji zwierząt: elementy akrylowe dostarczane z Japonii, wyprodukowane na specjalne zamówienie; wykonywanie wystroju ze sztucznych skał przez firmę z Hiszpanii - proces wyjątkowo czasochłonny zrealizowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów i technologii; czy też posadzki wykonane z artbetonu imitujące np. piaski pustyni. To wszystko zapewnia odpowiednią jakość ekspozycji i gwarantuje jak najlepszy odbiór ekspozycji przez zwiedzających.

Innowacyjne i nowoczesne jest także zadaszenie obiektu, gwarantujące dostępność odpowiedniej ilości światła umożliwiającego bezproblemową egzystencję zwierząt i roślin. Zapewnia ono najwyższy możliwy komfort dla istniejącej flory i fauny, jak najlepiej odzwierciedlające warunki klimatu afrykańskiego z odpowiednią wilgotnością i temperaturą, stabilnie bez względu na panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne. W budowie dachu zastosowano poduszki powietrzne, których ciepło będzie powodowało topnienie zalęgającego śniegu i przepływ odpowiedniej ilości promieni słonecznych. Zainstalowano najnowocześniejsze dostępne na rynku urządzenia wentylacyjne i chłodnicze umożliwiające bezproblemowe odprowadzenie nadwyżek ciepła i zapewniające optymalne warunki wewnątrz budynku Afrykarium.

Wielkim wyzwaniem było wreszcie zastosowanie rozwiązań zapewniających szczelność zbiorników wodnych; ich wielkość wymusiła poszukiwanie innowacyjnych, niespotykanych w skali krajowej rozwiązań, gwarantujących szczelność konstrukcji. Takie rozwiązania – zastosowanie materiałów polimocznikowych należy także uznać za jeden z elementów świadczących o innowacyjnym i nowoczesnym podejściu do realizacji projektu Afrykarium.

Jednak najbardziej widocznym z zewnątrz, obok dachu, elementem świadczącym o nowoczesności konstrukcji jest jej elewacja. Elewację wykonano z wyjątkowo nowoczesnego materiału – Corian’u, którego nowoczesność, lekkość i wyjątkowo równa faktura gwarantuje najwyższą jakość elewacji i zapewnia należyty, godny obiektu i prezentowanej ekspozycji odbiór całej inwestycji.

Architektonicznym „smaczkiem” jest zaś wykonanie podcienia, w północnej fasadzie budynku, o długości ok. 70 m i głębokości 12 m. Podcień wymagał wykonania wyjątkowo skomplikowanej konstrukcji, zastosowania najwyższej klasy betonów i stali oraz przede wszystkim zaangażowania wielu najwyższej klasy specjalistów.


Zwiedzanie obiektu

Zwiedzanie Afrykarium we Wrocławiu rozpoczyna się od piaszczystej plaży Morza Czerwonego. Ścieżka stopniowo wprowadza zwiedzających pod powierzchnię morza otaczając ich coraz bogatszymi zespołami raf koralowych z zamieszkującymi je, bajecznie kolorowymi rybami. Następnie trasa prowadzi nad rzekę Nil, do wnętrza podmytego brzegu rzeki. Poprzez szyby można oglądać pływające pod wodą hipopotamy w otoczeniu licznych ryb; zbiornik hipopotamów ma powierzchnię 716 m3. Naprzeciw można obejrzeć niezwykle charakterystyczne i kolorowe zespoły ryb wielkich jezior afrykańskich – Malawi i Tanganika, nazywanych ze względu na niezwykłe bogactwo gatunków „tyglami ewolucji”. Wychodząc na chwilę nad powierzchnię wody, hipopotamy tym razem można oglądać z tarasów i kładki tuż pod huczącymi wodospadami. Ląd nad wielkimi jeziorami docelowo zamieszkają miniaturowe antylopy dik dik oraz liczne ptaki.

Trasa zwiedzania następnie kieruje się na południe Afryki. Najpierw jednak w kanale mozambickim można napotkać największe drapieżniki mórz – rekiny. Przejście tunelem ze szkła akrylowego przez zbiornik o kubaturze 3103 m3 o długości około 16m – obiekcie unikalnym na skalę europejską, pozwala oglądać te wspaniałe ryby poruszające się swobodnie w toni. Wraz z nimi zamieszkują inne duże ryby morskie, płaszczki i żółwie. Od tego miejsca trasa poprowadzi na „wybrzeże szkieletów” w Namibii. Z wnętrza wraku statku rozbitego na skałach oglądać będzie można pływające w stadach (w zbiorniku o powierzchni 3627 m3) kotiki afrykańskie (uchatki), a z drugiej strony (w zbiorniku o powierzchni 2460 m3) pingwiny przylądkowe (tońce).

Dalej, przejście poprowadzi w kierunku środkowego biegu rzeki Kongo. Tu obejrzeć można wylegujące się na plaży krokodyle. Po drugiej stronie znajdują się ogromne lecz łagodne i roślinożerne manaty – zwane także syrenami. W otaczającej zbiorniki zielonej dżungli można odczuć istnie tropikalny klimat, zarówno dzięki temperaturze i wilgotności powietrza jaki i widokowi ogromnych zielonych ścian z żywych, egzotycznych roślin.


Turyści

Afrykarium jest pierwszym i zapewne przez długie lata pozostanie jedynym w Polsce tak dużym obiektem tego typu. Ten nadzwyczajny projekt przyciąga turystów ze wszystkich regionów Polski. Na podstawie badań rynku, przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, przez firmę IMAS, na początku 2007 roku, chęć odwiedzenia obiektu typu oceanarium deklarowało 90% wrocławian, 73% mieszkańców regionu Wielkopolski, 64% mieszkańców regionu Śląskiego, 67% mieszkańców regionu Pomorza, 62% mieszkańców Mazur oraz 57% mieszkańców Polski Centralnej i południowo-wschodniej. Ponieważ projekt nie ma swojego odpowiednika na terenie Europy, ma również potencjał przyciągnięcia europejskich turystów, w tym głównie z regionów graniczących z województwem Dolnośląskim oraz z Niemiec i Holandii, krajów, w których odwiedzanie ogrodów zoologicznych jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Po pierwszych miesiącach działalności wrocławskiego Afrykarium widać, że przedstawione powyżej założenia nie były bez pokrycia.
Projekt i budowa

Projekt budowy Afrykarium-Oceanarium przygotowywany był do realizacji od początku 2007 roku. W kwietniu 2008 roku zakończył się konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną obiektu. W dniu 16.06.2008 roku ze zwycięzcą konkursu, firmą ArC2 Przedsiębiorstwo Projektowo - Consultingowe Sp. z o.o., podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa Afrykarium - Oceanarium we Wrocławiu”.

W wyniku postępowania przetargowego Generalnym Wykonawcą prac budowlanych wybrana została firma Inter System S.A.; umowa została podpisana w dniu 14.03.2012 roku. Oficjalnie Afrykarium dla zwiedzających udostępniono 27.10.2014 roku.

Obok prac w budynku głównym Afrykarium wybudowano nowy pawilon wejściowy oraz wykonano prace budowlane, związane z remontem istniejącej infrastruktury służącej odwiedzającym.


Podsumowanie

Dzięki oryginalności i unikatowości tematycznej obiekt Afrykarium-Oceanarium ma szansę stać się flagową atrakcją nie tylko Wrocławia, ale i całej Polski, miejscem, które na długi czas pozostanie turystom w pamięci. Skojarzenie tego obiektu z Polską przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marki „Polska” i będzie promowało nasz kraj, jako miejsce, gdzie historia i kultura łączą się z nowoczesność i innowacyjnością. To przedsięwzięcie o unikatowym charakterze wymagało zaangażowania olbrzymiej liczby fachowców z wielu branż i różnych narodowości, którzy dzięki ścisłej współpracy zrealizowali projekt wyjątkowo skomplikowany i jedyny w swoim rodzaju w skali Wrocławia, Polski i Europy. Wyjątkowość rozwiązań wymagała zastosowania unikalnych materiałów budowlanych, a przede wszystkim wymusiła pełne zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w projekcie, dla całkowitego powodzenia przedsięwzięcia.


Długość budynku – 160,1 m

Szerokość budynku – 53,9 m

Wysokość budynku – 12-15 m

Objętość wody – 12 584 m3

Całkowita kubatura – 184 271,25 m3

Powierzchnia działki 18 931 m3

ZOO Wrocław sp. z.o.o. • ul. Wróblewskiego 1-5 • 51-618 Wrocław • tel: (71) 348 30 24 • faks: (71) 348 37 68

NIP: 898-216-74-37 • PKO Bank Polski S.A. 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208

zoo-sekretariat@zoo.wroc.pl • www.zoo.wroc.pl
Pobieranie 37.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna