Afrykański I klasyczny pomóR ŚWIŃ (African & Classical swine fever) Afrykański I Klasyczny pomór świńPobieranie 11.72 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.72 Kb.
AFRYKAŃSKI I KLASYCZNY POMÓR ŚWIŃ (African & Classical swine fever)

Afrykański i Klasyczny pomór świń są zakaźnymi i zaraźliwymi chorobami atakującymi w naszych warunkach wyłącznie świnie domowe i egzotyczne (hobbistyczne), dziki oraz ich krzyżówki. Wywoływana są przez wirusy ze sobą niespokrewnione. Wykazują dużą zdolność do przeżycia w niekorzystnych warunkach środowiskowych, wirus pomoru afrykańskiego dodatkowo oporny jest na warunki gnilne, w przeciwieństwie do wirusa pomoru klasycznego.

Źródło chorób, czyli skąd choroby mogą pojawić się w gospodarstwie:

 • wraz z wprowadzonymi do gospodarstwa świniami chorymi lub znajdującymi się w okresie wylęgania choroby (bez objawów);

 • poprzez krycie naturalne oraz inseminację zarażonym nasieniem z nieznanego, nielegalnego źródła;

 • za pośrednictwem mięsa wieprzowego, produktów z tego mięsa lub odpadków poubojowych, przywożonych również nielegalnie lub przez turystów na użytek własny z krajów, w których występują choroby;

 • żywe dziki – poprzez kontakt bezpośredni dzików ze świniami lub pośrednio przez zbieraną z pól paszę, zakażoną przez chore dziki;

 • poprzez mięso, popłuczyny mięsne, podroby i skórę upolowanych dzików;

Chore świnie wydalają wirusa do środowiska zanim pojawią się u nich objawy choroby.

CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ WŁAŚCICIELA ŚWIŃ?

Jeżeli:

W CHLEWNI PANUJE CHARAKTERYSTYCZNA CISZA

a świnie padają lub/i:

 • wykazują niechęć do ruchu, są smutne, osowiałe, przeważnie leżą i śpią, nie zakopują się w ściółkę,

 • słabo reagują na wołanie, po spędzeniu podchodzą do koryta, ale jedzą bardzo mało, przeważnie tylko piją;

 • przy pomorze afrykańskim pomimo wysokiej gorączki apetyt może być początkowo zachowany,

 • mają wysoką gorączkę (40,5oC-42,2oC);

 • chwieją się, zataczają, mają niedowłady lub porażenie kończyn,

 • wymiotują,

 • mają zaparcia, po których następuje biegunka,

 • mają ciemnoczerwone plamy, sine pręgi grzbietowe na skórze (przekrwienia, wybroczyny lub ograniczone ogniska martwicy), najczęściej w miejscach, w których skóra jest cienka i miękka – uszy, pachwiny, wewnętrzna powierzchnia ud, lub na skórze grzbietu, lędźwi i łopatki,

 • mają obrzękłe powieki, występuje wypływ ze szpar powiekowych, który zasycha w przyśrodkowym kącie oka lub skleja powieki,

 • śluzoworopny wypływ z nosa, który utrudnia oddychanie, lub z otworów nosowych wydostaje się krew, w formie płynnej lub spienionej,

 • kaszlą oraz mają duszność,

 • wykazują objawy nerwowe, takie jak konwulsje, niezborność ruchów, niedowłady i porażenie tylnych części ciała,

NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ TEN FAKT NAJBLIŻSZEMU DOSTĘPNEMU LEKARZOWI WETERYNARII !!!
(albo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olecku, tel: 87 520 21 48, fax: 87 520 21 48, e-mail: olecko.piw@wetgiv.gov.pl


albo wójtowi lub burmistrzowi)

A TAKŻE, DO CZASU PRZYBYCIA LEKARZA WETERYNARII*:

1) pozostawić świnie (lub/i ich zwłoki) w chlewni i nie wprowadzać tam
innych zwierząt;


2) uniemożliwić wejście do tej chlewni osobom postronnym, a także wjazd i wyjazd wszelkich pojazdów na teren i z terenu gospodarstwa ;

3) uaktywnić maty lub śluzy dezynfekcyjne przy wejściach i wjazdach do chlewni, najlepiej nasączone lub wypełnione 2-3 % roztworem sody kaustycznej

4) nie wynosić, nie wywozić poza gospodarstwo mięsa, zwłok świń,
paszy, wody, ściółki, obornika ani gnojowicy oraz innych
przedmiotów, które znajdują się w gospodarstwie;


5) udostępnić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zwierzęta i zwłoki
zwierzęce do badań i zabiegów weterynaryjnych oraz udzielić mu
pomocy przy ich wykonaniu,


6) udzielić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wszelkich wyjaśnień
i podać informacje, które mogą przyczynić się do wykrycia choroby,
źródeł zakażenia oraz zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby.

*- obowiązki posiadacza zwierząt wynikające z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004r.


o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.).
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna