Aglomeracja Poznańska szanse i zagrożenia rozwoju StreszczeniePobieranie 4.9 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar4.9 Kb.
Wanda Maria Gaczek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aglomeracja Poznańska - szanse i zagrożenia rozwoju

Streszczenie
Celem referatu jest wyjaśnienie genezy wykształcania się Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz porównanie dynamiki społeczno-ekonomicznego rozwoju ziemskiego i grodzkiego powiatu poznańskiego, które tworzą trzon aglomeracji. Podejmuje się też próbę wskazania głównych trudności rozwoju Aglomeracji Poznańskiej w układzie centrum – strefa podmiejska oraz ocenia czynniki rozwoju tych obszarów. Analizy zróżnicowań stanu i dynamiki rozwoju obejmują okres 2002-2013.

Dyskutuje się tradycyjne korzyści aglomeracji jako czynniki przyspieszania wzrostu gospodarczego całego obszaru aglomeracji, wskazuje też nowoczesne czynniki rozwoju związane głównie ze sposobami zarządzania tym obszarem.


Słowa kluczowe:
aglomeracja, obszar metropolitalny, czynniki rozwoju centrum i strefy podmiejskiej, trudności zarządzania aglomeracją.
: streszczenia
streszczenia -> PrzydatnośĆ nieinwazyjnych metod oceny układu krąŻenia w medycynie pracy
streszczenia -> Komisja Metrologii Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2008 r wygłoszono następujące referaty: Dr inż
streszczenia -> Fmg/I/03/08 Beneficjent: Gmina Wiejska Kętrzyn Tytuł: Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel
streszczenia -> Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu” nr 1/2010 Streszczenia Agnieszka Owczarczyk
streszczenia -> Metody detekcji zjawisk sejsmicznych w kopalniach głębinowych
streszczenia -> Przestrzeganie zaleceń farmakoterapeutycznych przez pacjentów z chorobą Wilsona
streszczenia -> Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +5°c anita Woźny, Marek Jerzy
streszczenia -> Streszczenia referatów dr Adam Bednarczyk
streszczenia -> Czego chcesz od nas, Panie
streszczenia -> Najpewniejszy to sposób do wszystkiego mienia

Pobieranie 4.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna