„Aida” Giuseppego Verdiego Cele lekcjiPobieranie 14.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.98 Kb.

„Aida” Giuseppego Verdiego
 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Zapoznanie uczniów z tematyką i problematyką opery Giuseppe Verdiego „Aida”. Omówienie i przedstawienie głównych bohaterów dzieła scenicznego. Ukazanie historii powstania utworu oraz wysłuchanie i percepcja poszczególnych części opery.
  1. Umiejętności


Uczeń potrafi:

 1. Omówić tematykę i problematykę opery „Aida” Giuseppe Verdiego.

 2. Przedstawić i omówić główne postaci występujące w operze.

 3. Wyjaśnić pojęcie bell canto.

 4. Omówić historię powstania omawianej opery.

 5. Rozpoznać i nazwać fragmenty wysłuchanych części „Aidy”.

 6. Wskazać cechy stylu Verdiego na podstawie opery „Aida”.


 1. Metoda i forma pracy


Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.
 1. Środki dydaktyczne


   1. Stanowisko do odtwarzania płyt.

   2. Nagranie CD lub video opery „Aida” G. Verdiego.

 2. Karta pracy ucznia.

 3. Partytura opery.

4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


   1. Sprawdzenie obecności.

   2. Powtórzenie wiadomości – odpytanie jednej osoby z trzech ostatnich lekcji.

   3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min.)  1. Faza realizacyjna


   1. Przedstawienie historii powstania „Aidy” Giuseppe Verdiego oraz najważniejszych i charakterystycznych elementów tej opery (metoda opisu). Omówienie stylistyki utworu. Przedstawienie cech stylu bel canto i wskazanie ich w dziele Verdiego.

 • Notatka:

Aida” – opera w 4 aktach z librettem napisanym przez Antonia Ghislanzoniego.

Opera została zamówiona w 1869 przez I Paszę, na uroczyste otwarcie Kanału Sueskiego, ale premiera była opóźniona z powodu wybuchu wojny francusko-pruskiej. Dekoracje przygotowywane w Paryżu nie zostały przywiezione do Kairu z powodu oblężenia stolicy Francji przez armię pruską w 1870. Prapremiera światowa odbyła się w Kairze. Opera została entuzjastycznie przyjęta przez ówczesną publiczność. Podobnie zakończyła się premiera w mediolańskiej La Scali. Od tego momentu Aida rozpoczęła pochód przez wszystkie ważniejsze sceny świata, stając się jedną z najbardziej popularnych oper. Honorarium, jakie otrzymał wówczas Verdi wynosiło 150 tys. franków w złocie, co było kwotą bajecznie wysoką.

Niewiele wiadomo skąd pochodzą elementy egzotyczne w „Aidzie”. W każdym razie nie słyszano o tym, by w związku z operą Verdi prowadził jakiekolwiek studia antyczne bądź orientalistyczne nad materiałami źródłowymi. Można przypuszczać, że autor sam stworzył elementy egzotyczne – które jednak nie są zupełnie pozbawione nawiązań do muzyki arabskiej. Do orientalnego kolorytu należą także niektóre swoiste barwy instrumentów. Instrumentacja partytury „Aidy” jest barwna i porywająca. Doświadczenia Verdiego ze współczesną mu muzyką francuską spowodowały, iż zaczerpnął on z niej wiele nowych technik orkiestrowych.


   1. Przedstawienie (metodą opisu) bohaterów opery „Aida” Verdiego oraz omówienie tematyki dzieła.

 • Notatka:

Bohaterowie:

 • Amneris, córka faraona – mezzosopran

 • Radames, wódz wojsk egipskich – tenor

 • Aida, etiopska niewolnica – sopran

 • Amonastro, etiopski władca, ojciec Aidy – baryton

 • Faraon – bas

 • Ramfis, arcykapłan – bas

Treść opery:

Radames kocha Aidę, a ona odwzajemnia jego uczucia. Po udanej kampanii prosi faraona o wolność dla jeńców. Uzyskawszy wolność Etiopczycy podrywają się do walki, a Aida ma za zadanie skłonić Radamesa do zdradzenia im ruchów armii egipskiej. Radames nieświadomie przekazuje potrzebne informacje, Amneris odkrywa jego winę. Radames zostaje skazany na pogrzebanie żywcem. W grobowcu czeka nań Aida, która chce umrzeć z ukochanym.(25 min.)
  1. Faza podsumowująca


   1. Wysłuchanie i percepcja fragmentów opery „Aida” lub obejrzenie przedstawienia na video.

   2. Zapisanie notatki do zeszytu.


(10 min.)

5. Bibliografia


a. J. Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia, Wydawnictwo Wiedza powszechna, Warszawa 1994.
 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji „Aida” Giuseppe Verdiego.
  1. Zadanie domowe


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna