Akademia górniczo hutnicza im. Stanisława staszica w krakowiePobieranie 9.54 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.54 Kb.

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄAl. A. Mickiewicza 30

tel. (+48 12) 633-19-05; 617-25-05 ; 617-33-02

30-059 Kraków, POLSKA

fax (+48 12) 617-33-03 ; 633-10-14

WWW: http://dwz.agh.edu.pl

e-mail : dwz@.uci.agh.edu.pl

RM-wz-A-40/2004 Kraków, 22.09.2004
Szanowny Panie Dziekanie,

Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że – podobnie jak w latach ubiegłych –Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, Przedstawicielstwo w Warszawie przesłała nam aktualną ofertę stypendialną na rok akademicki 2005/2006, która obejmuje:
  • Stypendia jednomiesięczne na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów wszystkich kierunków;

  • Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich (7-12 dni),

  • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków (studia podyplomowe lub magisterskie; 10-24 miesiące);

  • Stypendia DAAD i Firmy Siemens S.A. na magisterskie studia uzupełniające dla młodych inżynierów z Europy Środkowej i Wschodniej (do 12 miesięcy);

  • Stypendia Fundacji im. Beatrice i Rochusa Mummerta na uzyskanie niemieckiego dyplomu dla przyszłej wysokowykfalifikowanej młodej kadry kierowniczej (dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych, maks. 36 miesięcy);

  • Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców wszystkich kierunków (1-10 miesięcy; w przypadku pisania pracy doktorskiej w Niemczech 3-4 lat),

  • Stypendia DAAD i Wspólnoty im. Leibniza dla doktorantów i młodych naukowców (doktorów 1-3 lat);

  • Powtórne roczne stypendium dla byłych rocznych stypendystów DAAD (1-3 miesiące);


Termin składania dokumentów upływa 15 listopada 2004 (decyduje data wpłynięcia wniosku)
Informacje dotyczące wyżej wymienionych stypendiów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą, paw.C-1, pok.512, tel.(617) 33 02

oraz na stronie internetowej http://www.daad.pl


W załączeniu przesyłamy plakat informacyjny.
Z poważaniem,

Dr Irena SikoraKierownik Działu

Współpracy z Zagranicą


: aktu
aktu -> Polská periodika V lp
aktu -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktu -> Akademia górniczo hutnicza im. Stanisława staszica w krakowie
aktu -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
aktu -> Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
aktu -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
aktu -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
aktu -> Lab Inż. Biomed
aktu -> Uczennica I liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu dyrektor szkoły mgr Zdzisława Wasilewska
aktu -> Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”

Pobieranie 9.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna