Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktyczny


FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIAPobieranie 278.42 Kb.
Strona3/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Do zaliczenia zajęć niezbędne jest zdanie kolokwium (w ostatnim dniu zajęć). Egzamin z chirurgii składa się z 2 części: egzaminu testowego i ustnego. Uzyskanie oceny co najmniej 4,5 na egzaminie testowym zwalnia z egzaminu ustnego. Nie przystąpienie do egzaminu testowego lub uzyskanie oceny niedostatecznej powoduje konieczność zdawania egzaminu ustnego w terminie poprawkowym.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

1. W Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby

opiekunem Koła jest dr n.med. Waldemar Patkowski

2. W Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

opiekunem Koła jest dr n.med. Wiesław Wiechno
W czwartki o godz.14oo odbywają się wykłady powadzone przez wykładowców Klinik.
LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. Wybrane zagadnienia z chirurgii dla studentów VI roku medycyny” skrypt pod red. B. Michałowicza i W. Wiechno, AM ,W-wa, 2005

 2. R. Góral "Zarys chirurgii" PZWL W-wa 1991

 3. J. Fibak "Chirurgia" PZWL W-wa 1996

 4. J. Nielubowicz "Ostre schorzenia jamy brzusznej" PZWL W-wa 1980

 5. A. Karwowski "Chirurgia i anestezjologia w praktyce ambulatoryjnej" PZWL, W-wa 1990

 6. G.R.Mc Latchie „Oxfordzki podręcznik chirurgii” PWN 1993

 7. B.A.Jarell, R.A. Carabasi „Chirurgia” Wyd. Med. Wrocław 1997LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. W. Noszczyk (red.) „Chirurgia tętnic i żył obwodowych” PZWL 1998

 2. W. Rowiński J.Wałaszewski "Zarys chirurgii transplantacyjnej" AM W-wa 1993

 3. M. Śliwiński, W. Rudowski "Chirurgia kliniczna i operacyjna" PZWL W-wa 1985

 4. M. Krawczyk "Cholecystektomia laparoskopowa" PZWL W-wa 1993

 5. M. Krawczyk „Nowotwory przewodu pokarmowego” PZWL 2001

 6. J. Polański "Guzy nowotworowe wątroby" Sanmed W-wa 1993

 7. Szostek "Przezskórna angioplastyka tętnic" OF-F-Med 1993

 1. W. Kostewicz (red.) „Chirurgia laparoskopowa” PZWL, 2002

 2. M. Frączek (red.) „Chirurgia nowotworów” Alfa-medica press 2003UROLOGIA
KLINIKA UROLOGII AM

Warszawa ul. Lindleya 4 pawilon 7, tel.628-18-96 cent.621-02-41 w.1723Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Andrzej Borkowski


- w sprawach dydaktyki przyjmuje w piątki, godz.1300

Ćwiczenia z urologii odbywają się w Klinice Urologii AM w Warszawie, ul. Lindleya 4, pawilon 7


Odpowiedzialni za prowadzenie ćwiczeń w Klinice są adiunkci: dr n. med. Cezary Torz /wew.17-18/ i dr n. med. Jędrzej Michalec /wew.17-26/, którzy w sprawach studenckich przyjmują w środy w godz.1200-1300
ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PROGRAM NAUCZANIA
Ćwiczenia odbywają się w terminach ustalonych przez Dziekanat dla każdej grupy studenckiej. Przekładanie ćwiczeń na termin inny niż wyznaczony będzie możliwe jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana danego Wydziału i po uzgodnieniu z adiunktami odpowiedzialnymi za dydaktykę.

Odrabiający ćwiczenia powinni zostawić w szatni okrycia wierzchnie i torby. Obowiązują własne białe fartuchy i obuwie na zmianę.

Ćwiczenia rozpoczynają się codziennie o godz.815 w sali wykładowej Kliniki Urologii (III piętro) omówieniem ćwiczeń.
830 – 915 - seminarium

930- 1130 zajęcia w podgrupach z asystentami Kliniki w ambulatorium, przy łóżku chorego, na bloku operacyjnym, w pracowniach Endourologii i ESWL, w sali cytoskopowej.

1200 – 1300 seminarium
TEMATY SEMINARIÓW
"Symptomatologia chorób układu moczowo-płciowego, metody diagnostyczne w urologii" - dr Niemierko, dr Szalecki

Nowotwory układu moczowego” - dr Kryst, dr Nieznański

Łagodny rozrost stercza, rak stercza” - dr Hanecki, dr Borkowski

Drenaż dróg moczowych. Sprzęt urologiczny. Metody nadpęcherzowego odprowadzenia moczu” - dr Judycki, dr Trykozko

Sesja filmowa „Ostre zatrzymanie moczu” i inne – dr Jakubczyk, dr Judycki jr

Nietrzymanie moczu u kobiet i inne zaburzenia mikcji” – dr Torz, dr Radziszewski

Kamica układu moczowego” - dr Kuzaka, dr Jakubczyk

Urazy narządów moczowo-płciowych. Zakażenia układu moczowego” –

dr Michalec, dr Judycki jr.
Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń – prof. A. Borkowski, prof. M.Czaplicki.
FORMY OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Warunkiem uzyskania wpisu do indeksu zaliczającego zajęcia z urologii jest udział w zaplanowanych programem zajęciach oraz zdanie egzaminu. Nieusprawiedliwione spóźnienie lub opuszczenie nawet jednego dnia powoduje niezaliczenie ćwiczeń, a tym samym niedopuszczenie do egzaminu.

W czasie ćwiczeń przeprowadzany jest egzamin praktyczny obejmujący m.in. umiejętność cewnikowania pęcherza moczowego oraz badanie stercza per rectum.

Egzamin będzie się odbywał w formie testu. Termin zerowy po zakończeniu ćwiczeń. Osoby, które nie stawią się na egzamin w terminie zerowym, będą mogły zdawać egzamin w sesji letniej.

Na egzaminie obowiązują wiadomości nabyte podczas zajęć z urologii i seminariów. oraz zawarte w podręcznikach, których wykaz znajduje się w indywidualnej karcie zaliczeniowej ćwiczeń z urologii. W sprawach związanych z egzaminem należy się zwracać do dr C.Torz lub dr J.Michalca.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. "Urologia. Podręcznik dla studentów" pod red. Andrzeja Borkowskiego, PZWL 1999
NEUROCHIRURGIA1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna