Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktyczny


KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGIIPobieranie 278.42 Kb.
Strona4/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII

Warszawa ul. Banacha 1A tel.823 06 72, fax 658-36-53
Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Andrzej Marchel

Odpowiedzialny za dydaktykę: lek. Tomasz Czernicki

Zajęcia odbywają się w 30 godzinnym bloku tygodniowym.

PROGRAM NAUCZANIA

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi, najważniejszymi dla przyszłego lekarza zagadnieniami, którymi zajmuje się neurochirurgia, a w szczególności:

- wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (rozpoznanie i postępowanie z chorym),

- neurotraumatologia (diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne chorych z urazami układu nerwowego),

- guzy ośrodkowego układu nerwowego (rozpoznanie i leczenie),

- choroby naczyniowe mózgu o ostrym przebiegu (postępowanie z chorym, diagnostyka, leczenie),

- wybrane zagadnienia z diagnostyki i leczenia operacyjnego innych chorób układu nerwowego (padaczka, zespoły bólowe, wodogłowie, dyskopatia, wady wrodzone).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynają się w sali ćwiczeń studenckich Kliniki Neurochirurgii o godz.800 i trwają do godz.1300 z półgodzinną przerwą. Zajęcia obejmują 10 godzin seminariów i 20 godz. ćwiczeń. Studentów obowiązuje przygotowanie z zakresu tematów seminariów w danym dniu. Dzień zajęć rozpoczyna seminarium (800 - 900) wprowadzające do zagadnień omawianych danego dania w czasie ćwiczeń przy łóżku chorego 930-1200, a kończy drugie seminarium w godz. 1200-1300. Przewiduje się również obecność na sali operacyjnej przy jednym zabiegu operacyjnym oraz zajęcia w ambulatorium Kliniki Neurochirurgii, zajęcia z zakresu neuropsychologii (mgr psychologii) oraz fizjoterapii (mgr rehabilitacji). Studenci przychodzący na pierwsze zajęcia obowiązani są znać zasady badania neurochirurgicznego.
TEMATY SEMINARIÓW

 1. Poniedziałek - Ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Wodogłowie. Wady wrodzone. Neuroendoskopia.

 2. Wtorek - Urazy czaszkowo-mózgowe – postępowanie chirurgiczne. Postępowanie w urazach rdzenia kręgowego.

 3. Środa - Tętniaki wewnątrzczaszkowe: etiologia, objawy kliniczne, leczenie. Malformacje naczyniowe mózgu. Nieurazowe krwotoki śródmózgowe.

 4. Czwartek - Guzy mózgu i rdzenia kręgowego. Gruczolaki przysadki mózgowej – współczesne leczenie operacyjne.

 1. Piątek - Leczenie operacyjne padaczki. Neuralgia nerwu trójdzielnego. Dyskopatie.

Zaliczenie ćwiczeń.ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Zaliczenie ma miejsce ostatniego dnia zajęć na podstawie obecności na seminariach i ćwiczeniach, aktywności w czasie zajęć oraz ustnego sprawdzianu wiadomości.LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

1. "Podstawy neurochirurgii" pod red. Jerzego Bidzińskiego. Skrypt AM 2000LITERATURA ZALECANA

1. „Neurochirurgia’’ J. Bidziński, PZWL 1990

2. „ Neurologia kliniczna w zarysie” W. Jakimowicz

3. „ Zarys neurochirurgii” red. Mirosław Ząbek, PZWL 1999, 1. Choroby układu nerwowego” red. W. Kozubski, P. Liberski PZWL 2003POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
I KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Warszawa, Pl. Starynkiewicza 1/3, tel.621-27-96Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Leszek Bablok


Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n.med.Halina Gadomska

A. Studenci z grup I-V i IX
ORGANIZACJA ĆWICZEŃ

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek o godz.800 kolokwium wstępnym (tematyka i piśmiennictwo - patrz tablica ogłoszeń) - testem złożonym z 25 pytań. Jego zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do zajęć. Termin poprawkowy kolokwium wstępnego - piątek w pierwszym tygodniu ćwiczeń.

W poniedziałek I tygodnia ćwiczeń studenci ustalają z opiekunem podział grupy na 4 podgrupy.

Ćwiczenia zblokowane odbywają się od poniedziałku do piątku. Składają się z dwóch seminariów (seminarium ranne o godz.800 i popołudniowe o godz.1200). W ciągu czterech tygodni ćwiczeń studenci uczestniczą w 40 seminariach. W godzinach 900-1200 studenci podzieleni na podgrupy uczestniczą w zajęciach w oddziałach: patologii ciąży, ginekologii zachowawczej, ginekologii operacyjnej, izbie przyjęć, ambulatorium i pracowni USG.


TEMATY SEMINARIÓW
Położnictwo

Anatomia narządu rodnego. Zmiany w ustroju kobiety. Rozpoznanie ciąży. Prowadzenie ciąży prawidłowej. Metody intensywnego nadzoru w ciąży i porodzie. Stan zagrożenia płodu. Mechanizm porodowy. Krwotoki w II, II, III okresie porodu. Pęknięcie macicy. Koagulopatie w położnictwie. HELLP. Konflikt serologiczny. Choroba nerek w ciąży. Nadciśnienie przedciążowe, nadciśnienie indukowane ciążą. Poronienia. Ciąża obumarła. Zespół antyfosfolipidowy. Popłód (fizjologia, patologia). Połóg: przebieg fizjologiczny. Patologie. Cukrzyca przedciążowa i ciążowa. Ostre schorzenia jamy brzusznej w ciąży. Ciążowa choroba trofoblastyczna. Rozpoznanie. Leczenie. Prognoza. Cholestaza. Schorzenie wątroby w ciąży. Schorzenie gruczołu tarczowego w ciąży. Ciąża i poród u kobiet ze schorzeniami krążenia. Zakażenia uogólnione i miejscowe w ciąży. Choroby zakaźne w ciąży. Konflikt serologiczny. Poród przedwczesny. Ciąża wielopłodowa. Ultrasonografia diagnostyczna i interwencyjna w położnictwie. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.


Ginekologia

Ultrasonografia diagnostyczna i interwencyjna w ginekologii. Łagodne nowotwory macicy i jajników. Rak trzonu macicy. Przyczyny niepłodności kobiecej PCO. Diagnostyka prenatalna.

Profilaktyka raka szyjki. Cytologia onkologiczna. Nowotwory jajnika. Endometrioza. Rak szyjki macicy. Stany zapalne pochwy. Zmiany rozrostowe. Dysplazje i rak sromu. Niepłodność. Leczenie. Laparoskopia, histeroskopia. Metody planowania rodziny (zakres obowiązków lekarza rodzinnego w opiece nad ciężarną). Zaburzenia statyki narządu rodnego. Nietrzymanie moczu. Zaburzenia okresu dojrzewania. Wady wrodzone narządu rodnego. Ciąża ektopowa. Choroby związane z wygasaniem czynności jajników. Przekwitanie i starość. Patologia gruczołów sutkowych.
Andrologia

Podstawy czynności hormonalnej i plemnikotwórczej jader. Etiologia niepłodnosci męskiej. Diagnostyka niepłodności męskiej.


ZASADA I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja na zajęciach, aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach, odbycie 3 dyżurów w sali porodowej, oddziale położniczym, patologii ciąży, noworodkowym. Zdanie egzaminu praktycznego oraz kolokwium końcowego. Kolokwium końcowe należy zaliczyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu zajęć.

Wszystkie oceny z kolokwiów ( wstępnego, zaliczenia fantomów, końcowego wchodzą w skład średniej. Ocena 4,5 i wyższa upoważnia do zwolnienia z egzaminu ustnego.

Klinika prowadzi zajęcia fakultatywne
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, lek. Robert Matusiak.

Studentów zainteresowanych położnictwem i ginekologią prosimy o kontakt z opiekunami Koła.


LITERATURA (do wyboru):


 1. T. Pisarski - „ Położnictwo i Ginekologia” PZWL 1999

 2. Red. W.Szymański - "Rudolfa Klimka Położnictwo" DREAM 1999

 3. Red. Z. Słomko - "Ginekologia" PZWL 1997

 4. G. Bręborowicz -"Ciąża wysokiego ryzyka" OWN 2000

 5. W. Michałkiewicz - „ Położnictwo ” PZWL 1975

 6. W. Michałkiewicz - „ Ginekologia ” PZWL 1977

 7. M. Troszyński - „ Ćwiczenia położnicze „ PZWL 1993

 8. W. Pschyrembel - „ Położnictwo praktyczne” PZWL 1990

 9. W. Pschyrembel - „ Ginekologia praktyczna” PZWL 1994

 10. G. Bręborowicz - "Ciąża wysokiego ryzyka" OWN 2000

 11. Zb. Słomko, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski „ Leki w medycynie perinatalnej” OWN 1999

12. P. Skałba - „ Endokrynologia ginekologiczna” PZWL 1998

Literatura uzupełniająca

 1. Red. Janiny Markowskiej - "Onkologia ginekologiczna" Urban  Partner 2002

 2. Garrey, Govan, Hodge, Callander - "Położnictwo ilustrowane" Libramed 2000

 3. T.Pisarski, M. Szamatowicz - "Niepłodność" PZWL 1997

 4. M. Kurpisz, M. Semczuk - "Andrologia" PZWL 1998

 5. Red. J.Martius - "Operacje ginekologiczne" Urban  Partner2000


Studentów obowiązują wiadomości przekazywane podczas seminariów !!!

II KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Warszawa, ul. Karowa 2 tel.826-17-54


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna