Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktyczny


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof CzajkowskiPobieranie 278.42 Kb.
Strona5/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz


Studenci z grup VI-X i XII
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia mają na celu przekazanie podstaw wiadomości z zakresu położnictwa i ginekologii niezbędnych do zdania egzaminu z przedmiotu oraz przydatnych w dalszej pracy zawodowej.

Ćwiczenia trwają 4 tygodnie, rozpoczynają się w poniedziałek o godz.8oo kolokwium wstępnym (tematyka – podstawy anatomii narządu rodnego, fizjologia cyklu, ciąży, połogu; piśmiennictwo – zgodnie a wywieszonymi w Klinice informacjami). W czasie każdego tygodnia zajęcia odbywają się w godzinach 8oo-1330. Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Opuszczenie więcej niż jednego dnia może wiązać się z koniecznością ponownego odrobienia całych zajęć.
Tematy zajęć seminaryjnych obejmują: diagnostykę, stosowana w położnictwie i ginekologii (zbieranie wywiadu, badanie położnicze i ginekologiczne, USG, cytodiagnostykę, laparoskopię, przygotowanie do zabiegów operacyjnych), powikłania ciąży (poronienia, porody przedwczesne, krwawienia, nadciśnienie, cukrzyca, zakażenia, konflikt serologiczny, cholestaza), koagulopatie położnicze, wady i zaburzenia statyki narządu rodnego, zagadnienia związane z niepłodnością małżeńską, podstawy andrologii i zapłodnienie pozaustrojowe.
Ćwiczenia poranne odbywają się w godz.8oo-1145 po podzieleniu grupy na połowę w 2 blokach dwutygodniowych: z położnictwa i ginekologii w wyznaczonych oddziałach, seminaria w sali wykładowej w godzinach 12oo-13oo

W pierwszym tygodniu codziennie popołudniami (w godzinach ustalonych przez opiekuna grupy) odbywają się dla całej grupy zajęcia fantomowe. Zaliczenie fantomów uprawnia do obowiązkowych dyżurów w sali porodowej.


Tematy zajęć na fantomie:
poniedziałek - podstawowe pojęcia położnicze, budowa kanału rodnego, zasady postępowania w sali porodowej, dokumentacja i obserwacja porodu, badanie położnicze, przygotowanie pacjentki do porodu;

wtorek - przebieg i prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym przednim, szycie krocza;

środa - anomalie porodu w położeniu podłużnym główkowym;

czwartek - poród w położeniu podłużnym miednicowym, poprzecznym i skośnym, poród za pomocą próżniociągu i kleszczy;

piątek - postępowanie po odejściu płynu owodniowego, poród przedłużony i zakażony, cięcie cesarskie.
Do kolokwiów z położnictwa i ginekologii można przystąpić po zaliczeniu fantomów i ukończeniu 4-tygodniowych zajęć. Kolokwium można zdawać w dniu zakończenia całego bloku zajęć. Do pełnego odbycia ćwiczeń należy obecność na 3 dyżurach, których termin wspólnie ze studentem ustala opiekun grupy. Po zdaniu wymienionych zaliczeń studenci mogą zgłaszać się na egzamin praktyczny u wyznaczonego asystenta (I termin do końca maja). Uzyskanie oceny średniej z zajęć i z egzaminu praktycznego minimum 4,51 uprawnia do zwolnienia z egzaminu końcowego - ustnego. Nie ma możliwości poprawiania ocen. Ustny egzamin końcowy obejmuje całokształt zagadnień związanych z nauczaniem przedmiotu.
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun: dr n.med. Magdalena Broś.

Do Koła zapraszamy studentów szczególnie zainteresowanych położnictwem i ginekologią. Zapraszamy na zebrania Koła co 3 tygodnie i dyżury w sali porodowej. Rokrocznie dla członków Koła organizowane są letnie obozy naukowe – zawsze w pierwszych trzech tygodniach lipca w Starogardzie Gdańskim.
Studenckie Koło Seksuologiczne

Opiekun - dr n. med. Marek Marcyniak.

Podstawową formą działalności Koła są odbywane co 14 lub 21 dni zebrania referatowe przygotowane i przedstawione przez uczestników Koła oraz dyskusje po referacie. Możliwość pracy w Kole mają studenci wszystkich lat Akademii Medycznej w Warszawie. Klinika prowadzi zajęcia fakultatywne z zakresu seksuologii i seksiatrii (po uzyskaniu dyplomu lekarza).

Klinika prowadzi zajęcia fakultatywne z seksuologii i seksiatrii. Tematyką zajęć jest całokształt zagadnień związanych z fizjologią i patologią oraz uwarunkowaniami psycho-społecznymi zachowań seksualnych.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA


 1. M. Troszyński "Położnictwo - ćwiczenia" PZWL 2003

 2. T. Pisarski "Położnictwo i ginekologia - podręcznik dla studentów " wyd. IV PZWL 2002

 3. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel "Położnictwo praktyczne i operacje położnicze" wyd. IV PZWL 2002

 4. R. Klimek „Położnictwo” DREAM Publ.comp.,Inc Kraków 1999

 5. Z. Słomko „Ginekologia” PZWL 1997ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNAKLINIKA ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

Warszawa, Karowa 2 tel. centr. 826-00-51 wew. 154 lub 452Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki


Odpowiedzialni za dydaktykę: dr n. med. Katarzyna Skórzewska, lek. Michał Kunicki

Godziny przyjęć studentów: 1200-1300 codziennie


Zajęcia dla studentów:

Początek zajęć: poniedziałek, godz. 8.15 1. obowiązkowe – 30 godzin w blokach tygodniowych (poniedziałek - czwartek)
  wykłady -5 godz., seminaria, 10 godz., ćwiczenia -15 godz.

kolokwium ustne: piątek, godz. 10.00

 1. fakultatywne – 30 godzin (prowadzone przez 5 kolejnych piątków),

początek zajęć godz. 14.00

Szczegółowy rozkład zajęć jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Klinice.

Zaliczenie zajęć następuje po zdaniu końcowego kolokwium.
Studenci proszenie są o przyniesienie ze sobą obuwia zmiennego oraz fartuchów na zajęcia praktyczne.

PROGRAM NAUCZANIATematy wykładów i seminariów:

 1. Mechanizmy działania hormonów

 2. Hormony traktu płciowego. Wybrane zagadnienia z fizjologii układu hormonalnego

 3. Fizjologia cyklu miesiączkowego

 4. Diagnostyka endokrynologiczna

 5. Zaburzenia cyklu miesiączkowego – podział wg WHO

Niedomoga lutealna. Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Bolesne miesiączkowanie

 1. Antykoncepcja

 2. Okres przekwitania u kobiet – mechanizmy hormonalne, klinika, diagnostyka, leczenie

 3. Osteoporoza – uwarunkowania hormonalne, najnowsze trendy w terapii

 4. Hyperprolaktynemia – klinika, diagnostyka, leczenie
  Łagodne schorzenia gruczołu sutkowego.


Tematy zajęć fakultatywnych:


 1. Analogi GnRH – zastosowanie w ginekologii i endokrynologii

 2. Niepłodność uwarunkowana hormonalnie. Stymulacja owulacji. Techniki wspomaganego rozrodu

 3. Endokrynologia ciąży

 4. Zaburzenia odżywiania uwarunkowane hormonalnie – diagnostyka, leczenie.

 5. Zespoły androgenne u kobiet.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun Koła: dr n. med. Katarzyna Skórzewska


Studenci opracowują i wygłaszają tematy z zakresu endokrynologii ginekologicznej, uczestniczą w pracach badawczych Kliniki, przygotowują publikacje naukowe do druku. Uczestniczą również czynnie w sympozjach i kongresach Studenckich Kół Naukowych.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. Romer T. “Endokrynologia wieku dziecięcego”

 2. Skałba P. “Endokrynologia ginekologiczna

 3. Słomko Z. “Ginekologia

 4. Pawlikowski M. “Zarys endokrynologii klinicznej

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna