Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktycznyPobieranie 278.42 Kb.
Strona6/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

OTOLARYNGOLOGIAKATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII

Warszawa, ul. Banacha 1a tel.658-36-48, tel./fax 658-03-13Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk


Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Piotr Chęciński

Przyjęcia w sprawach studenckich po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Zajęcia odbywają się w bloku 2-tygodniowym - składają się z seminariów (15 godzin) i ćwiczeń (45 godzin).

PROGRAM NAUCZANIA

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi w otolaryngologii schorzeniami, z którymi będą się spotykać jako lekarze pierwszego kontaktu.


Tematy seminariów

1. Anatomia szyi i głowy.

2. Duszność, ciała obce.

3. Krwawienia i urazy w ORL.

4. Zapalenia ucha i jego powikłania.

5. Audiologia.

6. Otoneurologia.

7. Zapalenia górnych dróg oddechowych.

8. Rak krtani.


  1. Guzy głowy i szyi.

W czasie ćwiczeń prowadzonych w oddziałach Kliniki studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z zagadnieniami omawianymi podczas seminariów. Klinika nie prowadzi wykładów fakultatywnych dla studentów.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Ćwiczenia odbywają się w godz. 8,00 – 13,00. Obecność studentów jest sprawdzana punktualnie o godz. 8,00. Seminaria odbywają się każdego dnia od godz. 8,00. Po seminarium, przed rozpoczęciem ćwiczeń w oddziałach przewidziana jest 30-minutowa przerwa. Obowiązuje w sposób bezwzględny punktualność w rozpoczynaniu i kończeniu ćwiczeń. Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi.

W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otorynolaryngologicznego.

Z tego powodu nieobecność w pierwszym dniu ćwiczeń uniemożliwia odrobienie bloku.

Studenci mają możliwość wyrażenia swojej opinii o zajęciach w Klinice Otolaryngologii w anonimowej ankiecie przeprowadzanej po każdym bloku ćwiczeniowym.Uwaga!!! Studenci zgłaszający się na ćwiczenia mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawiania wierzchnich okryć oraz toreb, teczek i plecaków w szatni.

ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Zaliczenie ćwiczeń jest połączone z kolokwium odbywanym w ostatnim dniu zajęć. Obowiązuje znajomość anatomii głowy i szyi, umiejętność badania ORL oraz wiadomości z patologii otorynolaryngologicznej omówionej na ćwiczeniach i seminariach.

Studenci, którzy nie zdadzą kolokwium w pierwszym terminie, powtórnie przystępują do niego u asystenta, u którego poprzednio tego kolokwium nie zaliczyli.

Trzy spóźnienia obligują do odrobienia całego dnia ćwiczeń w ramach ostrego dyżuru. Jednorazowa nieobecność może być odrobiona na ostrym dyżurze. Nieobecność 2 dni lub więcej powoduje niezaliczenie ćwiczeń w danym bloku. Odrobienie całego bloku możliwe jest w ciągu roku akademickiego po uzgodnieniu terminu z dr n. med. Piotrem Chęcińskim. Do egzaminu można przystąpić po odbyciu bloku ćwiczeń i zdaniu kolokwium, które te ćwiczenia zalicza.

Egzamin z otolaryngologii, przewidziany w sesji letniej przyjmować będzie kierownik i inni samodzielni pracownicy naukowi Kliniki. Do egzaminu można przystąpić nie tylko w sesji letniej, ale także w ciągu roku akademickiego. Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie Kliniki. Egzamin w terminie wcześniejszym jest traktowany jako składany w terminie pierwszym. Studenci, którzy zapiszą się na ten egzamin i nie zgłoszą się, otrzymują ocenę niedostateczną. Mogą wówczas przystąpić do egzaminu dopiero w sesji poprawkowej.

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy z kolokwium zaliczeniowego po ćwiczeniach otrzymali ocenę co najmniej dobrą w pierwszym terminie bezpośrednio po odbytym bloku ćwiczeniowym.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekunem Koła jest dr n. med. Jarosław Balcerzak


LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA


  1. S. Iwankiewicz „Otolaryngologia”, PZWL 1984

  2. G. Janczewski, T. Goździk-Żołnierkiewicz „Konsultacje otolaryngologiczne”, PZWL, 1990

  3. B. Latkowski (red.) „Otolaryngologia – podręcznik dla studentów medycyny”, wyd. II, PZWL, 1998

  4. G. Janczewski, E. Osuch-Wójcikiewicz (red.) „Ostry dyżur – Otolaryngologia”, Alfa-medica press, 2003

OKULISTYKA
KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI


Warszawa, ul. Lindleya 4 tel.628-41-87 (sekret.)

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n.med.Dariusz Kęcik


Godziny przyjęć w sprawach studenckich: kierownik Katedry -

pon., czw.1200-1300 sekretariat, codziennie 800-1400


Odpowiedzialna za dydaktykę: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dróbecka-Brydak
Zajęcia w formie 2-tygodniowego bloku (60 godz. lekcyjnych) odbywają się na terenie Kliniki i w Ambulatorium Przyklinicznym, ul.Oczki 6

PROGRAM NAUCZANIA

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z anatomią i fizjologią narządu wzroku, wybranymi jednostkami chorobowymi, zmianami narządu wzroku w schorzeniach układowych oraz postępowaniem w urazach oczu. Student zapoznaje się z techniką badania okulistycznego i podstawowymi metodami diagnostycznymi.


Tematy seminariów
1. Wady wzroku.

2. Zezy, ich diagnostyka i leczenie.

Wybrane zagadnienia z okulistyki dziecięcej.

3. Zapalenia przedniego odcinka oka.

4. Pierwsza pomoc w urazach oczu.

5. Zmiany w narządzie wzroku w cukrzycy i nadciśnieniu.

6. Jaskra, jej podział i leczenie.

7. Patogeneza odwarstwień siatkówki.

8. Zastosowanie laserów w okulistyce.

9. Nowotwory narządu wzroku i diagnostyka ultradźwiękowa.

10.Wybrane zagadnienia z neurofizjologii.

11.Uwagi praktyczne dla lekarzy rodzinnych.

12. Podstawy okulistycznej plastyki chirurgicznej.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna