Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktycznyPobieranie 278.42 Kb.
Strona7/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Ćwiczenia odbywają się w Klinice, w przychodni przyszpitalnej, w pracowniach naukowo-diagnostycznych, na bloku operacyjnym.


ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach oraz zdanie kolokwium i odrobienie ostrego dyżuru. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po zaliczeniu zajęć.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun Koła: dr Piotr Maciejewicz

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

1. H. Niżankowska "Podstawy okulistyki"

2. S. Altenberger "Podręcznik okulistyki"

3. Z. Falkowska "Okulistyka"

4. T. Kęcik, E. Dróbecka-Brydak, J. Ciszewska „Podręczny atlas okulistycznydla lekarzy rodzinnych

ANESTEZJOLOGIAKATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ul.Lindleya 4 (Ip.OIT) tel. 502 17 21Kierownik Katedry: prof. dr hab. n.med.Ewa Mayzner-Zawadzka
Asystenci odpowiedzialni za dydaktykę:

dr n.med. Dariusz Kosson


(Szp. Kliniczny Dzieciątka Jezus ul, Lindley’a 4, tel. 502 17 21, fax 502 21 03

dr hab.n. med. Tomasz Łazowski CSK ul. Banacha 1a, tel. 658-23-78, fax 668-84-70

dr n. med. Marcin Rawicz Szp. Kliniczny im Michałowicza ul. Marszałkowska 24
Zajęcia zblokowane, trwające dwa tygodnie (60 godz. lekcyjnych; w tym 8 godzin wykładów). Ćwiczenia prowadzone w salach operacyjnych.

PROGRAM NAUCZANIA

W zakres nauczania wchodzi postępowanie w ostrych stanach zagrożenia życia, podstawy i sposoby znieczulenia ogólnego (anestezji) i przewodowego, leczenie bólu ostrego, przewlekłego i pooperacyjnego. Omówienie i wizyty w oddziałach intensywnej terapii, aparatury monitorującej, reanimacja - ćwiczenia na fantomach.


Tematyka wykładów


 1. Medycyna okołooperacyjna.

 2. Farmakologia w anestezjologii, anestetyki wziewne i dożylne, analgetyki, środki zwiotczające, katecholaminy, leki uzupełniające.

 3. Terapia respiratorem – zło konieczne czy dobrodziejstwo.

 4. Gospodarka płynami dożylnymi w okresie okołooperacyjnym i operacyjnym.

 5. Anestezja regionalna, leczenie bólu ostrego, podstawowe metody anestezji przewodowej.


Tematy seminariów

 1. Przygotowanie do anestezji. Ocena ryzyka.

 2. Anestezja ogólna.

 3. Anestezja regionalna.

 4. Farmakologia

 5. Monitorowanie w sali operacyjnej i w OIT.

 6. Zasady leczenia niewydolności oddechowej. Najczęstsze jednostki kliniczne – sposoby postępowania.

 7. Zasady postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

 8. Leczenie najczęstszych postaci wstrząsu.

 9. Leczenie bólu ostrego.

 10. Resuscytacja – ćwiczenia na fantomach.

 11. Anestezja w warunkach ambulatoryjnych.

 12. Anestezja pediatryczna.

 13. Ból przewlekły i nowotworowy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Wykłady odbywają się w sali seminaryjnej (CSK, ul. Banacha 1, parter, blok C) według terminarza ogłaszanego w Dziekanacie i Katedrze.Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalach:

- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- CSK, ul. Banacha 1a Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii (parter, blok C)

oraz w innych zespołach stosownie do szczegółowych rozkładów.ZASADY I FORMY OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Zajęcia kończy podsumowujące zaliczenie, a ostatecznie egzamin ustny, który najwcześniej może się odbyć po tygodniu od zakończenia zajęć. Termin egzaminu proszę ustalać w sekretariatach Katedry Anestezjologii na Lindley’a (tel. 502 17 21) i Banacha (658 23 78).

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA I ZALECANA

 1. Zarys anestezjologii i intensywnej terapii pod red. prof. Ewy Mayzner-Zawadzkiej i dr M. Rawicza, skrypt AM, 2004

 2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” D. Skinner, R. Vincent, D. Zideman -medica Press

3. „Fizjologia stanów krytycznych” R.H. Bartlett PZWL

4. „Anestezjologia i Intensywna Terapia” B. Kamiński, A. Kübler PZWL 2003

5. Międzynarodowe Wytyczne Resuscytacji 2000 Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2002

6. „Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych” F. Kokot PZWL wyd. III 2003MEDYCYNA SĄDOWA Z ELEMENTAMI PRAWA
KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

Warszawa, ul. Oczki 1 tel.628-63-04
p.o.Kierownik: dr n. med. Paweł Krajewski


Godziny przyjęć bez ograniczeń
Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Małgorzata Brzozowska

Godziny przyjęć 1300-1330

Roczny wymiar zajęć: 55 godzin (wykłady 15 godzin, seminaria 15 godz., ćwiczenia 25 godz.)

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Medycyny Sądowej.CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU

Przystosowanie wiadomości lekarskich dla potrzeb prawa.

PROGRAM NAUCZANIA

Tematy wykładów


1. Rola i zadania medycyny sądowej.

2. Zagadnienia prawne w medycynie sądowej.

3. Tanatologia sądowo-lekarska. Identyfikacja zwłok.

4. Oględziny miejsca znalezienia zwłok (tj. miejsca czynu przestępczego).

5. Traumatologia sądowo-lekarska.

6. Zagadnienia związane z życiem seksualnym (przestępstwa seksualne).

7. Ciąża, poród, poronienie z punktu widzenia medycyny sądowej.

8. Odpowiedzialność prawna lekarza.


Tematy seminariów
1. Hemogenetyka sądowo-lekarska (dochodzenie spornego ojcostwa, badanie dowodów rzeczowych (4 godz.).

 1. Orzecznictwo karne i cywilne, medycyna wypadkowa i komunikacyjna (6 godz.).

3. Toksykologia sądowo-lekarska ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania stanów nietrzeźwości (5 godz.).
Tematy ćwiczeń
1. Sekcja sądowo-lekarska: technika sekcji, dokumentacja.

2. Nagłe zgony z przyczyn chorobowych.

3. Uduszenia gwałtowne (ciało obce w górnych drogach oddechowych).

4. Utonięcie.

5. Działanie niskiej i wysokiej temperatury. Porażenie prądem elektrycznym.

6. Zatrucia.

7. Dzieciobójstwo, zgony w okresie niemowlęcym i wczesnym dziecięcym.

8. Zgony urazowe: zadane narzędziem tępym, ostrym, uszkodzenia postrzałowe.

9. Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy.

10.Sesja zaliczeniowa.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna