Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktycznyPobieranie 278.42 Kb.
Strona8/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ORGANIZACJA ĆWICZEŃ

Zajęcia odbywają się w systemie blokowym przez 2 tygodnie (2,5 godz. ćwiczeń i 1,5 godz. seminarium).

Ćwiczenia odbywają się w sali sekcyjnej, każdy student musi samodzielnie wykonać sekcję zwłok i podyktować protokół sekcji zwłok.

Seminaria obejmują omówienie tematu, dyskusję i ewent. demonstrację.KONTROLA I OCENA WYNIKÓW NAUCZANIA

Sekcja zaliczeniowa z opracowaniem protokółu i opinii sądowo-lekarskiej.Egzamin ustny (bezpośrednio po bloku lub podczas sesji).

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. "Medycyna sądowa dla studentów" S. Raszeja i wsp. PZWL 1993

 2. Medycyna sądowa podręcznik dla studentów medycyny” A. Jakliński i wsp., PZWL 1983

 3. Medycyna sądowa” V.J. DiMaio, D. DiMaio, Wyd. Medyczne Urban & Partner 2003

 4. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne” Z. Marek, M. Kłys, Zakamycze 2001

i wszystkie inne dostępne podręczniki.

5. Kodeks Karny i Kodeks postępowania karnego lub wszystkie inne dostępne podręczniki.


Koła Naukowego dla studentów wydziału lekarskiego (z braku chętnych) dotychczas nie zorganizowano.


ONKOLOGIA

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII, ONKOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


02-097 W-wa, ul. Banacha 1 A, tel./fax.659-75-77, 823-64-11 w.2818

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Odpowiedzialny za nauczanie: prof. dr hab.n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Odpowiedzialny za prowadzenie zajęć w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych: dr hab. n. med. Andrzej Deptała tel.823-64-11 w.1414


Odpowiedzialny za prowadzenie zajęć w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby: dr hab. n. med. Mariusz Frączek tel.822-92-53

Odpowiedzialna za prowadzenie zajęć w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej: dr hab. n.med. Anna Skowrońska-Gardas – kierownik Zakładu Teleradioterapii, tel. 822-48-31 w.285, 261, w godz. 9-15, ul. Wawelska 15.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Na nauczanie onkologii składa się: • 19 godzin wykładów prof. W.W. Jędrzejczaka ( we czwartki)

 • 30 godzin ćwiczeń i seminariów, z czego 24 godzin realizowane jest w Klinikach I Wydziału Lekarskiego AM (tj. w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby), a 6 godzin w Centrum Onkologii.

Poszczególne grupy studenckie realizują tygodniowe bloki ćwiczeń (od godz. 8oo do 14oo każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku) przy czym

 • w poniedziałki, wtorki i środy ćwiczenia odbywają się w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,

 • we czwartki w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii,

 • w piątki (do godz. 1245) w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby oraz (od godz. 13oo) w Katedrze i Klinice Hematologii i Onkologii i Chorób Wewnętrznych.Miejsce odbywania zajęć zostanie podane w osobnym ogłoszeniu, które będzie wywieszone w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM przed rozpoczęciem semestru letniego.

Seminaria i ćwiczenia:

  • Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM, SPCSK, ul. Banacha 1a.

  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM, SPCSK, Banacha 1a.

  • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, ul. Wawelska 15.TEMATY WYKŁADÓW


 1. Epidemiologia nowotworów i czynniki zależne od człowieka w ich występowaniu.

 2. Onkogeneza: repetytorium z biologii nowotworów.

 3. Onkogeneza: biologia nowotworów, a ich podatność na leczenie.

 4. Podstawowa symptomatologia nowotworów.

 5. Współpraca ze specjalistami diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu nowotworów.

 6. Badania krwi i materiału pobranego ze zmian w rozpoznawaniu nowotworów.

 7. Cele chirurgii onkologicznej.

 8. Miejsce radioterapii w leczeniu nowotworów.

 9. Chemioterapia nowotworów - zasady ogólne.

 10. Chemioterapia nowotworów – przykłady szczegółowe.

 11. Bioterapia nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

 12. Poszukiwanie nowych metod leczenia nowotworów i zasady ich weryfikacji.

 13. Terapia genowa nowotworów.

 14. Jak rozmawiać z chorym na nowotwór.

 15. Magie pseudomedyczne, a leczenie nowotworów.

 16. „Tricki” leczenia objawowego w onkologii

 17. Podstawowe zasady opieki terminalnej w szpitalu, hospicjum i w domu.

 18. Kierowanie „ruchem” chorego od powstania podejrzenia o nowotwór do rekonwalescencji lub opieki paliatywnej - referencyjność.

 19. Przyszłość rozpoznawania i leczenia nowotworów.


PROGRAM ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW
Poniedziałek: Zajęcia w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

 1. Seminarium: Zasady postępowania w nowotworach o nieznanym punkcie wyjścia. Etapy opieki nad chorymi z rakiem płuca – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

 2. Ćwiczenia przy łóżku chorego. Demonstracja i omówienie przypadków. Analiza wyników badań z punktu widzenia onkologa.

 3. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi z rakiem piersi – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum..


Wtorek: Zajęcia w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

 1. Seminarium: Spotkanie z Kierownikiem Kliniki – Ogólne zasady praktyki onkologicznej. Strategia rozwoju metod leczenia nowotworów.

 2. Ćwiczenia przy łóżku chorego. Demonstracja i omówienie przypadków. Warunki prowadzenia chemioterapii nowotworów w szpitalu i w oddziale dziennym.

 3. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi na nowotwory układu moczowego i raka jądra – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

Środa: Zajęcia w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

 1. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi z rakiem jelita grubego, żołądka i trzustki – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

 2. Ćwiczenia przy łóżku chorego. Demonstracja i omówienie przypadków, zwłaszcza zwalczania onkologicznych stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

 3. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi z nowotworami narządów płciowych kobiecych – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.


Czwartek: Zajęcia w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii – Instytutu

 1. Seminarium: Wprowadzenie do radioterapii (tele-, brachy- izotopy).

 2. Ćwiczenia praktyczne w zakładzie. Prezentacja aparatury.

 3. Seminarium: Rola radioterapii w skojarzonym leczeniu chorych na nowotwory, a zwłaszcza omówienie etapów skojarzonej opieki nad chorymi na nowotwory rejonu głowy i szyi oraz OUN. Onkologia wieku rozwojowego.


Piątek: Zajęcia w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby (od 800 do 1245)

 1. Seminarium: Chirurgia onkologiczna – radykalna, paliatywna, rekonstrukcyjna, profilaktyczna.

 2. Seminarium: Etapy kompleksowej opieki nad chorymi na nowotwory przełyku, żołądka, pierwotne wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

 3. Zajęcia praktyczne w klinice i na bloku operacyjnym.

 4. Postępowanie chirurgiczne w przypadkach przerzutów nowotworowych do wątroby, płuc i ośrodkowego układu nerwowego.


Zaliczenie zajęć (piątek 1300 – 1400) – kolokwium ustne w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych (obejmuje również zakres propedeutyki onkologii dla studentów, którzy takie zajęcia odbyli na III roku).

LITERATURA ZALECANA


 1. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy”, red.: R. Kordek, J. Jassem, M. Krzakowski, A. Jeziorski. Medical Press 2003 (obowiązkowy).

 2. Chirurgia nowotworów” red.: M. Frączek. Alfa-Medica Press 2003 (uzupełniający).

 3. Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny”, red. A. Kułakowski, A. Skowrońska-Gardas. PZWL, 2003 (uzupełniający).

 4. Onkologia kliniczna” t. I i II, red. M. Krzakowski, wydanie I, 2001 (dla ambitnych).EGZAMIN

Testowy w sesji letniej.TRANSPLANTOLOGIA
KLINIKA MEDYCNY TRANSPLANTACYJNEJ I NEFROLOGII

Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, tel. 502 12 32, 502 21 26


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna