Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktyczny


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Magdalena DurlikPobieranie 278.42 Kb.
Strona9/11
Data07.05.2016
Rozmiar278.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Magdalena Durlik


E-mail:durlikmj@amwaw.edu.pl
Odpowiedzialne za nauczanie: dr n. med. Joanna Pazik - tel. 502 17 07

dr n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska – tel. 502 12 48
Kurs trwa 1 tydzień

Zajęcia odbywają się w godzinach 800 - 1300 , obejmują: 25 godzin nauczania, w tym 10 godzin seminariów, 15 godzin zajęć praktycznych.


Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na seminariach i uczestnictwo w zajęciach praktycznych oraz zdanie 10-pytaniowego testu (minimalna liczba prawidłowych odpowiedzi wynosi 7).
CEL NAUCZANIA
Zaznajomienie studentów z procesem kwalifikacji do przeszczepienia wybranych narządów unaczynionych, zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej, prowadzenia biorców po przeszczepach narządowych i leczenia powikłań najczęściej występujących w tej grupy chorych. Uczestnicy zajęć uzyskują podstawową wiedzę o leczeniu immunosupresyjnym, jego monitorowaniu, działaniach niepożądanych i interakcjach, doskonalą umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych.
Tematy seminariów:


 1. Wskazania do przeszczepiania narządów

 2. Kwalifikacja potencjalnego biorcy

 3. Typowanie tkankowe, alokacja narządów

 4. Dawca narządów unaczynionych: wskazania i przeciwwskazania do pobrania narządów. Kryteria śmierci pnia mózgu. Problemy prawne i etyczne

 5. Techniki pobrania i przechowania narządów

 6. Podstawy chirurgii transplantacyjnej

 7. Leczenie immunosupresyjne i jego monitorowanie

 8. Odpowiedź immunologiczna na przeszczepiony narząd i proces odrzucania

 9. Podstawowe powikłania po przeszczepieniu narządów (metaboliczne, zakażenia, nowotwory)

 10. Prowadzenie biorcy we wczesnym i późnym okresie potransplantacyjnym.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekunem Koła jest dr n. med. Tomasz Cieciura – tel. 502 17 07
LITERATURA ZALECANA


 1. Przeszczepianie nerek” red. T. Orłowski, PZWL 1995

 2. Transplantologia kliniczna” red. M. Durlik, W. Rowiński, W-wa, 2004 – skrypt AM

 3. Danovith G.M. “Handbook of Kidney Transplantation”, Little Brown and Company, 2001

 4. Principles and Practice of Renal Transplantation” Kahan BD, Ponticelli C., Martin Dunitz, 2000.

 5. Transplantologia kliniczna „ red W. Rowiński, PZWL 2004

PROPEDEUTYKA STOMATOLOGIII KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ IS AM

Warszawa, ul. Nowogrodzka 59Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura


Przyjmuje w godz.830-1300

Koordynator zajęć: prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura


Zajęcia prowadzą samodzielni pracownicy naukowi lub doktorzy nauk medycznych, przedstawiciele czterech Zakładów Instytutu Stomatologii: Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Zakładu Ortodoncji, Zakładu Stomatologii Dziecięcej, Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Zajęcia w rocznym wymiarze 15 godz. odbywają się w sali wykładowej I p. ul. Miodowa 18 oraz w sali wykładowej im. A. Gluzińskiego przy ul. Nowogrodzkiej 59.PROGRAM NAUCZANIA

Celem nauczania przedmiotu jest przybliżenie i przekazanie studentom medycyny podstawowej wiedzy z zakresu czterech specjalności stomatologicznych. Obejmuje ona etiopatologię, rozpoznawanie i leczenie różnorodnych chorób jamy ustnej, szczęk, szyi i twarzy. Znajomość tych zagadnień jest konieczna w przyszłej pracy lekarza ogólnego. 1. Stomatologia dziecięca:

1/ budowa zębów mlecznych i stałych – różnice anatomiczne,

2/ okresy wyrzynania zębów,

3/ czynniki wywołujące próchnicę zębów,

4/ zapobieganie próchnicy – profilaktyka.
 1. Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia:

1/ anatomia przyzębia,

2/ choroby przyzębia,

3/ anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej,

4/ choroby błony śluzowej jamy ustnej,

- choroby wirusowe,

- leukoplakia, liszaj,

- afty,

- pęcherzyce,- zapalenie dziąseł w przebiegu chorób ogólnych,

- zmiany przed i nowotworowe. 1. Ortodoncja:

1/ diagnostyka wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych,

2/ wady wrodzone (etiologia, leczenie),

3/ wady nabyte (etiologia, profilaktyka, leczenie),

4/ leczenie zespołowe wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych.
 1. Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna:

1/ zapalenia swoiste i nieswoiste w obszarze głowy i szyi,

2/ ostre i przewlekłe zakażenia zębopochodne,

3/ bakteriemia poekstrakcyjna – zasady postępowania,

4/ nowotwory głowy, szyi i jamy ustnej:

epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie.

5/ urazy szkieletu czaszkowo-twarzowego: epidemiologia, rozpoznawanie i różnicowanie, morfologiczno-czynnościowe i estetyczne następstwa złamań, leczenie pourazowych obrażeń szkieletu czaszkowo-twarzowego i ich następstw.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w formie 5 seminariów w ciągu tygodnia dla każdych 2 grup dziekańskich. Omawiane tematy są ilustrowane przeźroczami. Studenci, którzy z ważnych powodów nie uczestniczyli w zajęciach swojej grupy, powinni odrobić zajęcia z inną grupą po uzgodnieniu z osobą prowadzącą seminarium (ten sam program powtarzany jest co tydzień).

Po zakończeniu cyklu zajęć dla całego roku studenci mogą uzyskać wpis do indeksu u koordynatora zajęć. Udział w seminariach jest obowiązkowy. Nieobecność przekreśla możliwość zaliczenia przedmiotu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna