Akademia muzycznaPobieranie 221.54 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar221.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6
AKADEMIA MUZYCZNA

im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu

I N F O R M A T O R
DLA KANDYDATÓW

NA


I ROK STUDIÓW

PIERWSZEGO, DRUGIEGO

i TRZECIEGO STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2014/2015


Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Święty Marcin 87

61-808 Poznań
tel. (centr.) 61 856-89-44

fax 61 853-66-76

e-mail amuz@amuz.edu.pl

http:// www.amuz.edu.pl


* * *

SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE ………….…………………………...………………........... 4

Władze Uczelni ………………………………………………………………….. 7

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki …….....…............ 8

Wydział Instrumentalny ……………… ………………........................................ 9

Wydział Wokalno-Aktorski …………………...……………………………........ 9

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej …… 10

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa………….…… 11

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO


I DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA DOKTORANCKIE, STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE

Zasady ogólne …………………………………………………............................ 14

Zasady szczegółowe ……………………...…………………………....………… 19

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki …......…............... 19

Wydział Instrumentalny ……………….………………........................................ 20

Wydział Wokalno-Aktorski ………………………….................……….............. 24

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej ....... 25

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa …………....... 27


Załącznik nr 1 ………………………………………………………………….... 29

Załącznik nr 2 …………………………………………………………………… 30

Załącznik nr 3 …………………………………………………………………… 31

Załącznik nr 4 …………………………………………………………………… 32WPROWADZENIE


WPROWADZENIE

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego to uczelnia z blisko stuletnią tradycją, dysponująca wspaniałą kadrą pedagogiczną, piękną – wybudowaną w oparciu o europejskie standardy – Salą Koncertową „Aula Nova”. Poznańska Akademia Muzyczna zajmuje wysoką, piątą pozycję w rankingu 256 europejskich uczelni artystycznych, zrzeszonych w Programie Sokrates/Erasmus, którego głównym punktem działalności jest wymiana zarówno kadry pedagogicznej, jak i studentów. Nasza Uczelnia realizuje międzynarodową współpracę z 85 ośrodkami akademickimi  w ramach w/w Programu.

Poznańska Akademia Muzyczna to również ważny ośrodek na mapie konkursów muzycznych o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i krajowym. Jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami takich konkursów jak:


 • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czarny Stefańska

in memoriam  w Poznaniu,

 • Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu,

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Q’arto Mondi,

 • Międzynarodowy Festiwal Fletowy,

 • Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu,

 • Akademicki Konkurs Klawesynowy,

 • Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu,

 • Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Eugenii Umińskiej w Poznaniu,

 • Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego w Poznaniu,

 • Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu,

 • Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego w Poznaniu,

 • Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Jana Rakowskiego w Poznaniu,

 • Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego,

 • Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski w Poznaniu,

 • Konkurs Kompozytorski na utwór na klawesyn.4Kształcenie studentów w Uczelni prowadzone jest na pięciu wydziałach:

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

w ramach którego działają: Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki (kierownik: prof. AM Zbigniew Kozub), Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej (kierownik: prof. dr hab. Warcisław Kunc), Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowe (kierownik: prof. Małgorzata Kupsik), Zakład Teorii Muzyki (kierownik: prof. AM dr Janina Gregorkiewicz-Tatarska), Studio Muzyki Elektroakustycznej (kierownik: prof. Lidia Rydlewicz-Zielińska), Pracownia Psychologii Muzyki (kierownik: ad. dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk)Wydział Instrumentalny

z Katedrą Fortepianu, Klawesynu i Organów (kierownik: prof. Andrzej Tatarski), Katedrą Instrumentów Dętych i Akordeonu (kierownik: prof. Roman Gryń), Katedrą Perkusji - jedyną w Polsce (kierownik: prof. Marian Rapczewski), Zakładem Jazzu i Muzyki Estradowej (p.o. kierownika: ad. dr Zbigniew Wrombel), Zakładem Instrumentów Historycznych (kierownik: ad. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła)Wydział Wokalno-Aktorski, w ramach którego działa Katedra Wokalistyki (kierownik: prof. Grażyna Flicińska-Panfil), Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej (kierownik: prof. Izabela Górska-Krasiel) i Zakład Muzyki Operowej (kierownik: prof. AM dr hab. Andrzej Ogórkiewicz)

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej z jednostkami organizacyjnymi: Katedrą Chóralistyki (kierownik: prof. AM dr hab. Marek Gandecki), Katedrą Edukacji Muzycznej (kierownik: prof. dr Leon Zaborowski) i Zakładem Muzyki Kościelnej (kierownik: ks. ad dr Mariusz Białkowski)

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

w ramach którego działają: Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary (kierownik: prof. AM Mariusz Derewecki), Katedra Lutnictwa (kierownik: prof. AM Honorata Stalmierska)


Akademia prowadzi:

 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),

 2. studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie),

 3. studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia w dyscyplinie instrumentalistyka (trzyletnie doktoranckie).

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Studia trzeciego stopnia – doktoranckie trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się otwarciem przewodu doktorskiego.


Uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi studia w specjalności

lutnictwo artystyczne

na Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa.5
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna