Akademia obrony narodowej studium wychowania fizycznego I sportu informator z wychowania fizycznegoPobieranie 104.36 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar104.36 Kb.


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ


STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTUINFORMATOR Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

W A R S Z A W A


2 0 1 5

INFORMATOR


Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY AON

NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

1. STUDIA WOJSKOWE - WYMAGANIA I ZASADY ZALICZENIA
Zaliczenie z wychowania fizycznego uzyskuje się na podstawie frekwencji na zajęciach programowych. Każdy żołnierz zawodowy przebywający na studiach lub kursie w terminie sprawdzianu sprawności fizycznej ma obowiązek zdawać sprawdzian z wychowania fizycznego zgodnie z wykazem ćwiczeń i norm oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej.

2. STUDIA CYWILNE - WYMAGANIA I ZASADY ZALICZENIA
Zaliczenie z wychowania fizycznego uzyskuje się na podstawie frekwencji na zajęciach programowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest 100% frekwencja na zajęciach. Dopuszcza się nieobecności na zajęciach, ale tylko usprawiedliwione, które muszą być odrobione na zajęciach programowych z innymi grupami za zgodą prowadzącego. Potwierdzenie odrobienia zajęć student dostarcza prowadzącemu na druku (załącznik nr 1). Nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach programowych jest jednoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu w pierwszym terminie.

Każdy student, który nie uczestniczy w zajęciach programowych z Wychowania Fizycznego z powodu zwolnienia lekarskiego musi uzyskać pisemną zgodę Dziekana na zaliczenie WF w formie zastępczej. W zależności od rodzaju choroby i zaleceń lekarza studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu WF poprzez: • uczestnictwo w zajęciach WF dopuszczonych przez lekarza;

 • pomoc przy organizacji imprez i zawodów sportowych odbywających się w SWFiS;

 • uczestnictwo w wykładach na temat zdrowego stylu życia;

 • napisanie pracy pisemnej z zakresu kultury fizycznej.

Rodzaj formy zaliczenia Wychowania Fizycznego student posiadający zwolnienie lekarskie ustala z prowadzącym zajęcia na początku każdego semestru.

3. PLAN WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

PRZEZ STUDENTÓW AON W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH

I WIECZORNYCH
Hala sportowa nr 1

Poniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – AZS AON – Badminton

- godz. 18.30 – 20.30 – AZS AON – Piłka Siatkowa Mężczyzn

Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.30 – AZS AON – Piłka Koszykowa

- godz. 18.30 – 20.00 – AZS AON – Piłka Nożna

Środa - godz. 17.00– 18.30 – AZS AON – Piłka Siatkowa Mężczyzn

Czwartek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 17.00 – 19.00 – AZS AON – Piłka Koszykowa

- godz. 19.00 – 20.00 – AZS AON – Badminton
Hala sportowa nr 2


Poniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 18.30 – 20.30 – AZS AON – Piłka Siatkowa Kobiet


Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.30 – AZS AON – Piłka Ręczna


Środa - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 17.00 – 19.00 – AZS AON – Piłka Siatkowa Kobiet


Czwartek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.30 – AZS AON – Piłka Nożna

- godz. 18.30 – 20.00 – AZS AON – Piłka Ręczna


SiłowniaPoniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.00 – Studenci WBN

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WZiD
Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBN


Środa - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WZiD


Czwartek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBN


Piątek - godz. 15.30 – 18.00 – Studenci WBN / WZiD / Studia i Kursy Wojskowe

Sala Walki WręczPoniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – AZS AON Zajęcia Fitness
Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – AZS AON Sporty Walki

- godz. 19.30 – 21.00 – AZS AON Judo


Środa - godz. 15.30 – 17.00 – AZS AON Zajęcia Fitness
Czwartek - godz. 15.30 – 17.00 – AZS AON Sporty Walki

- godz. 19.30 – 21.00 – AZS AON Judo


Sala Fitness

Poniedziałek - godz. 19.30 – 21.00 – Teatr Tańca

- godz. 21.00 – 22.00 – Zajęcia Taneczne


Środa - godz. 21.00 – 22.00 – Zajęcia Taneczne


Basen

Poniedziałek - godz. 15.30 – 16.00 – Studia i Kursy Wojskowe


- godz. 16.00 – 16.30 – Studenci WZiD

- godz. 21.00 – 21.30 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.30 – 22.00 – Studenci WBN
Wtorek - godz. 15.30 – 16.00 – Studia i Kursy Wojskowe


- godz. 16.00 – 16.30 – Studenci WBN

- godz. 16.30 – 17.30 – AZS AON nauka pływania

- godz. 21.00 – 21.30 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.30 – 22.00 – Studenci WZiDŚroda - godz. 15.30 – 16.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 16.00 – 16.30 – Studenci WZiD

- godz. 21.00 – 21.30 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.30 – 22.00 – Studenci WBN
Czwartek - godz. 15.30 – 16.00 – Studia i Kursy Wojskowe


- godz. 16.00 – 16.30 – Studenci WBN

- godz. 17.00 – 18.00 – AZS AON nauka pływania

- godz. 21.00 – 21.30 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.30 – 22.00 – Studenci WZiD


Piątek - godz. 15.30 – 16.00 – Studenci WBN / WZiD / Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBN / WZiD / Studia i Kursy WojskoweSobota - godz. 15.00 – 16.00 – Studenci WBN / WZiD / Studia i Kursy Wojskowe

Niedziela - godz. 15.00 – 16.00 – Studenci WBN / WZiD / Studia i Kursy Wojskowe
UWAGA: Korzystanie z obiektów sportowych odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Wszystkich użytkowników hali i siłowni obowiązuje obuwie zastępcze i ubiór sportowy. Na basenie obowiązuje czepek, klapki, strój kąpielowy.


4. ROCZNY PLAN IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH

DLA SŁUCHACZY, STUDENTÓW, KADRY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH


AKADEMII OBRONY NARODOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016


Lp.

Rodzaj Zawodów

Uczestnictwo

Termin / osoba odpowiedzialna


 1. 1

Mistrzostwa studentów AON w piłce nożnej

Reprezentacje wydziałów

- studenciPaździernik /

P. Kwiatkowski
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY


w piłkę siatkową, koszykową, nożną

Kadra AON – studenci AON

Grudzień / A. Matyja, P. Niewęgłowski

M. Zbyszewski,

P. Kwiatkowski


 1. 4

Turniej o Puchar Rektora – Komendanta AON w badmintonie

Reprezentacje wydziałów –

Kadra i pracownicy wojskaStyczeń /
T. Kupiecki


Mistrzostwa AON w piłce siatkowej kadry


Reprezentacje

wydziałów i kom. org. – kadra i pracownicy wojskaStyczeń /

A. Matyja

Mistrzostwa AON w halowej piłce nożnej kadry

Reprezentacje

wydziałów i kom. org. – kadra i pracownicy wojskaStyczeń /
P. NiewęgłowskiMistrzostwa AON w badmintonie

Indywidualnie

- studenci, kadra, pracownicy wojskaMarzec /
T. KupieckiMistrzostwa studentów AON w piłce koszykowej

Reprezentacje wydziałów

- studenciLuty /

M. Zbyszewski 1. 5

Mistrzostwa studentów AON w halowej piłce nożnej

Reprezentacje wydziałów

- studenciMarzec/

P. Kwiatkowski 1. 6

Maraton Fitness AON

Studenci, kadra, pracownicy wojska

Marzec/

M. Kozłowska

Mistrzostwa AON w pływaniu

Indywidualnie i sztafety

- studenci, kadra, pracownicy wojskaKwiecień /
A. KotarskaMistrzostwa studentów AON w piłce siatkowej

Reprezentacje wydziałów

- studenciKwiecień / A. Matyja, M. Marczak

 1. 8

Mistrzostwa AON w szachach

Studenci, kadra, pracownicy wojska

Maj /

A. Matyja

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Reprezentacje uczelni w poszczególnych dyscyplinach

Według oddzielnego planu

 1. 1

Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w Sportach Powszechnych

Reprezentacje uczelni – kadra, studenci wojskowi, pracownicy wojska

Według oddzielnego planuVarsoviada – Igrzyska Studentów Pierwszego Roku

Reprezentacja uczelni studentów pierwszego roku

10-11 listopad

 1. 1

Mistrzostwa Wojska Polskiego w Sportach Powszechnych

Reprezentacje uczelni – kadra, studenci wojskowi

Według oddzielnego planu

5. AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

Treningi sekcji akademickich:
1. PIŁKA NOŻNA

- wtorek – godz. 18.30 – 20.00 hala nr 1 - trener Paweł KWIATKOWSKI tel. 608299535

- czwartek – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 2 pawel.kwiatkowski@aon.edu.pl
2. PIŁKA SIATKOWA

Kobiety

- poniedziałek – godz. 18.30 – 20.30 hala nr 2 - trener Adam MATYJA tel. 261 813 533

- środa – godz. 17.00 – 19.00 hala nr 2 504929252 a.matyja@aon.edu.pl

Mężczyźni

- poniedziałek – godz. 18.30 – 20.30 hala nr 1 - trener Marcin MARCZAK tel. 261 814 435

- środa – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 1 m.marczak@aon.edu.pl
3. JUDO

- wtorek – godz. 19.30 – 21.00 sala sportów walki - trener Cezary MAJEWSKI tel. 261 814 003

- czwartek – godz. 19.30 – 21.00 sala sportów walki c.majewski@aon.edu.pl
4. BADMINTON

- poniedziałek – godz. 15.30 – 17.00 hala nr 1 - trener Tadeusz KUPIECKI tel. 261 813 837

- czwartek – godz. 19.00 – 20.00 hala nr 1 t.kupiecki@aon.edu.pl
5. PIŁKA KOSZYKOWA

- wtorek – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 1 - trener Marek ZBYSZEWSKI tel. 261 814 435

- czwartek – godz. 17.00 – 19.00 hala nr 1 m.zbyszewski@aon.edu.pl
6. PŁYWANIE

- wtorek – godz. 16.30 – 17.30 basen (nauka i doskonalenie) - trener Anna KOTARSKA tel. 261 813 325

- czwartek – godz. 17.00 – 18.00 basen (nauka i doskonalenie) a.kotarska@aon.edu.pl
7. ZAJĘCIA FITNESS

- poniedziałek – godz. 15.30 – 17.00 sala fitness - trener Milena KOZŁOWSKA tel. 261 813 325

- środa – godz. 15.30 – 17.00 basen m.kozlowska@aon.edu.pl
8. SPORTY WALKI

- wtorek – godz. 15.30 – 16.30 sala WW - trener Anna KOTARSKA tel. 261 813 325

- czwartek – godz. 15.30 – 16.30 sala WW a.kotarska@aon.edu.pl
9. PIŁKA RĘCZNA

- wtorek – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 2 - trener Maciej SKOWRONEK tel. 605 121 639

- czwartek, – godz. 18.30 – 20.00 hala nr 2 mb.skowronki@wp.pl

Studenci trenujący w sekcjach sportowych AZS AON są zwolnieni z zajęć programowych z wychowania fizycznego.6. WYKAZ TELEFONÓW

L.p

Stopień Imię Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu służbowego

Uwagi

Kadra Dydaktyczna

1.

ppłk mgr Adam MATYJA

Kierownik SWFiS

261 813 481

pok. nr 103a.matyja@aon.edu.pl

2.

mjr dr Piotr NIEWĘGŁOWSKI

Zastępca Kierownika SWFiS

261 813 533

pok. nr 17p.nieweglowski@aon.edu.pl

3.

mgr Tadeusz KUPIECKI

Wykładowca

261 813 837

Pok. nr 20t.kupiecki@aon.edu.pl

4

mgr Paweł KWIATKOWSKI

Instruktor

261 813 837

pok. nr 20pawel.kwiatkowski@aon.edu.pl

5

mgr Marek ZBYSZEWSKI

Instruktor

261 814 435

pok. nr 18m.zbyszewski@aon.edu.pl

6.

mgr Marcin MARCZAK

Instruktor

261 814 435

pok. nr 18m.marczak@aon.edu.pl

7.

mgr Anna KOTARSKA

Instruktor

261 813 325

pok. nr 105a.kotarska@aon.edu.pl

8.

mgr Milena KOZŁOWSKA

Instruktor

261 813 325

pok. nr 105m.kozlowska@aon.edu.pl

9.

mgr Jan PAZIK

Instruktor

261 814 003

pok. nr 19j.pazik@aon.edu.pl

10

mgr Cezary MAJEWSKI

Instruktor

261 814 003

pok. nr 19c.majewski@aon.edu.pl

Sekcja Wspomagająca

1.

Zenon WRÓBEL

Kierownik sekcji

administracyjno - gospodarczej261 813 003


Fax 261 813 003

2.

Agnieszka PODKOWA

Specjalista

261 813 262

a.podkowa@aon.edu.pl

Odnowa Biologiczna

1.

Agnieszka CZARNECKA

Gabinet Odnowy Biologicznej

261 814 263
Obiekty Sportowe

1.

Dyżurny portier obiektów sportowych

261 814 010
2.

Dyżurny ratownik basenu

261 814 298
3.

Kasa SWFiS

261 813 262
Załącznik nr 1


OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że student/ka ……………………………………..kierunek………….. semestr…………. odrobił/ła zajęcia z wychowania fizycznego w dniu ………………….. na obiekcie …………………..
podpis prowadzącego

……………………..

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna