Akcelerator Zielonych TechnologiiPobieranie 9.13 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar9.13 Kb.

Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt przygotowany na rzecz promocji polskich technologii środowiskowych i wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Realizując projekt AZT Ministerstwo Środowiska chce dać impuls dla szybszego rozwoju pro-środowiskowych technologii w Polsce.

Wdrożenie projektu w perspektywie długoterminowej odpowiada na postulaty polityki „green economy”, „green growth”, stanowić będzie również impuls dla wzmocnienia roli zaawansowanych technologii środowiskowych w procesie wzrostu gospodarczego oraz transformacji polskiej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju.


AZT ma przyczynić się do promocji Polski jako kraju innowacyjnego i aktywnego w zakresie działań środowiskowych, a Ministerstwa Środowiska jako przedstawiciela administracji rządowej wychodzącego naprzeciw potrzebom ekologicznym
i rynkowym (zrównoważony rozwój w nowoczesnym ujęciu rynkowym). W ramach wewnętrznej polityki gospodarczej stanowić może wkład dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, jak również partnerstwa publiczno-prywatnego.
CEL: pomoc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii 
w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowanie do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

Zadaniem, które ma spełnić AZT jest zapewnienie wsparcia instytucji publicznej w procesie przygotowywania technologii do jej transferu za granicę w przyszłości oraz pozyskanie zagranicznych partnerów.
Podstawowe narzędzia do realizacji celów:

 • rozpoznanie podstawowych informacji o polskim zielonym rynku,

 • wsparcie doradcze (promocyjne, prawne,

 • w zakresie pozyskiwania finansowania na rozwój) przedsiębiorstw i zapewnienie im bezpłatnego dostępu do wiedzy eksperckiej,

 • stworzenie katalogu promocyjnego technologii, który stanie się narzędziem do promocji technologii za granicą i możliwości ich rozwoju.

Etapy projektu:
1. W pierwszym etapie projektu Ministerstwo Środowiska wybierze najlepsze projekty i zielone technologie o największym potencjale, uwzględniając m.in. ich ocenę naukowo-techniczną technologii, możliwości promowania i wsparcie w dalszym rozwoju. Akceleracji podlegają technologie stosowane w firmach, a nie firmy. Do udziału w walce o miano najlepszych zielonych technologii i profesjonalne wsparcie zaproszone są małe i duże firmy posiadające zielone technologie. 

2. Najlepsze projekty otrzymają dzięki Akceleratorowi unikalną pomoc w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł: wsparcie doradcze w zakresie prawa dotyczącego transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz marketingowej strategii działań, a także promocję zagraniczną poprzez unikalny katalog.3.Wszystkie technologie zostaną także zaprezentowane na nowoczesnej globalnej platformie internetowej: www.greenevo.gov.pl. Portal będzie przede wszystkim prezentował partnerów oraz służył wymianie informacji. Rejestracja producentów technologii rozpoczyna się 24 listopada 2009 r. i potrwa do 11 stycznia. Projekty prezentowane będą w 7 obszarach tematycznych:

 1. Technologie niskoemisyjne

 2. Czyste technologie węglowe

 3. Rozwiązania organizacyjne lub software'owe sprzyjające oszczędności energii

 4. Technologie OZE

 5. Technologie wodno – ściekowe

 6. Technologie energooszczędne

 7. Technologie – gospodarka odpadami.

Koordynator projektu – Agnieszka Kozłowska-Korbicz.


 
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna