Akces do pfccPobieranie 15.36 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.36 Kb.
AKCES DO PFCC
Deklaruję chęć wstąpienia do Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu (PFCC):

campingu ………………………………………………………………………………………………………………..


Jako właściciel/zarządzający campingiem* zobowiązuję się do przestrzegania praw i obowiązków wynikających ze Statutu i Regulaminów PFCC oraz do terminowego regulowania składek członkowskich.

Jednocześnie załączam wypełnioną ankietę o campingu.Dane
1. Nazwa campingu: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

  1. Kat.: …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

  2. Dokładny adres:
miejscowość

ulica
nr4. Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


komórkowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6. E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
7. Adres internetowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Nazwa właściciela obiektu ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……… …………………………………………………miejscowość i data podpis

* - niepotrzebne skreślić
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna