Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiskaPobieranie 1.17 Mb.
Strona11/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   277.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska


Stan wyjściowy

Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.


Na terenie Gminy Spytkowice prowadzone były m.in. działania/programy:

- „Sprzątanie Świata”,

- „Sprzątanie Lasu”,

- „Klęska powódź czy huragan Straż Pożarna Ci pomaga”.


Gmina Spytkowice zajęła trzecie miejsce w konkursie „Mądra Gmina 2008” (II miejsce w 2007r.) w kategorii gmin średnich. Uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów odbyła się 24 marca 2009, podczas konferencji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski odbywającej się w MISTiA. Laureaci Konkursu zostali wyłonieni w oparciu o kryterium uczestnictwa pracowników gminy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie danej gminy, w organizowanych przez FRDL MISTiA szkoleniach i konferencjach oraz przynależności do działających przy Instytucie forów.

Gmina posiada dogodne warunki do aktywnego wypoczynku dzięki przebiegającym po jej terenie dobrze oznakowanym ścieżkom rowerowym. Obecnie znajduje się tu około 20km tych szlaków, a w najbliższym czasie planuje się oznakowanie kolejnych 15km. Pokonując ich kolejne kilometry można podziwiać piękno spytkowickiej przyrody, zabytki oraz liczne kapliczki i krzyże przydrożne. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne znajdujące się na nich zostały zebrane i opisane w przewodniku rowerowym pt. ”Ziemia Oświęcimsko-Zatorska”. Szlaki te zostały wytyczone przez Towarzystwo na rzecz Ziemi przy pomocy i dofinansowaniu starostwa powiatowego i budżetu gmin. Na terenie gminy Spytkowice znajdują się szlaki o następujących nazwach:  • Trasa zamkowa” Trasa wiedzie przez: Osiek – Zator (Grodzisko) – Bachowice, długość trasy: 29,8 km,

  • Wycieczka do Ryczowa” Trasa wiedzie przez: Bachowice – Wróblówki – Ryczów – Kaniów – Bachowice, długość trasy: 9,3 km,

  • Dookoła stawów pełnych karpia” Trasa wiedzie przez: Bachowice – Kaniów – Ryczów Chałupki – Spytkowice Kępki – Miejsce – Smolice – Palczowice – Grodzisko,

  • Wiślana Trasa Rowerowa” – element blisko 1000 km trasy wzdłuż rzeki Wisły, jej część przebiega również przez gminę Spytkowice (łączna długość trasy na terenie gminy Spytkowice to 10,7 km).

Dodatkowo na terenie gminy znajdują się szlaki rowerowe wyznaczone wspólnie przez sześć gmin w ramach realizacji projektu pn. „Dolina Karpia”. Są to następujące szlaki:  • Czerwony Szlak Doliny Karpia biegnący z Osieka do Brzeźnicy. Szlak łączy się z niebieskim szlakiem Doliny Karpia, a jego długość wynosi 38,5 km,

  • Niebieski Szlak Doliny Karpia biegnący z Laskowej do Ryczowa, będący przedłużeniem zielonego szlaku Doliny Karpia, który łączy się z niebieską nitką Greeways,

  • Żółty Szlak Doliny Karpia biegnący z Podolsza do Ryczowa. Szlak łączy się z czerwonym szlakiem Doliny Karpia, a jego długość wynosi 23,3 km,

  • Czarny Szlak Doliny Karpia biegnący z Ryczowa do Łączan. Szlak łączy się z niebieską nitką Szlaku Wiślanego, a jego długość wynosi 4,7 km.

Na terenie gminy wyznaczono również dwie ścieżki przyrodnicze pn. ”Za Zamkiem...” i “Górki Bachowskie – Buczyna”, których atrakcje zostały opisane w przewodnikach. Pokonując ich trasy można odnaleźć wiele interesujących widoków oraz wspaniały świat roślin i zwierząt. Wiodą one przez tereny, na których występują rośliny objęte ścisłą ochroną oraz stanowiska roślin rzadkich. Spotkamy tu wiele różnych zwierząt, a zwłaszcza ptaków, które znalazły tutaj dogodne warunki do życia i rozrodu. Cisza, spokój, piękno przyrody, a przede wszystkim obfitość ryb i grzybów powoduje, iż tereny, przez które przebiegają ścieżki, są doskonałym miejscem dla wędkarzy, grzybiarzy a także wszystkich turystów i mieszkańców, którzy chętnie tu odpoczywają.7.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.


Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”
Kierunki działań:
Zadania własne:

Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej

Gmina Spytkowice

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową

Gmina Spytkowice

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym

Gmina Spytkowice

Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

Gmina Spytkowice, Organizacje pozarządowe

Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku

Gmina Spytkowice, Organizacje pozarządowe

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne

Gmina Spytkowice

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej

Gmina Spytkowice, GFOŚiGW

Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna