Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wodyPobieranie 25.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.86 Kb.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody
Szczyrk maj 2009


Imię NAZWISKO,
Imię NAZWISKO 2

Afiliacja
Afiliacja
Adres
Adres

TYTUŁ w języku POLSKImTYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Streszczenie

Streszczenie w języku polskim

Summary

Summary in English

1.Tytuł rozdziału

1.1.Tytuł podrozdziału


  Tekst rozdziału. [cytat] Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału.

  Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału. Tekst rozdziału.

  Numerowanie:


 1. punkt 1,

 2. punk 2,

 3. punkt 3.

Wypunktwanie:

 • tekst 1,

 • tekst 2,

 • tekst 3.

  Tekst rozdziału

Tabela 1. Tytuł tabeli w języku polskim

Table 1. Title of a table in English

Parametry

Wody podziemne ze studni

Wody powierzchniowe

Woda surowa

Współczynnik retencji R, %

Woda surowa

Współczynnik retencji R, %

Mętność, NTU

7-23,4

85-99,5

4-6,5

91,4-98,9

Fe, mg/dm3

0,6-3,7

76-94,6

0,05-0,18

100

Mn, mg/dm3

1,1-1,7

14-20

0,06-0,80

87-100

Węgiel organiczny, mg/dm3

15,2-35,3

20-75

22,8-45

6-31,7

Substancje rozpuszczone, mg/dm3

564-1050

2,68-34

270-313

8-25,9

Indeks Coli

23-2000

99,8-100

28-86

100
  Tekst rozdziału

Rys. 1. Tytuł rysunku w języku polskim

Fig. 1. Title of a figure in Englsih  Tekst rozdziału


Bibliografia


 1. Bodzek, M. Bohdziewicz, J. Konieczny, K. Techniki membranowe w ochronie środowiska. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1997

 2. Bodzek, M. Konieczny, K. Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Projprzem-Eko, 2005

 3. Bodzek, M. Membrane techniques in water treatment and renovation. in: Water Management Purification and Conservation in Arid Climates: Water purification (Goosen F.A., Shayya W.H., Eds.). Lancaster-Basel: Technomic Publishing, 1999, 2, 45-100

 4. Bodzek, M. Konieczny, K. Membrane techniques in water treatment and water renovation. Environment Protection Engineering, 1999, 25 (1-2), 123-151

 5. Water Treatment Membrane Processes. (Mallavialle J., Odendaal P.E., Wiesner M.R., Eds.). New York-San Francisco-Washington D.C.: McGraw-Hill, 1996

 6. Tsiourtis, N.X. Desalination and the environment, Desalination, 2001, 141, 223-236

Uwaga - - Sortowanie Bibliografi w kolejności cytowania


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna