Alles klar 1a i 1b – zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjnePobieranie 128.66 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar128.66 Kb.

alles klar 1a i 1b – zakres podstawowy

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

Rozdział i temat lekcji

Ilość godzin

Cele komunikacyjne

Cele leksykalne

Gramatyka

Materiał podręcznikowy

Materiał z książki ćwiczeń

Kapitel 1
Wo spricht man Deutsch?
Wo spricht man Deutsch?

Słuchanie ze zrozumieniem.

1

– zdobywanie podstawowych informacji o krajach niemieckiego obszaru językowego i innych krajach europejskich (stolica, język, którym posługują się mieszkańcy)

– rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą

– rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem (słuchanie globalne)

– ukazanie roli fonetyki w procesie rozumienia– poznawanie nazwy krajów europejskich, ich stolic, nazw języków

– czasownik sprechen w 1. i 3. os. l. poj.

A1, A2, A3, A4, A5, A6Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

Wir stellen uns vor
Wir stellen uns vor.

Ćwiczenia w mówieniu.

1

– wyrabianie sprawności czytania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi dotyczących danych osobowych: nazwiska, miejsca zamieszkania, kraju pochodzenia, języka ojczystego i języków obcych, których dana osoba się uczy– czasowniki kommen aus, wohnen in

słówka pytające woher, was, wo, wie– czasowniki heißen, kommen, wohnen, lernen w 1 i 3. os. l. poj.

– odmiana czasownika sein

– rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -in


A7, A8, A9*, A16

Ü5, Ü6, Ü11

Wir lernen uns kennen
Wir lernen uns kennen.

Ćwiczenia w mówieniu.


1

– wyrabianie umiejętności prowadzenia dialogów

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi dotyczących danych osobowych


– utrwalanie dotychczas poznanych zwrotów potrzebnych do przedstawiania się

– odmiana czasowników regularnych

– zaimek osobowy w mianowniku
A10, A11, A12 (Abi), A13 (Abi), A14, A15
Projekt str. 10

Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü12, Ü13


Test sprawdzający

1
Kapitel 2
Das deutsche Alphabet

Das deutsche Alphabet.

Ćwiczenia w mówieniu.


1

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności wymawiania nazw liter alfabetu niemieckiego

– rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami powitań i pożegnań z uwzględnieniem form oficjalnych, potocznych i regionalnych


– poznawanie alfabetu niemieckiego

– poznawanie form powitań i pożegnań


A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

Ü1, Ü2

Wie ist deine Telefonnummer?
Wie ist deine Telefonnummer?

Ćwiczenia leksykalne.

2

– rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– wyrabianie umiejętności liczenia od zera do miliona

– kształcenie umiejętności określania daty

– wyrabianie umiejętności pytania o numer telefonu i odpowiadania na pytania tego typu– poznawanie liczebników od zera do miliona
A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16

Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7*

Anmeldeformular

Anmeldeformular. Czytanie ze zrozumieniem.


1

– kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności uzyskiwania informacji o innej osobie na podstawie danych w formularzu zgłoszeniowym

– wyrabianie umiejętności informowania o adresie, kodzie pocztowym, numerze telefonu, wieku i roku urodzenia

– kształcenie umiejętności wypełniania formularza własnymi danymi

– poznawanie słownictwa ułatwiającego zrozumienie i wypełnienie formularza

– pytania typu Welche Sprache spricht er?, Wie alt ist er?– szyk zdania prostego

– zdania pytające zaczynające się od słówka pytającegoA17, A18, A19, A20 (Abi), A21, A22
Projekt str. 18

Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü12, Ü13, Ü14, Ü15

Test sprawdzający

1
Kapitel 3

Im Sprachinstitut – Orientierung


Im Sprachinstitut. Ćwiczenia w mówieniu.1

– rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– wyrabianie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi dotyczących orientacji w budynku szkolnym i w mieście
– poznawanie nazw pomieszczeń w budynku szkolnym

– poznawanie określeń miejsca i kierunków: links, rechts, geradeaus, hoch, runter

– poznawanie zwrotów umożliwiających określenie miejsc i kierunków


– utrwalanie odmiany czasownika sein

i czasowników regularnych
A1, A2, A3, A4 (Abi)

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

Im Unterricht
Im Unterricht.

Czytanie ze zrozumieniem.

1

– wyrabianie sprawności czytania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności zdobywania informacji o innej osobie

– kształcenie umiejętności opowiadania o przebiegu lekcji

– kształcenie umiejętności określania położenia geograficznego

– kształcenie umiejętności pisania (kartka pocztowa)


– poznawanie czynności związanych z przebiegiem lekcji

– poznawanie kierunków świata

– poznawanie typowych zwrotów występujących w korespondencji prywatnej (kartka pocztowa)


– odmiana czasowników o temacie zakończonym na -t, -d, -chn, -ffn, -tm

A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12

Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9 (Abi), Ü10

Was magst du?


Was magst du?

Ćwiczenia w mówieniu.

1

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– wyrabianie umiejętności wyrażania opinii na temat własnych upodobań

– nabywanie umiejętności wymieniania i charakteryzowania przyborów szkolnych znajdujących się w plecaku


– poznawanie nazw przedmiotów i ocen szkolnych

– poznawanie nazw przyborów szkolnych i rzeczy osobistego użytku

– poznanie nazw kolorów


– odmiana czasownika: mögen

– rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku
A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19

Ü11, Ü12, Ü13, Ü14, Ü15, Ü16, Ü17

Was hast du im Rucksack?
Was hast du im Rucksack? Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

2

– kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności nazywania przyborów szkolnych

– wyrabianie umiejętności opisywania przedmiotów


– utrwalanie nazw przyborów szkolnych i innych rzeczy osobistego użytku

– utrwalanie zwrotów związanych z przebiegiem lekcji– liczba mnoga rzeczowników

– odmiana czasownika haben

– rzeczownik w bierniku


A20, A21, A22, A23, A24
Projekt str. 26

Ü18, Ü19, Ü20, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24, Ü25*

Test sprawdzający

1

Kapitel 4
Familie und Verwandte
Familie und Verwandte.

Słuchanie ze zrozumieniem.

1

– rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– wyrabianie umiejętności przekazywania informacji na podstawie wysłuchanego tekstu
– poznawanie słownictwa dotyczącego tematu „Rodzina i krewni”

– przeczenie nicht

A1, A2, A3, A4, A5*, A14

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü13, Ü14, Ü15

Was sind deine Eltern von Beruf?


Was sind deine Eltern von Beruf?

Ćwiczenia leksykalno- gramatyczne.


1

– rozwijanie umiejętności informowania o zawodach wykonywanych przez inne osoby

– kształcenie umiejętności formułowania pytań o plany zawodowe koleżanek i kolegów

– wyrażanie życzeń dotyczących planów zawodowych


– poznawanie nazw zawodów i

konstrukcji typu arbeiten als, von Beruf sein


– pytania o rozstrzygnięcie

– czasownik möchte…


A6, A7, A8,

A21, A22


Ü5, Ü6, Ü7,

Ü24, Ü25

Ich habe keine Tiere
Ich habe keine Tiere.

Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.


1

– nabywanie umiejętności wyrażania zaprzeczenia przez kein / keine

– utrwalanie konstrukcji pytań wymagających potwierdzenia i zaprzeczenia
– utrwalanie i rozszerzanie słownictwa dotyczącego tematów „Przybory szkolne”, „Członkowie rodziny”

– przeczenie kein / keine

– utrwalanie pytań wymagających potwierdzenia i zaprzeczeniaA15, A16, A17, A18, A19

Ü16, Ü17, Ü18, Ü19

Privatbrief


Privatbrief.

Czytanie ze zrozumieniem.1

– kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności pisania (list prywatny)
– utrwalanie słownictwa związanego z tematami „Rodzina”, „Zawody”

– poznawanie typowych zwrotów występujących w korespondencji prywatnej– pytanie o rozstrzygnięcie

– zaimek dzierżawczy w mianownikuA9, A10, A11 (Abi), A12 (Abi), A13, A20
Projekt str. 29

Ü8, Ü9, Ü10, Ü11 (Abi), Ü12, Ü20, Ü21, Ü22, Ü23

Test sprawdzający

1Kapitel 5

Was machst du in deiner Freizeit?


Was machst du in deiner Freizeit?

Ćwiczenia w mówieniu.


2

– rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności opowiadania o sposobie spędzania czasu wolnego i zainteresowaniach
– poznawanie słownictwa dotyczącego form spędzania czasu wolnego i zainteresowań

– odmiana czasowników nieregularnych

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 (Abi), A15

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü19, Ü20, Ü21

Brieffreunde suchen
Brieffreunde suchen. Czytanie ze zrozumieniem.

1

– kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności pisania (ogłoszenie)– poszerzanie słownictwa związanego z zainteresowaniami i hobby

– poznawanie słownictwa używanego do redagowania ogłoszeń prasowych o poszukiwaniu przyjaciół do prowadzenia korespondencji– czasowniki rozdzielnie złożone

A8, A9*, A16

Ü12, Ü13, Ü14 (Abi), Ü22, Ü23

Jahreszeiten und Monate
Jahreszeiten und Monate.

Ćwiczenia leksykalne.


1

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności mówienia, co można robić w poszczególnych porach roku

– nabywanie umiejętności mówienia o terminach świąt i innych uroczystości na podstawie kalendarza


– poznawanie nazwy pór roku i miesięcy

– poznanie wybranych przysłów niemieckich związanych z porami roku i miesiącami– czasowniki zwrotne

A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A19 (Abi)

Ü15, Ü16, Ü17, Ü18, Ü24, Ü25

Test sprawdzający

1
Kapitel 6
Wie spät ist es?
Wie spät ist es? Ćwiczenia leksykalne.

1

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności zasięgania i udzielania informacji dotyczących czasu zegarowego i pór dnia

– nabywanie umiejętności określania czasu w języku potocznym i oficjalnym


– poznawanie nazw pór dnia i określeń czasu zegarowego

pytania Wie spät ist es?, Um wie viel Uhr?

– poznanie wybranych przysłów związanych z tematem „Czas”

– utrwalanie liczebników


A1, A2, A3, A4, A5

Ü1, Ü2

Wann verabreden wir uns?


Wann verabreden wir uns? Ćwiczenia w mówieniu.

2

– rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności proponowania spotkania i reagowania na tę propozycję

– kształcenie umiejętności prowadzenia dialogów na podstawie podanego materiału leksykalnego


– poznawanie nazw dni tygodnia

– poznawanie słownictwa i konstrukcji językowych potrzebnych do nawiązania rozmowy w celu zaproponowania spotkania i reagowania na taką propozycję– czasownik modalny können


A6, A7, A8,

A9, A10, A17 (Abi), A19Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, Ü12, Ü13

Wann feierst du deinen Geburtstag?


Wann feierst du deinen Geburtstag? Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.


1

– rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności informowania o terminach z użyciem liczebników porządkowych– poznawanie struktur umożliwiających określanie terminów

– poznawanie słownictwa związanego z zapraszaniem na przyjęcie urodzinowe– czasownik einladen

– liczebniki porządkoweA11, A18, A21, A22, A23

Ü10, Ü11, Ü16, Ü17, Ü18, Ü19*

Zum Geburtstag viel Glück!


Zum Geburtstag viel Glück! Ćwiczenia w mówieniu.


1

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– rozwijanie umiejętności zapraszania i reagowania na zaproszenie

– nabywanie umiejętności składania życzeń i dziękowania za nie

– kształcenie umiejętności pisania (zaproszenie)– utrwalanie słownictwa związanego z zapraszaniem, reagowaniem na zaproszenie

– poznawanie słownictwa związanego ze składaniem życzeń i dziękowaniem za nie– zaimek osobowy w bierniku

A12, A13, A14, A15, A16 (Abi), A20
Projekt str. 46

Ü8, Ü9 (Abi), Ü14, Ü15


Test sprawdzający

1
Kapitel 7
Zu welchem Anlass gibt man Geschenke?
Zu welchem Anlass gibt man Geschenke? Ćwiczenia w mówieniu.

1

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat dawania i otrzymywania prezentów

– wyrabianie umiejętności wyrażania opinii na temat prezentów

– kształcenie umiejętności pisania (wiadomość i e-mail prywatny)– utrwalanie znanych i poznawanie nazw świąt i uroczystości, podczas których wręczane są prezenty


– zdania ze spójnikiem denn


A1, A2, A3, A4, A5, A17

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü17

Wem machst du Geschenke?
Wem machst du Geschenke? Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

1

– doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat dawania i otrzymywania prezentów

– kształcenie umiejętności uzasadniania własnej opinii

– kształcenie umiejętności prowadzenia krótkich negocjacji na temat prezentów– poznawanie nazw prezentów

– rzeczownik w celowniku

– zaimek osobowy w celowniku

– utrwalanie zdań ze spójnikiem denn


A6, A7, A8 (Abi), A9 (Abi), A14, A15, A16

Ü5, Ü6, Ü7, Ü11, Ü12, Ü13, Ü14, Ü15, Ü16

Vor der Geburtstagsparty
Vor der Geburtstagsparty.

Ćwiczenia w mówieniu.


2

– rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat prac związanych z przygotowywaniem przyjęcia

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji

– kształcenie umiejętności wyrażania prośby lub nakazu

– kształcenie umiejętności pisania (e-mail prywatny)


– poznawanie słownictwa związanego z organizowaniem przyjęcia

– tryb rozkazujący

A10, A11, A12, A13, A18, A19, A20, A21 (Abi)
Projekt str. 51

Ü8, Ü9, Ü10, Ü18, Ü19 (Abi), Ü20 (Abi)

Test sprawdzający

1
Kapitel 8
Terminkalender
Terminkalender. Ćwiczenia w mówieniu.


1

– rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– kształcenie umiejętności opowiadania o zajęciach w ciągu tygodnia na podstawie notatek w kalendarzu

– kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat zajęć w czasie wolnym– poznawanie słownictwa związanego z typowymi zajęciami i czynnościami wykonywanymi w ciągu tygodnia

– przyimek mit

A1, A2, A3, A4, A5

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

Der Tagesablauf von Nico


Der Tagesablauf von Nico. Czytanie ze zrozumieniem.

1

– kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem

– rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat przebiegu dnia

– doskonalenie umiejętności określania czasu zegarowego


– utrwalanie i poszerzanie słownictwa związanego z przebiegiem dnia

– powtórzenie określania czasu zegarowego– czasowniki rozdzielnie złożone – utrwalenie

A6, A7, A8, A9

Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9

Was hast du am Wochenende gemacht?


Was hast du am Wochenende gemacht?

Ćwiczenia leksykalno– gramatyczne.2

– kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu

– rozwijanie umiejętności mówienia o tym, co zdarzyło się w przeszłości z użyciem czasu przeszłego Perfekt

– doskonalenie wymowy (samogłoska U-Umlaut)


– utrwalanie słownictwa dotyczącego czynności dnia codziennego i spędzania czasu wolnego


– czas przeszły Perfekt

A10, A11, A12, A13 (Abi), A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22
Projekt str. 11

Ü10, Ü11, Ü12, Ü13, Ü14, Ü15, Ü16


Test sprawdzający

1
Kapitel 9
Wer wohnt wo?
Wer wohnt wo? Słuchanie ze zrozumieniem.


1/2

– kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem

– kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy o tym, gdzie i jak chciałoby się mieszkać i dlaczego
– poznawanie słownictwa związanego z różnymi rodzajami mieszkania

– czasownik modalny wollenA1, A2, A3, A4, A16, A17, A23 (Abi)

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü21, Ü22

Das Haus von Anjas Familie

Das Haus von Anjas Familie. Ćwiczenia leksykalne.

1

– nabywanie umiejętności opisywania domu na podstawie rysunku (nazywanie pomieszczeń, określanie kondygnacji)

– kształcenie umiejętności przyporządkowywanie mebli i wyposażenia do poszczególnych pomieszczeń
– poznawanie nazw poszczególnych pomieszczeń w domu / mieszkaniu

oraz kondygnacji

– poznawanie nazw podstawowych mebli i sprzętu gospodarstwa domowego


– rzeczowniki złożone


A5, A6, A7, A18

Ü9, Ü10, Ü11, Ü12, Ü23

Anjas Zimmer
Anjas Zimmer. Czytanie ze zrozumieniem.


2

– kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności opisywania własnego pokoju

– kształcenie umiejętności pisania (list prywatny)


– utrwalanie nazw mebli i sprzętów znajdujących się w pokoju młodzieżowym

– przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem

A8, A9, A10*, A19, A20, A21, A22

Ü13, Ü14, Ü15 (Abi), Ü24, Ü25, Ü26, Ü27, Ü28, Ü29, Ü30

Zimmersuche
Zimmersuche. Czytanie ze zrozumieniem.1/2

– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

– nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy telefonicznej w sprawie wynajęcia pokoju– kształcenie umiejętności pisania (ogłoszenie)


– poznawanie słownictwa związanego z wynajmowaniem pokoju / mieszkania


A11, A12, A13, A14 (Abi), A15 (Abi)
Projekt str. 22

Ü16, Ü17, Ü18, Ü19, Ü20 (Abi)

Test sprawdzający

1

Pobieranie 128.66 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna