American literary studiesPobieranie 13.01 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar13.01 Kb.

Undergraduate studies for Teacher Training Colleges’ graduates under the didactic and scientific supervision of Opole University

AMERICAN LITERARY STUDIES

The exam refers to the concepts and notions of American Literature of the 19th and 20th centuries. The student needs to pay special attention to 1) characteristics of the literary periods and literary movements, 2) the most important literary phenomena, 3) the most popular literary figures and their writings.Texts:

- Washington Irving, “Rip Van Winkle” or “The Legend of Sleepy Hollow”


- Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter
- Edgar Allan Poe, “Ligeia” and “The Raven”
- Herman Melville, Moby Dick; or, the Whale
- Walt Whitman, Song of Myself
- Emily Dickinson, a selections of poems (nos 49, 303, 712, 986 are recommended)
- Mark Twain (Samuel Clemens), The Adventures of Huckleberry Finn
- Henry James, Portrait of a Lady
- Stephen Crane, The Red Badge of Courage
- Robert Frost, a selection of poems (“The Road Not Taken”, “Birches”, “Stopping By Woods on a Snowy Evening” and “Desert Places” are recommended)
- Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
- Ernest Hemingway, A Farewell to Arms
- William Faulkner, The Sound and the Fury
- Jack Kerouac, On the Road (chapters 2, 4, 14)
- Allen Ginsberg, Howl

Source of texts:

The Norton Anthology of American Literature. Uwaga: wiele tekstów jest dostępnych w Internecie!

Critical works:

Richard Ruland and Malcolm Bradbury, From Puritanism to Postmodernism. A History of American Literature

Andrzej Kopcewicz i Maria Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie, tomy 1 i 2

Historia literatury amerykańskiej XX wieku, pod redakcją Agnieszki Salskiej, tomy 1 i 2.

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA

- Literatura: definicja pojęcia. Co to jest literatura, studia literaturoznawcze i krytyka literacka?

- Powieści i opowiadania. Cechy gatunkowe powieści. Wybrane gatunki powieściowe i ich charakterystyka: powieść epistolarna, powieść gotycka, powieść historyczna, powieść detektywistyczna, powieść science-fiction, powieść psychologiczna. Inne wybrane zagadnienia z teorii powieści: rodzaje narracji i narratora, świat przedstawiony w powieści, sposoby konstruowania postaci.

- Poezja. Popularne gatunki poetyckie i ich cechy wyróżniające: ballada, elegia, oda, piosenka, sonet. Język figuratywny i figury retoryczne w poezji: przenośnia, symbol, alegoria, metonimia, synekdocha, porównanie literackie. Zagadnienia konstrukcyjne wiersza: strofa, metrum, rytm.

- Dramat. Poetyka Arystotelesa: cechy tragedii i komedii, pojęcia mimesis i katharsis.

BIBLIOGRAPHY

Books:

Pickering, James H., and Hoeper, Jeffrey D., Concise Companion to LiteratureDictionaries/encyclopedias:

Abrams, M. H., A Glossary of Literary TermsCuddon, J. A., The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory

Pobieranie 13.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna