Analiza I interpretacja tekstu lirycznegoPobieranie 19.31 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.31 Kb.
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTU LIRYCZNEGO

1. Podanie kontekstu kulturowego i historycznego: • jakie były inspiracje do napisania tego tekstu?

 • czy wiąże się on z konkretną sytuacją historyczną?

 • czy nawiązuje do jakiegoś utworu, epoki, stylu?

 • jeśli nawiązuje, to jaki charakter ma to nawiązanie?

 • czy jest to nawiązanie jawne, czy tylko delikatna aluzja?

 • jaki jest stosunek mówiącego do tych nawiązań?

2. Określenie, czy utwór ma związek z biografią autora. Jeśli tak, to jaki?

3. Określenie osoby mówiącej w wierszu (podmiot liryczny, ja liryczne):

 • kto mówi w wierszu?

 • czy jest to jedna osoba, czy jest ich więcej?

 • jakie cechy ujawnia osoba mówiąca?

 • czy jest to konkretna osoba, czy tylko abstrakcyjny głos?

 • czy osoba mówiąca ma cechy autora, czy jest jego maską?

 • jaka jest sytuacja liryczna (okoliczności wypowiedzi, uwarunkowania sytuacyjne)?

 • jaka jest konstrukcja (organizacja) wypowiedzi lirycznej (np. monolog, dialog, wyznanie, polemika, modlitwa)?

 • jaka jest pozycja podmiotu lirycznego (np. zaangażowanie, dystans, humor, ironia)?

4. Określenie osoby, o której się mówi w wierszu (bohater liryczny, on liryczne):

 • czy jest to podmiot liryczny, czy inna osoba?

 • co się o niej mówi?

 • w jaki sposób się o niej mówi (np. zdrobnienia, zgrubienia)?

5. Określenie adresata utworu, czyli osoby, do której podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio (adresat liryczny, ty liryczne):

 • czy występuje adresat liryczny?

 • czy jest to ta sama osoba co bohater liryczny?

 • jaka jest relacja między podmiotem a adresatem: dystans (ja - ty, ja - wy), identyfikacja (my, ja - my)?

6. Określenie, przy okazji realizowania puntów 3 - 5, jaki rodzaj liryki występuje (podział liryki ze względu na sposób ukształtowania podmiotu lirycznego):

 • liryka bezpośrednia - jeśli podmiot liryczny wypowiada się w 1. os. lp., mówi o swoich uczuciach;

 • liryka pośrednia - jeśli podmiot liryczny nie ujawnia się wprost (nie ma form 1. os. lp.), ale ukrywa się za opisem, relacjonuje coś;

 • liryka podmiotu zbiorowego - jeśli podmiot liryczny jest podmiotem zbiorowym, czyli wypowiada się w 1. os. lmn.;

 • liryka apostroficzna - jeśli podmiot liryczny zwraca się (wprost) do drugiej osoby. W jej obrębie wyróżniamy: lirykę inwokacyjną (gdy o coś prosi) i lirykę apelu (gdy do czegoś nakłania, wzywa do działania);

 • liryka wizyjna - gdy sytuację liryczną stanowi sen albo wizja przyszłości;

 • liryka maski - gdy wypowiada się podmiot fikcyjny, ale wyrażone treści można przypisać autorowi;

 • liryka roli - gdy podmiot liryczny jest wyraźnie różny od autora.

7. Określenie gatunku literackiego z podaniem jego cech obecnych w utworze oraz podanie, czy wybrana forma jest funkcjonalna wobec tematu.

8. Określenie roli motta utworu (jeśli występuje) z zaznaczeniem, skąd zostało ono zaczerpnięte.9. Określenie roli tytułu utworu:

 • czy tytuł zawiera jakąś podpowiedź (określa gatunek utworu, wskazuje adresata, ujawnia główny motyw, nazywa wydarzenia, odwołuje do jakiegoś utworu bądź obrazu)?

10. Określenie, czy utwór dzieli się na części. Jeśli tak, to:

 • ile części da się wyróżnić?

 • czy podział jest wyraźny (np. wyróżniony graficznie)?

 • czym ten podział jest spowodowany?

 • co i w jaki sposób (środki stylistyczne) prezentują poszczególne części?

11. Określenie motywu głównego i problematyki wiersza:

 • jaki temat podejmuje wiersz?

 • czy jest to wyraz uczuć?

 • jeśli tak, to jakich?

 • czy jest to refleksja?

 • jeśli tak, to nad czym?

 • czy jest to opis?

 • jeśli tak, to czego i w jakim celu został dokonany?

12. Określenie, przy okazji realizowania punktu 11, jaki rodzaj liryki występuje (podział liryki ze względu na typ przeżyć, problematykę):

 • liryka miłosna - wyraża uczucia miłosne;

 • liryka filozoficzna - wyraża stosunek do najważniejszych problemów życia;

 • liryka religijna - podejmuje problemy wiary, wprowadza jako podmiot/bohatera/adresata Boga/bóstwo;

 • liryka polityczna i patriotyczna - podejmuje aktualne tematy, jest to poezja zaangażowana, która ma oddziaływać na czytelnika, czasami jest tylko reakcją na to, co się dzieje.

13.Określenie, jakie jest przesłanie wiersza.
Przy interpretowaniu (odczytywaniu problematyki, przesłania wiersza) należy zwrócić uwagę na takie elementy analizy jak:

 • czy język, jakim posługuje się osoba mówiąca jest naturalny, czy stylizowany (np. na gwarę, mowę potoczną)?

 • jeśli jest to język stylizowany, to jakie elementy językowe na to wskazują?

 • czy da się zauważyć w tekście dominację jakiejś funkcji językowej?

 • jeśli tak, to w jakim celu autor posłużył się tym zabiegiem?

 • jaki jest dobór słownictwa i czemu on służy (np. wyrazy nacechowane emocjonalnie, wyrazy pochodzące z gwar środowiskowych, regionalizmy, archaizmy, brutalizmy, wulgaryzmy)?

 • czy jest to język obfitujący w środki stylistyczne?

 • jeśli tak, to jakie (nie wypisujemy wszystkich środków, ale tylko te, które są istotne z punktu widzenia interpretacji)?

 • czy jest to utwór stroficzny (podajemy to wtedy, jeśli jest istotne z punktu widzenia interpretacji)?

 • jaki jest system wiersza (podajemy to wtedy, jeśli jest istotne z punktu widzenia interpretacji)?

 • jakie są rymy (podajemy to wtedy, jeśli jest istotne z punktu widzenia interpretacji)?

: pub
pub -> Kendrick Lamar
pub -> Lista Przebojów Radia Pik
pub -> Piotr Wojewnik
pub -> Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions
pub -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
pub -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy

Pobieranie 19.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna