Analiza rynku turystycznego SłowacjiPobieranie 262.37 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar262.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6


AWF w Krakowie

Bartosz Gotkiewicz

SUM zaoczne

I rok, gr. T1


Analiza rynku turystycznego Słowacji
WprowadzenieDokonując wyboru Słowacji jako kraju, którego dotyczy niniejsza praca, kierowałem się głównie trzema względami. Pierwszy z nich to bliskie sąsiedztwo Republiki Słowackiej, z którą graniczymy. Miałem tu na uwadze nie tyle względy polityczne, czy gospodarcze, ale przede wszystkim zróżnicowany i turystycznie bardzo interesujący kraj, oraz sąsiedztwo narodu bliskiego nam kulturowo, językowo i mentalnie.

Kolejny powód ma charakter emocjonalny i osobisty. Słowacją, w tym m.in. opisem regionów turystycznych tego kraju, zajmował się mój dziadek1 jeszcze w okresie międzywojennym2.

Wreszcie wzgląd najbardziej prozaiczny. Są nim stosunkowo łatwo dostępne materiały do tematu, zarówno drukowane, jak i te publikowane w Internecie. Te ostatnie dają możliwość szybkiego pozyskiwania świeżych danych statystycznych. Mam tu na myśli wydawnictwa zarówno polskie, jak i słowackie, gdyż bariera językowa praktycznie nie istnieje.

I. Informacje ogólne1. Mapa fizyczna Słowacji.

Źródło: http://www.turistikaonline.sk/Słowacja – państwo śródlądowe leżące pomiędzy 47º44’ a 49º20’N i 16º53’ a 22º32’E . Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Słowacja nie posiada dostępu do morza. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Stolicą kraju jest Bratysława (450 tys. ludności), położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami. Od 2004 roku należy do Unii Europejskiej. Powierzchnia Słowacji to 49 036 km² (126. na świecie) . Ludność 5,4 mln ( 107. na świecie) Gęstość zaludnienia 111 osób/km². Słowacy stanowią 85% ludności kraju, Węgrzy 10%, Cyganie 2% i Czesi 1%. W miastach mieszka około 57% ludności. Językiem oficjalnym jest słowacki. Obecnie w kraju jest 8 województw:

  1. Bratysławskie

  2. Trnawskie

  3. Nitrzańskie

  4. Trenciańskie

  5. Bańskobystrzyckie

  6. Zylińskie

  7. Preszowskie

  8. Koszyckie

Słowacja leży w Europie Środkowej, po południowej stronie wododziałowego łuku Karpat i – w niewielkiej części – na nizinach naddunajskich. Jest krajem górskim: 61% jej powierzchni zajmują liczne pasma i łańcuchy górskie Karpat Zachodnich (Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka Fatra, Mała Fatra) i Karpat Wschodnich (Bieszczady, Wyhorlat). Najwyższym punkt Słowacji jest tatrzański szczyt górski Gerlach (2655 m n.p.m.). W górach znajdują się rozległe kotliny śródgórskie, z których największe to Kotlina Koszycka i Kotlina Liptowska. Tereny nizinne zajmują stosunkowo niewielką część powierzchni kraju. Stanowią je trzy niziny: najmniejsza Nizina Zahorska na południowo-zachodnim skraju państwa, największa Nizina Naddunajska nad Dunajem na południu i na południowym wschodzie Nizina Wschodniosłowacka.

Klimat Słowacji.

Słowacja leży w strefie klimatu umiarkowanego. Najniższe średnie roczne temperatury powietrza (8ºC) uzyskują miejscowości znajdujące się w Karpatach natomiast najwyższe (10ºC) mają nizinne, południowe części Słowacji. Najbardziej wilgotne są obszary górskie (900mm). Najmniej opadów występuje na terenach między dolnym Wagiem a Ipolą oraz w okolicach Koszyc(500mm).Gospodarka Słowacji

Gospodarka Słowacji uważana jest za jedną z najszybciej rosnących gospodarek rynkowych Europy Środkowej. Od 1989 roku przebiegają tu znaczące przemiany gospodarcze, których celem w fazie początkowej było odrzucenie modelu gospodarki centralnie planowanej i wybudowanie gospodarki rynkowej. Kolejne, liczne reformy (służby zdrowia, systemu emerytalnego, systemu podatkowego) mają na celu poprawę sytuacji gospodarczej kraju.Wybrane wskaźniki makroekonomiczne

Rok 2006

PKB w cenach stałych

1 275,254 mld. SKK

Przyrost roczny PKB

8,3 %

Stopa bezrobocia

9,4 %

Roczny wskaźnik inflacji (CPI)

4,2 %

Eksport

1 239, 359 mld. SKK

Import

1 330, 986 mld. SKK

Bilans handlowy

-91, 627 mld. SKK

Średnie, nominalne wynagrodzenie miesięczne

18 761,- SKK

Źródła: Narodowy Bank Słowacji (NBS), Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej (ŠÚ SR)

Do głównych partnerów zagranicznych Słowacji należą (na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej z 2006 roku):


Import: Niemcy, Republika Czeska, Rosja, oraz Włochy, Polska, Austria, Węgry, Francja.
Eksport: Niemcy, Republika Czeska, oraz Austria, Włochy, Polska, Węgry, Francja.

Około 75% handlu zagranicznego odbywa się w ramach UE.II. Warunki rozwoju turystyki

Republika Słowacka jest krajem o wyjątkowo urozmaiconym ukształtowaniu. Połowę jego obszaru zajmują tereny leżące na wysokości od 350 do 800 m n.p.m., a kolejne 14% ogólnej powierzchni kraju położone jest w terenie wznoszącym się ponad granicę 800 m n.p.m. Wynika to m.in. z faktu, że zdecydowana większość obszaru Słowacji leży w Karpatach (najwyższy szczyt-Gerlach, 2655 m n.p.m.). Część Karpat przynależna do Słowacji, składa się z trzech grup górskich: Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Centralnych Karpat Zachodnich i Wewnętrznych Karpat Zachodnich. Każda z tych grup posiada odrębną budowę geologiczną. Karpaty Zewnętrzne, w skład których wchodzą położone na zewnątrz łuku karpackiego pasma Białych Karpat, Jaworników, Beskidów Orawskich, Gór Czerchowskich i Niskich Beskidów, zbudowane są z fliszu. Centralne Karpaty, do których należą pasma Małych Karpat, Gór Strażowskich, Mała i Wielka Fatra, Tatry i Niżne Tatry, zbudowane są głównie ze skał krystalicznych i wapienno-dolomitowych. Wymienione grupy górskie przedzielają głębokie doliny Wagu, Hronu i Hornadu, niekiedy rozszerzające się i tworzące wówczas śródgórskie kotliny, takie jak Spiską, Liptowską, Turczańską i Zwoleńską. Teren górski z wyraźną rzeźbą polodowcową w jego górnych partiach i krasowość na obrzeżach gór sprawiają, że obszar ten jest najbardziej atrakcyjny dla turystyki. Karpaty Wewnętrzne, do których należą Rudawy Słowackie, Kras i Pieniny, są bardzo zróżnicowane pod względem budowy geologicznej. Jest naturalne, że górska część Słowacji charakteryzuje się dużym zalesieniem. Lasy zajmują na Słowacji 40% powierzchni. Dominują lasy szpilkowe (71%), głównie świerkowe. W górach występuje piętrowy układ roślinności. Na południe od Karpat leżą niziny, Naddunajska, oraz Wschodniosłowacka (nad Hornadem). To one zaniżają nieco średnią wysokość kraju, która wynosi 478 m n.p.m. W tym rejonie występują lasy liściaste, głównie bukowe i dębowe. Układ hydrograficzny kraju zdominowany jest przez Dunaj (długość na terenie Słowacji – 172 km) i jego dorzecze, Wag (390 km), Morawa (358 km) i Hron (290 km). Tylko 4% powierzchni kraju (całe dorzecze Popradu) należy do zlewiska Bałtyku. Na terenie najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów istnieje na Słowacji 9 parków narodowych, 606 rezerwatów i 185 innych obiektów. Ochronie podlegają m.in. wszystkie jaskinie.Do obiektywnych czynników stwarzających podstawę rozwoju turystyki na Słowacji należy zaliczyć ukształtowanie powierzchni kraju, atrakcyjność krajobrazu i dużą jego różnorodność. Mam tu na myśli zróżnicowanie krajobrazu stworzonego przez naturę, jak i kulturowego, przekształconego przez człowieka i zawierającego wyraźne ślady jego obecności i oddziaływania (m.in. układy pól, zespoły architektoniczne miast i wsi, budownictwo ludowe i miejskie, architekturę sakralną, zespoły dworskie, pałace i zamki. Również ciągi komunikacyjne i inne obiekty architektoniczne).
Regiony koncentracji ruchu turystycznego
BratislavaDolné PohronieDolný ZemplínGemerHorné PohronieHorný ZemplínKošice a okolie


KysuceLiptovOravaPodpoľaniePodunajskoPoipliePonitrie


SpišStredné PovažieŠarišTrnavskoTuriecVysoké TatryZáhorie2. Regiony turystyczne Słowacji

Źródło: http://www.travelguide.sk/hg/regions/default.asp?a=a&lang=pol

W zależności od cech krajobrazu, historii poszczególnych ziem i charakteru najistotniejszych atrakcji turystycznych, na terenie Słowacji można wydzielić następujące regiony turystyczne:

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna