Analiza rynku turystycznego


RYNEK RECEPCJI TURYSTYCZNEJPobieranie 306.49 Kb.
Strona4/5
Data06.05.2016
Rozmiar306.49 Kb.
1   2   3   4   5

RYNEK RECEPCJI TURYSTYCZNEJWielkość ruchu turystycznego w latach 2002-2007
2002 – 4 841 200 osób

2003 – 4 745 900 osób

2004 – 5 215 000 osób

2005 – 5 499 500 osób

2006 – 5 532 500 osób

2007 – 5 644 100 osób


Źródło danych: jest to moje zestawienie na podstawie danych statystycznych ze strony: http://www.tourism.australia.com/Research.asp?lang=EN&sub=0318; 20:24

Jak widać w ciągu ostatnich 6 lat (za wyjątkiem roku 2003) ilość turystów przyjeżdżających do Australii systematycznie rośnie. Na pewno związane jest to z lepszą dostępnością tego terenu dla turystów – mamy więcej połączeń lotniczych a także morskich oraz ceny wycieczek do Australii spadają, więc większa liczba osób może pozwolić sobie na taką wycieczkę.


Miesięczne zestawienie przyjazdów do Australii w latach 2003-2007 (w tys.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2003

396,6

427,5

392,5

321,5

260,9

308,3

415,5

362,2

385,6

435,3

473,3

566,6

2004

420,2

454,8

432,3

402,8

341,3

367,3

472,0

405,9

395,6

449,9

479,9

593,1

2005

462,4

501,6

504,7

409,5

353,9

379,8

502,0

432,2

414,4

462,6

472,7

601,2

2006

466,7

488,6

476,0

437,8

345,5

382,5

483,4

413,6

426,1

476,2

492,7

643,5

2007

458,2

514,7

524,2

438,6

368,0

402,0

486,4

437,1

435,3

465,7

498,8

615,0

Źródło danych: jest to moje zestawienie na podstawie danych z poszczególnych miesięcy i lat ze strony: http://www.tourism.australia.com/Research.asp?lang=EN&sub=0318; 18.05.08, 21:24


Źródło: http://www.tra.australia.com/content/documents/Survey%20Results/2007%20Data/Seasonality.pdf; 19.05, 12.24
Na podstawie tej tabeli można zauważyć, że Australie turyści najczęściej odwiedzają w miesiącach: grudzień, listopad, styczeń, luty. Wtedy w Australii panuje lato a na naszej półkuli zima. Najmniej turystów natomiast jest w maju.
Kraje, które emitowały najwięcej turystów do Australii w latach 2002-2007
Oceania & Antartica

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fiji 23 200 25 500 25 800 28 400 29 600 26 300

New Caledonia 30 500 33 600 36 100 37 800 39 200 41 400

New Zealand 790 100 839 100 1 032 700 1 098 900 1 075 800 1 138 000

Papua New Guinea 31 200 27 300 25 800 27 900 30 600 33 100

Other 30 000 31 000 34 600 34 100 36 000 38 700

Total 905 000 956 500 1 155 000 1 226 900 1 211 200 1 277 600
Europe

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Austria 19 000 18 800 18 400 18 900 19 200 17 800

Belgium 10 800 9 900 11 000 11 900 12 900 14 000

Denmark 18 900 19 000 20 500 22 600 23 000 22 600

France 49 600 51 400 58 100 63 800 67 400 73 500

Germany 134 800 137 900 140 600 146 500 148 300 151 600

Greece 7 000 5 700 6 500 6 700 6 700 7 800

Ireland 48 000 53 000 53 700 59 800 59 100 67 200

Italy 43 300 41 300 47 100 50 900 1 700 53 600

Netherlands 53 000 51 000 48 200 49 700 51 200 51 200

Norway 16 900 17 200 16 800 16 500 15 600 16 200

Spain 12 500 12 500 15 800 16 900 18 200 20 900

Sweden 30 900 31 800 33 400 35 300 35 600 35 300

Switzerland 41 500 40 900 41 200 41 500 42 500 41 800

United Kingdom 642 700 672 800 676 200 708 800 734 200 688 900Total 1 180 500 1 212 000 1 243 700 1 306 800 1 345 300 1 333 500
The Americas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Canada 90 900 87 900 98 200 102 500 109 800 114 600

United States of America 434 500 422 100 433 300 446 300 456 100 459 700

Other 30 800 27 400 29 900 28 000 35 400 49 600

Total 556 200 537 500 561 500 576 800 601 300 623 900
2002 2003 2004 2005 2006 2007

South Africa 51 000 52 700 50 400 52 500 56 900 63 400
Middle East & North Africa

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Israel 15 100 13 300 14 400 15 600 15 000 15 100

Other 36 400 39 300 49 600 56 900 60 800 72 400Total 51 500 52 700 64 000 72 500 75 800 87 500
Southeast Asia

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brunei 7 200 7 800 6 900 7 200 6 400 7 500

Indonesia 89 400 90 300 84 400 83 500 83 500 89 100

Malaysia 159 000 155 600 166 800 166 000 150 300 159 500

Philippines 28 500 27 000 31 200 33 700 37 400 42 400

Singapore 286 900 253 400 251 200 266 000 253 400 263 800

Thailand 82 700 73 200 79 800 76 900 74 000 83 000

Other 20 200 18 100 18 400 14 500 19 100 32 000

Total 673 800 625 300 638 700 647 800 624 100 677 300
Northeast Asia

2002 2003 2004 2005 2006 2007

China 190 000 176 100 251 300 285 000 308 500 357 400

Hong Kong (SAR of China) 150 900 129 300 137 200 159 600 154 800 147 000

Japan 715 500 627 700 710 400 685 300 651 100 572 900

Korea 189 700 207 300 211 900 250 500 260 800 253 300

Taiwan 97 400 87 700 98 800 110 900 93 800 92 700

Other 1 900 1 900 2 300 2 700 2 400 2 300Total 1 345 500 1 230 000 1 411 800 1 493 300 1 471 300 1 425 600
2002 2003 2004 2005 2006 2007

India 45 000 45 600 55 600 67 900 83 800 95 200
Źródło danych: moje zestawienie na podstawie danych statystycznych ze strony: http://www.tourism.australia.com/Research.asp?lang=EN&sub=0318; 19.05, 12:00
Na podstawie danych z powyższego zestawienia widzimy, że do Australii najczęściej przybywają turyści z Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Japonii, USA, Chiny, Singapur, Korea, Niemcy. Jeśli chodzi o kontynent to najczęściej Australie odwiedzają mieszkańcy Azji.

CELE PRZYJAZDÓW TURYSTÓW

w latach 2004-2007 (w nawiasach ilości procentowe):Cele wyjazdów

2004

2005

2006

2007

Holiday

2 559 488 (53%)

2 705 243 (54%)

2,638,613 (52%)

2,579,380 (51%)

Visiting friends

999 157 (21%)

1 036 855 (21%)

1,044,644 (20%)

1,096,698 (21%)

Business

704 759 (15%)

770 922 (15%)

822,704 (16%)

872,902 (16%)

Education

278 501 (6%)

285 490 (6%)

328,130 (6%)

348,563 (6%)

Employment

75 486 (2%)

74 913 (1%)

100,884 (2%)

115,288 (2%)

Other

179 470 (4%)

172 786 (3%)

163,784 (3%)

183,688 (3%)

Źródło danych: moje zestawienie na podstawie danych statystycznych ze strony: http://www.tra.australia.com/international.asp?lang=EN&sub=0041; 19.05, 23:00Wykres kołowy za rok 2007 ze strony: http://www.tra.australia.com/content/documents/Survey%20Results/Inbound.pdf; 19.05, 23:30

Z powyższego zestawienia wynika że najwięcej turystów przyjeżdża do Australii na wakacje (51%). Drugą grupą są osoby przyjeżdżające w odwiedziny do znajomych lub rodziny, a następnie osoby przyjeżdżające w celach biznesowych.
WYDATKI TURYSTÓW
Wybrane kraje, które wydały najwięcej w latach 2004-2007 (w bilionach/milionach $)

2004 2005 2006 2007

Nowa Zelandia 1 183 400 1 413 300 1 374 000 1 553 000

Japonia 1 124 500 1 095 200 1 046 000 992 000

Hong Kong 403 600 374 700 458 000 470 000

Singapur 500 500 582 500 688 000 815 000

Malezja 498 800 474 900 492 000 629 000

Indonezja 293 900 305 000 373 000 367 000

Tajwan 194 200 195 200 203 000 239 000

Tajlandia 279 200 249 700 237 000 297 000

Korea 553 900 587 900 903 000 946 000

Chiny 844 900 922 100 1 115 000 1 392 000

Reszta krajów z Azji 378 500 438 400 508 000 736 000

USA 1 013 100 957 200 1 226 000 1 229 000

Kanada 286 000 314 500 391 000 433 000

Wielka Brytania 1 816 300 1 778 900 2 039 000 1 947 000

Niemcy 456 400 425 400 511 000 536 000

Reszta krajów europejskich 1 344 300 1 370 400 1 648 000 1 768 000

Reszta świata 616 700 681 800 750 000 1 037 000

SUMA 10 700 000 12 168 000 14 000 000 15 400 000
Źródło danych: moje zestawienie na podstawie danych kwartalnych ze strony: http://www.tra.australia.com/international.asp?lang=EN&sub=0041; 19.05, 22:35

Największe wydatki w poszczególnych stanach w latach 2006-2007 (w bln/mln $):
2006 2007

Nowa Południowa Walia 5 230 000 5 823 000

Wiktoria 2 744 000 3 173 000

Qeensland 3 596 000 3 708 000

Południowa Australia 498 000 489 000

Zachodnia Australia 1 379 000 1 688 000

Tasmania 250 000 233 000

Terytorium Północne 441 000 398 000

Stołeczny Dystrykt Centralny 227 000 198 000
Źródło danych: moje zestawienie na podstawie danych kwartalnych ze strony: http://www.tra.australia.com/international.asp?lang=EN&sub=0041; 19.05, 23:20

Największe wydatki ponieśli turyści na cele: (w latach 2004-2007):

(w bilionach/milionach $)


2004 2005 2006 2007

Holiday 5 077 800 5 391 600 5 777 000 6 054 000

Visiting friends & relatives 1 474 200 1 510 700 1 759 000 1 987 000

Business 1 209 800 1 339 000 1 522 000 1 744 000

Education 3 319 900 3 168 400 3 995 000 4 548 000

Employment 429 600 490 600 688 000 752 000

Other 277 100 266 800 220 000 300 000

Źródło danych: moje zestawienie na podstawie danych kwartalnych ze strony: http://www.tra.australia.com/international.asp?lang=EN&sub=0041; 19.05, 22:00

Największe wydatki zostały przeznaczone na (2003):
- 2,5 biliona $ (22%) - posiłki w restauracjach, podróże, artykuły spożywcze,

- 2,2 biliona $ (20%) – noclegi

- 2,1 biliona $ (18%) – zakupy, pamiątki

- 1,5 biliona $ (13%) – education fees

- 525 miliona $ (5%) – wycieczki zorganizowane
Najczęściej odwiedzane stany w Australii (w tysiącach):
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nowa Południowa Walia 366 381 368 377 383 424 441

Wiktoria 197 215 209 211 213 255 258

Qeensland 283 299 264 299 323 357 355

Południowa Australia 112 100 92 94 85 101 99

Zachodnia Australia 92 88 94 100 93 101 105

Tasmania 31 25 32 24 31 40 44

Terytorium Północne 138 133 115 117 109 130 113

Stołeczny Dystrykt Centralny 43 47 50 39 32 37 39
Źródło danych: moje zestawienie na podstawie danych kwartalnych ze strony: http://www.tra.australia.com/international.asp?lang=EN&sub=0041; 19.05, 23:50
Najczęściej odwiedzane regiony w Australii w 2007 roku:
1. Sydney - 2 047 000 osób

2. Melbourne – 1 024 000 osób

3. Tropical North Queensland – 793 000 osób

4. Gold Coast – 787 000 osób

5. Brisbane – 718 000 osób

6. Experience Perth – 484 000 osób

7. Adelaide – 273 000 osób

8. Sunshine Coast – 250 000 osób

9. Whitsundays – 221 000 osób

10. Hervey Bay/Maryborough – 218 000 osób


10 najczęściej odwiedzanych miejsc w 2007 roku (z wyłączenien miast):
1. Tropical North Queensland - 793 000 osób

2. Gold Coast - 787 000 osób

3. Sunshine Coast – 250 000 osób

4. Whitsundays – 221 000 osób

5. Hervey Bay/Maryborough – 218 000 osób

6. Northern Rivers - Tropical NSW – 214 000 osób

7. Petermann (Uluru) - 210 000 osób

8. Alice Springs – 165 000 osób

9. North Coast NSW - 160 000 osób

10. Western – 138 000 osób


Źródło: http://www.tra.australia.com/content/documents/Survey%20Results/2007%20Data/Top%20ten%20regions%20-International.pdf; 20.05, 12:55

Turyści po Australii najczęściej podróżują następującymi środkami transportu (2003):
- 32% - prywatny środek transportu

- 25% - taxi lub publiczny transport

- 16% - wyczarterowany/wycieczkowy autobus

- 12% - wynajęty samochód

- 10% - autobus

- 10% - pociąg


Wybór rodzaju zakwaterowania przez określone grupy społeczne (2007)
Zakwaterowanie luksusowe


Źródło: http://www.tra.australia.com/content/documents/Survey%20Results/2007%20Data/Luxury%20and%20rental%20accommodation.pdf; 20.05, 13:00

Zakwaterowanie w luksusowych hotelach wybierają najczęściej pary (32%) oraz podróżujący samotnie (21%) i rodziny (19%)
Tanie zakwaterowanie


Źródło: http://www.tra.australia.com/content/documents/Survey%20Results/2007%20Data/Luxury%20and%20rental%20accommodation.pdf; 20.05, 13:00
Natomiast tańsze zakwaterowanie w hotelach, hotelach, motelach wybierają głównie rodziny (32%), pary (25%) oraz grupy przyjaciół (21%).

1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna