Analiza rynku turystycznegoPobieranie 306.49 Kb.
Strona1/5
Data06.05.2016
Rozmiar306.49 Kb.
  1   2   3   4   5
ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO

AUSTRALII

Autor: Piotr Bajon

Kierunek studiów:

Turystyka i Rekreacja

SUM 1 rok – grupa 1

SPIS TREŚCI


INFORMACJE OGÓLNE: 2

Krótki opis poszczególnych stanów, terytoriów federalnych i zamorskich: 13

Atrakcje turystyczne Australii: 28

RYNEK RECEPCJI TURYSTYCZNEJ 32

RYNEK EMISJI TURYSTYCZNEJ 39

PROFILE TURYSTÓW 43

BRANŻA TURYSTYCZNA 49

ZNACZENIE RYNKU AUSTRALIJSKIEGO DLA POLSKI 50

PROMOCJA AUSTRALII W POLSCE i POLSKI W AUSTRALII 50

PODSUMOWANIE 51

INFORMACJE OGÓLNE:AUSTRALIA jest to najmniejszy kontynent Ziemi, na półkuli południowej. Od południa i zachodu otoczony Oceanem Indyjskim, od północy i wschodu przybrzeżnymi morzami Oceanu Spokojnego (Morze: Arafura, Timor, Koralowe i Tasmana).

Źródło mapy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Australia_mapa_przegladowa.pngNazwa Australia odnosząca się do kontynentu pochodzi od określenia Terra Australis, jaką wymyślili i używali europejscy kartografowie aż do połowy XVIII w. Jest to określenie łacińskie i znaczy: terra - ziemia, australis - południowy. Stąd nazwa Terra Australis - Ziemia Południowa, tudzież Kraina Południowa. A dlaczego nazwali ją południowa (australis) - ponieważ w tamtych czasach sądzono iż zajmuje ona większą część półkuli południowej. Natomiast określenie Australia dotyczące państwa jest tylko potocznie używane, gdyż tak naprawdę to jest to Związek Australijski (ang: Commonwealth Of Australia).
Flaga Narodowa. Wkrótce po utworzeniu federacji w 1901 r., pierwszy premier Australii Edmund Barton ogłosił konkurs na flagę narodową. Rząd federalny ustanowił cenę do 250 funtów za wygrany projekt. Ponad 30 tys. osób przysłało projekty do oceny. Ten wspaniały, natychmiastowy odzew nakłonił do zorganizowania publicznego pokazu flag, który odbył się w Centrum Wystawowym w Melbourne. Konkurs wyłonił pięciu zwycięzców, których projekty były bardzo podobne: Annie Dorington z Perth, Ivor Evans z Melbourne (14 letni uczeń), L.J Hawkins z Melbourne, E.J. Nuttal z Melbourne i William Stevens z Auckland. Zwycięzcy konkursu razem opracowali jeden wspólny projekt flagi australijskiej wykorzystując wizerunek flagi brytyjskiej (Union Jack - Krzyż Św. Jerzego) i umieszczając pod nim gwiazdę sześcioramienną symbolizującą sześć stanów Związku Australijskiego, a na prawo od niej konstelację Krzyża Południa składającą się z czterech siedmioramiennych gwiazd i jednej pięcioramiennej gwiazdy. Ivor Evans był autorem pomysłu zamieszczenia na fladze Krzyża Południa, ponieważ jest to "najjaśniejsza konstelacja gwiazd południowej półkuli, symbol świetlanej przyszłości Australii jako wiodącego kraju". W 1903 roku podpisano ustawę akceptującą ten projekt jako flagę narodową. Król Edward VII zaakceptował projekt ustawy, ale nie został on oficjalnie przyjęty. Jednakże jej wzór został zaakceptowany i używany jako oficjalna flaga Australii. Gwiazda Republiki (Federation Star) została zmieniona 22 maja 1909 roku na siedmioramienną, aby reprezentować 6 stanów federalnych i terytoria zamorskie Australii. Parlament oficjalnie zaakceptował flagę w 1953 r. Królowa Elżbieta II wizytując Australię 15 kwietnia 1954 roku, podpisała akt proklamacji flagi z 1953 roku.
Narodowa flaga Australii jest chorągwią koloru niebieskiego. Czerwona chorągiew powiewa na statkach floty handlowej, biała na statkach Królewskiej Floty Australii. Chorągiew Sił Powietrznych Australii jest błękitna.
Także Aborygeni mają własną flagę. Ich flaga symbolizuje jedność narodu Aborygenów w zmaganiach o niepodległość i samostanowienie. Flaga ma czarny pas na górnej połowie, czerwony na dolnej i żółte koło w środku. Jest wiele wyjaśnień, co znaczą poszczególne kolory i wzory. Jedna wersja głosi, że czarny pasek symbolizuje naród aborygeński, czerwony najprawdopodobniej ląd a żółte koło – słońce. Inna wersja mówi, że czarny pas to naród aborygeński, czerwony rozlew krwi, a żółte koło pochodzi od Europejczyków. 
Herb państwowy nadał Australii w 1912 roku król Jerzy V. Sześciopolową tarczę z herbami stanów, otoczonymi bordiurą gronostajową podtrzymują kangur i struś emu. Nad nią, na niebiesko-złotym zawoju, umieszczona jest siedmioramienna złota gwiazda. Za tarczą i trzymaczami umieszczone są kwitnące gałęzie australijskiej akacji. Pod tarczą wstęga z napisem nazwy państwa.

Hymn państwowy. Brytyjski hymn królewski God Save the Queen pozostał hymnem Australii aż do roku 1984 r., kiedy to hymnem narodowym została patriotyczna pieśń Advance Australia Fair (Naprzód, Piękna Australio). Słowa i muzykę napisał Peter Dodds McCormick. Po raz pierwszy pieśń tę wykonano w dniu św. Andrzeja w 1878 roku w Sydney, więc do 1984 roku w Australii obowiązywały dwa hymny - królewski i narodowy.
Oto jego słowa:
Advance Australia Fair
Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We've golden soil and wealth for toil,
Our home is girt by sea;
Our land abounds in Nature's gifts
Of beauty rich and rare;
In history's page, let every stage
Advance Australia fair!
In joyful strains then let us sing,
"Advance Australia fair!"

Beneath our radiant southern Cross,


We'll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who've come across the seas
We've boundless plains to share;
With courage let us all combine
To advance Australia fair.
In joyful strains then let us sing
"Advance Australia fair!"
Stolicą państwa jest Canberra.
Powierzchnia:

Australia stanowi szóste pod względem powierzchni państwo świata. Całkowita jej powierzchnia to 7 686 850 km².

Skrajne punkty części lądowej Australii:

-Przylądek Jork 10o41'S


-Wilsons Promontory 39o08'S
-Steep Point 113o09'E
-Byron 153o39'E

Rozciągłość południkowa - 3150 km z Tasmanią 

Rozciągłość równoleżnikowa - ok. 4000 km
Historia:

Australia została odkryta przez Portugalczyków, którzy w tym czasie zakładali swe bazy handlowe w Indiach, Azji Płd.-Wsch. i w Chinach. Australia ich jednak nie zainteresowała, gdyż wydawała się niezamieszkana i nieprzyjazna dla Europejczyków pod względem przyrodniczym i klimatycznym. Podobnie Holendrzy, którzy penetrowali w XVII wieku zachodnie i północne wybrzeża kontynentu, zadowolili się jedynie nazwaniem go Nową Holandią.

Badania wskazują, że Australia była już zasiedlona 60 tys. lat temu przez ludzi przybyłych z Azji. Byli to Aborygeni. W 1787 r. na teren owego kontynentu przybył biały człowiek - statki z więźniami z Anglii, Szkocji, Walii. Większość więźniów po odbyciu kary osiedliła się na australijskich ziemiach.

Wnętrze kontynentu Australii było nie zbadane aż do początków XIX wieku.

Wielu badaczy starało się dotrzeć w głąb kontynentu, dla wielu skończyło się to śmiercią (jednym z nich był William Wills).
Ludność:

Według danych z 2007 roku liczba ludności Australii wynosi - 21 152 000 - w tym ludność rdzenna 373 000, Polonia ok. 141 000.


Średnia gęstość zaludnienia to 2,8 osób/km2 - Australia to najsłabiej zaludnione państwo świata. 75% ludności mieszka na południu kraju, na obszarze stanowiącym ok. 5% powierzchni kontynentu australijskiego. Najgęściej zaludnionymi prowincjami są: Australijskie Terytorium Stołeczne - 120 osób/kmi Wiktoria - 19,4 osób/km2

Liczba ludności w głównych miasta wynosi (stan na 2007 r.):

Sydney - 4 293 100

Melbourne - 3 730 000

Brisbane - 1 810 900

Perth - 1 507 900

Adelaide - 1 138 833

Gold Coast - 554 628

Newcastle - 512 000

Canberra - 323 000

Zarazem Australia to najbardziej zurbanizowane państwo świata, w którym ludność miejska stanowi 85%. W 13 miastach, liczących ponad 100 tys. mieszkańców, mieszka ok. 70% ludności kraju.


Skład etniczny:

- Europejczycy - 91%


- Aborygeni - 2%
- Azjaci - 5%
- Pozostali - 2%


LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKU

0 – 14 lat

19,3 %

15 – 64 lat

67,4 %

Powyżej 64 lat

13,2 %

ŚREDNIA WIEKU LUDNOŚCI AUSTRALII

W całej populacji

37,1 lat

Mężczyźni

36,3 lat

Kobiety

38 lat

Przyrost naturalny

0,82 %

Współczynnik urodzeń

12,02 urodzin/1000 mieszkańców

Współczynnik zgonów

7,56 zgonów/1000 mieszkańców

ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ŻYCIA

W całej populacji

80,62 lat

Mężczyźni

77,75 lat

Kobiety

83,63 latRozrodczość:

1,76 urodzin/kobietę

Źródła danych odnośnie ludności ze stron: http://www.australia.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=54

http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia

Ustrój polityczny:

Australia jest członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, zachowującym w aktach prawnych nazwę dominium. Ustrojem politycznym jest formalnie federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem. Głową państwa jest Królowa Australii (obecnie Elżbieta II) reprezentowana przez gubernatora generalnego. Tytuł Królowej Australii został nadany panującemu monarsze brytyjskiemu w 1971 przez australijski parlament.

Praktycznie głową państwa jest gubernator generalny Australii Michael Jeffery reprezentujący królową Australii Elżbietę II. Premierem Australii jest Kevin Rudd.
Gospodarka:

Australia to wysoko rozwinięte państwo przemysłowo-rolnicze.

Struktura użytkowania ziemi:

- użytki rolne stanowią 61,4% powierzchni kraju

- grunty orne i sady - 6,4%

- użytki zielone (łąki i pastwiska) - 54,4%

- nieużytki - 24,6%.

Znaczna część gruntów ornych jest sztucznie nawadniana ze źródeł artezyjskich. Uprawia się: pszenicę (największy obszar uprawy na świecie), trzcinę cukrową, bawełnę, słoneczniki, drzewa owocowe i cytrusowe, winorośl. Trudności w uprawie powodują długotrwałe susze i plagi szarańczy. Rozwinięta hodowla owiec (2. miejsce na świecie, ok. 75% merynosów), bydła. Rybołówstwo w gospodarce Australii ma znaczenie drugorzędne. Poławia się głównie ostrygi, kraby, homary, krewetki, tuńczyki, makrele, łososie oraz perły. Większość poławianych ryb, pochodzi z kultur sztucznych (perły też).

Głównym bogactwem naturalnym są bogate złoża rud żelaza, boksytów, ołowiu, cynku i niklu, uranu, manganu, złota, srebra, miedzi, cyrkonii, opali (największy światowy producent), szafirów i diamentów (jeden z większych producentów na świecie) oraz węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozwinięty przemysł metalowy, hutniczy, elektromaszynowy, elektrotechniczny, spożywczy, środków transportu, chemiczny, drzewny, papierniczy, poligraficzny, odzieżowy, obuwniczy, włókienniczy (33% światowej produkcji wełny nieoczyszczonej - od dziesięcioleci pierwsze miejsce na świecie). Regionem przemysłowym kraju są stany: Nowa Południowa Walia (ośrodki przemysłowe m. in.: Sydney, Newcastle, Wollongong), Australia Południowa (Adelaide, Port Pirie, Whyalla) i Wiktoria (Melbourne). Silnie zróżnicowany sektor przemysłowy, w którym pracuje 25% ludności czynnej zawodowo, wytwarza 28% produktu krajowego brutto.

Australia zajmuje 6. miejsce na świecie w produkcji energii elektrycznej, pochodzącej w 10% z elektrowni wodnych (głównie z systemu hydroelektrowni w Górach Śnieżnych i na Tasmanii). Jedną z największych na świecie elektrowni cieplnych buduje się w Bayswater w dolinie rzeki Hunter w stanie Nowa Południowa Walia (moc docelowa 3960 MW). W całym kraju liczne są małe elektrownie obsługujące farmy.

Około 5% dochodów państwa pochodzi z turystyki. Corocznie odwiedza Australię ponad 2 mln turystów, głównie z Japonii, Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii. Do interesujących obiektów turystycznych zalicza się: Wielką Rafę Koralową, Wybrzeże Złote, Górę Kościuszki, Park Narodowy Uluru, Tasmanię.

W komunikacji ważną funkcję pełnią: żegluga kabotażowa, transport lotniczy (ponad 400 lotnisk - najwięcej na świecie, największa w Australii linia lotnicza Qantas przewozi ok. 12,5 mln pasażerów rocznie), samochodowy (najbardziej zmotoryzowany kraj świata, długość dróg 913 tys. km, tylko 30% ma nawierzchnię asfaltową, a pozostałe drogi są dostępne w czasie korzystnych warunków pogodowych) i kolejowy (38,5 tys. km, głównie w południowo - wschodniej części kraju). Główne porty morskie: Sydney, Melbourne, Fremantle, Dampier, Port Hedland, Port Walcott, Hay Point.

Dochód narodowy: 30 700 000 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 2,3% (2004). Zadłużenie: 308,7 mld USD (2004). Struktura zatrudnienia: usługi – 70%, przemysł – 26,4%, rolnictwo – 3,6%. Handel zagraniczny: ponad 80% eksportu stanowią surowce mineralne i produkty rolnicze. Eksportuje się głównie węgiel (12%), złoto (7%), wełnę (6%), natomiast importuje się maszyny (33%), produkty chemiczne (12%), surowce (5%). Głównymi partnerami handlowymi są:kraje rozwijające się, USA, Japonia, Unia Europejska, Nowa Zelandia. Obroty handlowe z zagranicą – eksport: 86,89 mld USD, import: 98,1 mld USD (2004).
Religie:

Zgodnie z rządowym cenzusem z 2006 roku, 63,8% Australijczyków to chrześcijanie, 2,1% to buddyści, 1,7% stanowią muzułmanie, 0,7% hinduiści, 0,4% żydzi, 1,2% wyznawcy pozostałych niechrześcijańskich religii i sekt, a 30,6% nie identyfikuje się z żadną religią. Wśród chrześcijan największą grupę stanowią katolicy (25,8% ludności) i anglikanie (18,7%). Większość Australijczyków jest słabej wiary i na co dzień nie przywiązuje zbyt dużej wagi do przestrzegania doktryn swych wspólnot wyznaniowych i do praktyk religijnych. Zaledwie 1,5 miliona chrześcijan regularnie bierze udział w niedzielnych nabożeństwach, co stanowi około 7,5% Australijczyków, przy czym świątynie katolickie są odwiedzane częściej niż świątynie protestanckie.


Podział administracyjny Australii:


Rys. 1 Stany AustraliiRys. 2 Australijskie Terytorium Antarktyczne


Rys. 3 Wyspa Bożego Narodzenia


Rys. 4 Wyspy Kokosowe Rys. 5 Norfolk


Rys. 6 Wyspy Heard i McDonald


Rys. 7 Wyspy Morza Koralowego


Rys. 8 Wyspy Ashmore i Cartier

Australia to państwo federalne podzielone na 6 stanów i 2 terytoria federalne:
Jednostka administracyjna

Stolica

Powierzchnia w km2

Ludność w tys. (stan z sierpnia 2007)

STANY

Australia Południowa

Adelaide

984 377

1 588,5

Australia Zachodnia

Perth

2 529 880

2 118,5

Nowa Południowa Walia

Sydney

800 628

6 908,9

Queensland

Brisbane

1 734 157

4 201,1

Tasmania

Hobart

68 102

494,5

Wiktoria

Melbourne

227 600

5 226,4

TERYTORIA FEDERALNE

Terytorium Północne

Darwin

1 346 200

216,5

Stołeczny Dystrykt Federalny

Canberra

2 360


340,3

Źródło danych: http://www.australia.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=52
Terytoria zamorskie przynależne:

- Wyspa Norfolk

- Wyspa Bożego Narodzenia

Wyspy Kokosowe (Wyspy Keelinga)

Wyspy Morza Koralowego

Wyspy Heard i McDonalda

Australijskie Terytorium Antarktyczne

Wyspy Ashmore i Cartiera


Stany australijskie wywodzą się z dawnych kolinii brytyjskich. Ich niezależność chroniona jest przez konstytucję, a prawa na poziomie Związku Australijskiego obowiązują tylko tam, gdzie pozwala na to konstytucja. Inaczej jest w terytoriach, gdzie automatycznie obowiązuje legislacja federalna. Większość z terytoriów administrowana jest bezpośrednio przez rząd federalny, jedynie trzy z nich (Terytorium Północne, Australijskie Terytorium Stołeczne i Norfolk) posiadają własną administrację. Ale nawet w tych terytoriach parlament australijski posiada pełną moc prawodawczą i może uchylić prawa ustanowione przez instytucje terytoriów. W różnych ciałach międzyrządowych Terytorium Północne i Australijskie Terytorium Stołeczne traktowane są jak stany.

Każdy stan posiada gubernatora, mianowanego przez króla/królową Australii, ale faktycznie wybranego przez premiera stanu. W Terytorium Północnym i na wyspie Norfolk władzę monarszą reprezentuje administrator, wyznaczany przez gubernatora generalnego Australii. W Australijskim Terytorium Stołecznym nie ma ani gubernatora, ani administratora, za to niektóre z jego funkcji sprawuje sam gubernator generalny Australii.

W każdym stanie jest dwuizbowy parlament wzorowany na parlamencie federalnym, poza Queenslandem, który zniósł wyższą izbę w 1922. Niższa izba nazywana jest Zgromadzeniem Ustawodawczym (Legislative Assembly), jedynie w Australii Południowej i na Tasmanii nazywany jest House of Assembly. Wyższa izba nazywana jest Radą Ustawodawczą (Legislative Council). Wspomniane wyżej trzy samorządne terytoria mają jednoizbowy parlament.

Głową rządu w każdym stanie jest premier, wyznaczany przez gubernatora stanu z partii lub koalicji stanowiącej większość w niższej izbie parlamentu stanowego. W przypadku kryzysu konstytucjonalnego może wyznaczyć jednak kogoś innego. Na czele rządu w terytoriach stoi główny minister.


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna