Analiza ryzyka związanego z długofalowym inwestowaniem ofe w paliwa kopalnePobieranie 305.16 Kb.
Strona1/7
Data02.05.2016
Rozmiar305.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Raport

Analiza ryzyka związanego z długofalowym inwestowaniem OFE w paliwa kopalne

Przygotowana przez:

Dr. Andrzeja Kurnickiego

Fryderyka Popiel-Schneidera

Dla:

Organizacji WWF Polska22.07.2014

Spis treści
 1. Kontekst i obszar tematyczny analizy………………………………………………………………………………..................................................3

 1. Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)………………………………………..................................................3

 2. Tegoroczne zmiany w OFE……………………………………………………………………………………………..............................................3

 3. OFE a obywatele…………………………………………………………………………………………………………...............................................4

 4. OFE a paliwa kopalne…………………………………………………………………………………………………….............................................4

 1. Analiza kontekstu i przegląd aktywów oraz strategii OFE.....................................................................................................6

 1. Analiza sytuacyjna: założenia przyjęte w związku z konferencją klimatu w Cancún do potrzeb niniejszego raportu...........................................................................................................................................................................6

 2. Analiza sektorowa: w jakie spółki i sektory inwestują OFE?..........................................................................................8

 3. Analiza notowań spółek związanych z paliwami kopalnymi na GPW...........................................................................12

 • Koncerny naftowe i gazowe...........................................................................................................................12

 • Spółki węglowe..............................................................................................................................................15

 • Spółki energetyczne.......................................................................................................................................16

 • Podsumowanie przeglądu spółek związanych z paliwami kopalnymi...........................................................18

 1. Analiza Ryzyka..............................................................................................................................................................19

 • Ryzyko przypadkowej i pozornej dywersyfikacji............................................................................................19

 • Ryzyko koncentracji.......................................................................................................................................19

 • Ryzyko systemowe.........................................................................................................................................21

 • Ryzyko inwestycji w sektory schyłkowej ekonomii (niskiej marży i spadku zwrotów).......................................................................................................................................................21

 • Ryzyko kursów walutowych..........................................................................................................................23

 1. Analiza przypadku: OFE PZU........................................................................................................................................25

 • Portfel akcyjny PZU OFE................................................................................................................................25

 • Brak długofalowej strategii funduszu............................................................................................................26

 1. Wnioski i ich rekomendacje.................................................................................................................................................26

 • Propozycje inżynierii finansowej instytucji i sektorów „gospodarki przyszłości”..........................................27

 1. O autorach...........................................................................................................................................................................30

 2. Bibliografia..........................................................................................................................................................................31

 3. Dane źródłowe, wykresy i metodologia..............................................................................................................................32

 • TOP 10 i sektor energetyczny........................................................................................................................32

 • Udział sektora energetycznego.....................................................................................................................38

 • Analiza portfela inwestycyjnego OFE PZU.....................................................................................................40

 • Notowania.....................................................................................................................................................40

1. Kontekst i obszar tematyczny analizy 1. Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)


Każdy mieszkaniec Polski zatrudniony na umowie o pracę płaci 9,76% swoich dochodów na składki emerytalne. Razem z kwotą płaconą przez pracodawcę równowartość 19,52% zarobków każdego pracownika jest odkładanych na jego emeryturę. Stanowi to zdecydowaną większość wszystkich składek płaconych przez pracodawcę i pracownika, które łącznie wynoszą 33,19% podstawy wymiaru składek.

Co prawda prawie dwie trzecie tych składek służy finansowaniu I filaru opierającego się na systemie repatriacyjnym (co oznacza, że płacone obecnie składki finansują obecnie wypłacane emerytury), ale aż 7,3% dochodów jest przekazywanych na obowiązkowy II filar, w ramach którego każdy płacący składki gromadzi środki na własną emeryturę. Z tej kwoty większość jest przekazywana na indywidualne subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a 2,92% podstawy wymiaru zasila konta otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Tak więc środki zarządzane przez trzynaście istniejących OFE w dniu 31 grudnia 2013 wynosiły blisko 300 mld zł. W związku z tym, że inwestowały one ok. 40% swoich pieniędzy w akcje i obowiązywały je obostrzenia prawne ograniczające możliwość inwestowania zagranicą, były jednym z głównych graczy na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. 1. Pobieranie 305.16 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna