Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego


Klucz prawidłowych odpowiedziPobieranie 2.64 Mb.
Strona47/47
Data29.04.2016
Rozmiar2.64 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Klucz prawidłowych odpowiedzi

(1)-c


(2)-e

(3)-b


(4)-d

(5)-c


(6)-e

(7)-b


(8)-c

(9)-c


(10)-d

(11)-e


(12)-b

(13)-b


(14)-d

(15)-b


(16)-d

(17)-c


(18)-d

(19) -c,d,a,e,b

(20)-a

(21)-c


(22)-c

(23)-a


(24) -c

(25)-d


(26) -b

(27) -c


(28)-b

(29) -c


(30)-c

(31)-c


(32)-b

(33)-a


(34)-b

(35)-c


(36)-d

(37) -e


(38)-d

(39)-c


(40)-c

(41)-c


(42) -d

(43) -a


(44) -d

(45) -d


(46)-c

(47)-c


(48) -d

(49)-b


(50) -b

(51)-c


(52)-b

(53)-c


(54)-b

(55) -d


(56) -e

(57)-b


(58)-c

(59) -b


(60) -d

(61)-b


(62) -e

(63)-b


6Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych

(64) -c

(65)-c


(66) -d

(67)-d


(68)-c

(69)-b


(70)-b

(71)-c


(72)-c

(73)-d


(74) -c

(75)-b


(76) -d

(77)-b


(78)-c

(79)-b


(80)-c

(81)-d


(82)-b

(83)-b


(84)-d

(85)-c


(86)-d

(87)-c


(88)-c

(89)-c


(90)-d

(91)-c


(92)-c

(93) -a


(94)-c

(95) -c


(96) -b

(97) -c


(98) -c

(99) -d


(100) -c

(101) -e


(102) -c

(103) -b


(l 04) -c

(105) -d


(106) -d

(107) -d


(108) -c

(109) -d


(110) -d

(lll)-c


(l 12) -b

(130) -c


(114) -c

(115) -c


(116) -c

(117) -b


(119) -d

(120) -a


(121) -c

(122) -c


(123) -d

(124) -b


(125) -b

(126) -a


(127) -b

(128) -a


(129) -d

(132) -a


(133)-c

(134) -c


(135) -b

(136) -b


(137) -b

(138)-b


(139) -b

(140) -c


(141) -c

(142) -d


(143) -b

(144) -c


(145) -c

(146) -c


(147) -d

(148) -c


(149) -d

(150) -b


(152) -e

(153) -b


(154) -d

(155) -d


(156) -b

(157) -c,e,a,b,d

(158) -c

(159) -c


(160) -a

Sto książek z mojej półki

Stronniczy i osobisty zestaw stu pozycji dostępnych w języku polskim, jakie polecani studentom.

(1) Adamski R, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1982, PWN

(2) Andersen B., Wspólnoty wyobrażone, Kraków 1997, Wyd. Znak

(3) Arendt H., O rewolucji, Kraków 1991, Wyd. Totus

(4) Bauman Z., Socjologia, Poznań 1996, Wyd. Zysk i Ska

(5) Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesności - nowoczesność wieloznaczności, Warszawa 1995, PWN

(6) Bauman Z., Zarys socjologii: zagadnienia i pojęcia, Warszawa 1962, PWN

(7) Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000, PIW

(8) Becker H., Barnes H. E., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, Warszawa 1964-65, Książka i Wiedza

(9) Berger P., Luckman T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, PIW

(10) Berger P., Zaproszenie do socjologii, wyd. 7, Warszawa 2001, PWN

(11) Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wrocław 1997, Monografie FNP

(12) Chmielewski P., Kultura i ewolucja, Warszawa 1988, PWN

(13) Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993, Czytelnik

(14) Derczyński W, Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, PWN

(15) Domański H., Prestiż, Wrocław 1999, Monografie FNP

(16) Ehrlich S., Dynamika norm, wyd. 2, Warszawa 1994, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

(17) Ehrlich S., "Wiążące wzory zachowania, Warszawa 1995, PWN

(18) Firth R., Społeczności ludzkie, Warszawa 1965, PWN

(19) Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2000, PWN

(20) Hałas E., Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin 1987, Wyd. KUL

(21) Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, PIW

(22) Katz D., Kahn R. L., Społeczna psychologia organizacji, Warszawa 1979, PWN

(23) Kempny M., "Wymiana i społeczeństwo, Wrocław 1988, Ossolineum

(24) Kempny M., Szmatka J. (red.), "Współczesne teorie wymiany społecznej, Warszawa 1992, PWN

(25) Kiciński K., Orientacje moralne, wyd. 2, Warszawa 1998, Wydawnictwo UW

(26) Kłoskowska A., Kultura masowa: krytyka i obrona, wyd. 2, Warszawa 1980, PWN

(27) Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, PWN

(28) Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981, PWN

(29) Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa 1995, Oficyna Naukowa

(30) Kozyr-Kowalski S., Klasy i stany, Warszawa 1979, PWN

(31) Krasnodębski Z., Upadek idei postępu, Warszawa 1991, PIW

(32) Krasnodębski Z., Nellen K. (red.), Świat przeżywany, Warszawa 1993, PIW

(33) Kroeber A. L., Istota kultury, wyd. 2, Warszawa 1989, PWN

(34) Kula M., Narodowe i rewolucyjne, Londyn 1991, Aneks

(35) Kurczewska J. (red.), Zmiana społeczna: teorie i doświadczenia polskie, Warszawa 1999, Wyd. IFiS PAN

(36) Kurczewska J., Szacki J. (red.), Tradycja i nowoczesność, Warszawa 1984, Czytelnik

(37) Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994, PWN

6(38) Lipset S. M., Bendix R., Ruchliwość społeczna w społeczeństwie przemysłowym, Warszawa 1964, PWN

(39) Lipset S. M., Homo politicus: społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, PWN

(40) Luhmann N., Funkcja religii, Kraków 1998, Wyd. Nomos

(41) Malewsld A., O zastosowaniach teorii zachowania, Warszawa 1964, PWN

(42) Mannheim K., Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974, PWN

(43) Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa 1997, PWN

(44) Michalski K. (red.), Tożsamość w czasach zmiany, Kraków 1995, Wyd. Znak

(45) Mokrzycki E., Filozofia nauki a socjologia, Warszawa 1980, PWN

(46) Mokrzycki E., Socjologia w filozoficznym kontekście, Warszawa 1990, PWN

(47) Morawski W, Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2001, PWN

(48) Mucha J., Socjologia jako krytyka społeczeństwa, Warszawa 1986, PWN

(49) Newcomb T. M., Turner R. H., Converse P. E., Psychologia społeczna: studium interakcji ludzkich, Warszawa 1970, PWN

(50) Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, PWN

(51) Nowak S., Metodologia badań socjologicznych: zagadnienia ogólne, Warszawa 1970, PWN

(52) Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, wyd. 4, Warszawa 2000, PWN

(53) Olbrycht J., Spoistość małej grupy społecznej, Katowice 1987, Wyd. UŚ

(54) Ossowska M., Normy moralne, wyd. 4, Warszawa 2000, PWN

(55) Ossowska M., Socjologia moralności, wyd. 3, Warszawa 1986, PWN

(56) Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962, PWN (wyd. 2, Warszawa 1983, PWN)

(57) Pacewicz R, Pomiędzy myślą a rzeczywistością: rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne, Wrocław 1983, Ossolineum

(58) Paluch A., Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa 1990, PWN

(59) Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, PWN

(60) Popper K. R., Nędza historycyzmu, Warszawa 1999, PWN

(61) Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I-II, wyd. 2, Warszawa 1993, PWN

(62) Putnam R., Demokracja w działaniu, Kraków 1995, Wyd. Znak

(63) Riesman D., Samotny tłum, Warszawa 1971, PWN

(64) Rybicki R, Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972, PWN

(65) Rybicki R, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979, PWN

(66) Rychard A., Władza i interesy w gospodarce, Warszawa 1987, Wyd. UW

(67) Rychard A., Sułek A. (red.), Legitymacja: klasyczne teorie i polskie doświadczenia, Warszawa 1988, Wyd. UW

(68) Siemaszko A., Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, PWN

(69) Skeris R, Teoria grup odniesienia, Lublin 1979, Wyd. KUL

(70) Szacki J., Historia myśli socjologicznej, tom I i II, Warszawa 1981, PWN

(71) Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 1980, Iskry

(72) Szczepański J., Socjologia: rozwój problematyki i metod, Warszawa 1969, PWN

(73) Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, PWN

(74) Szczepański J., Sprawy ludzkie, wyd. 4, Warszawa 1988, Czytelnik

(75) Szmatka J., Małe struktury społeczne, Warszawa 1989, PWN

(76) Sztompka P. (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany, Warszawa 2000, PWN

(77) Sztompka R, Trauma wielkiej zmiany, Warszawa 2000, ISP PAN

(78) Sztompka R, Teoria i wyjaśnienie: z metodologicznych problemów socjologii, Warszawa 1973, PWN

(79) Tarkowska E., Czas w społeczeństwie, Wrocław 1987, Ossolineum

(80) Topolski J., Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1990, PIW

(81) Topolski J., Rozumienie historii, Warszawa 1978, PIW

(82) Turner J. H., Socjologia: koncepcje i ich zastosowania, Poznań 1998, Wyd. Zysk i Ska

(83) Turner J. H., Socjologia: podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 19Wyd. Zysk i Ska

(84) Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 1985, PWN

(85) Turowski J., Socjologia: małe struktury społeczne, Lublin 2000, Wyd. KUL

(86) Turowski J., Socjologia: wielkie struktury społeczne, Lublin 2000, Wyd. KUL

(87) Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1974, PWN

(88) Yeblen T, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971, PWN

(89) Walzer M., O tolerancji, Warszawa 1999, PIW

(90) Wesołowski W, Klasy, warstwy i władza, Warszawa 1966, PWN

(91) Wiatr J. J., Socjologia polityki, wyd. 4, Warszawa 1999, Wyd. Scholar

(92) Wiatr J. J., Społeczeństwo: wstęp do socjologii systematycznej, Warszawa 1981, PWN

(93) Wilson E. O., Socjobiologia, Poznań 2000, Wyd. Zysk i Ska

(94) Wilson E. O., O naturze ludzkiej, Warszawa 1987, PIW

(95) Winch P., Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią, Warszawa 1995, Oficyna Naukowa

(96) Zajączkowski A. (red.), Czas w kulturze, Warszawa 1988, PIW

(97) Ziembiński Z., Elementy socjologii, Poznań 1994, Wyd. „Ars boni et aeąui"

(98) Ziółkowski M., Znaczenie, interakcja, rozumienie, Warszawa 1981, PWN

(99) Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000, Wyd. Fundacji Humaniora

(100) Znamierowski C., Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie, Warszawa 1964, PWN
: studia -> inzynierskie
inzynierskie -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> `Kryterium jakości oprogramowania

Pobieranie 2.64 Mb.

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna