Analiza WagowaPobieranie 5.46 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar5.46 Kb.

Analiza Wagowa

 1. Wyjaśnij na czym polega proces starzenia osadu. Czy jest to proces korzystny dla analizy wagowej? Dlaczego?

 2. Jakie warunki powinien spełniać osad w analizie wagowej?

 3. Czemu w wagowym oznaczaniu fosforanów istotną rolę spełnia ph roztworu?

 4. Wyjaśnij jaki jest wpływ siły jonowej roztowru na rozpuszczalność soli?

 5. Oblicz iloczyn rozpuszczalności Bi2S3 wiedząc, że rozpuszczalność tej soli w wodzie
  wynosi 8,7 * 10-18 g/dm3, MBi2S3 = 314,2 g/mol.
Alkacymetria

 1. Na jaka substancje ustawia sie miano kwasu solnego, podac jak sie ja przygotowuje, reakcje zachodzaca i wykres miareczkowania

 2. Na co nastawia sie miano amoniaku, kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu, podac krzywe miareczkowania i dobrać wskaźniki.

 3. Jak oznacza się zawartośc azotu w białkach (odpowiedź z wykładu lub z polecenia zadania 1.4/str.23 w tym żółtym skrypcie)

 4. Jaka zaw CO2 jest w węglanie wapnia, jeśli przereagował on z dodanym w nadmiarze ...ml ...molowego HCl, a nadmiar kwasu solnego odmiareczkowano dodając ...ml ...molowej jakiejś zasady.
  Zadanie liczone w podobny sposób co to 1.4 ze skryptu, tyle że tam trzeba było uważać na stechiometrię, bo kwas solny reaguje z CaCO3 w stosunku 2:1 (nCO2=(nHCl-nzas.)/2)Analiza Strąceniowa

 1. tabelka, porównać metody Mohra i Volharda, w tabelce były do porównania takie własności H, reakcja z titrantem, reakcja ze wskaźnikiem, rodzaj miareczkowania (odwrotne dla Volharda, bezpośrednie dla Mohra)

 2. narysować krzywą miareczkowania (opisać osie, zaznaczyć punkty charakterystyczne)

 3. Uzupełnić zdanie : Substancją podstawową w argentometrii jest.... Miano roztworu AgNO3 nastawia sie na..... , a roztworu KSCN na.....

 4. napisać wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności dla 3 prostych soli ( naprawdę łatwe jakieś, lae nie pamiętam już jakie, na pewno było AgCl)]

 5. znowu uzupełnianie zdania, coś tam było o błędzie popełnianym podczas miareczkowania, i pamiętam że trzeba było wpisać przy tym błędzie "ujemny", ale o co biegało to już nie pamiętam

 6. oznaczyć zawartość chlorków w hydracie jakimś tam

Pobieranie 5.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna